งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์. วิธีการเชื่อมต่อ จาก Cable Modem.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์. วิธีการเชื่อมต่อ จาก Cable Modem."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์

2

3

4 วิธีการเชื่อมต่อ จาก Cable Modem

5 เชื่อมต่อ สาย LAN ที่ตำแหน่ง internet

6 การตั้งค่า Router

7 1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.2.1 User = admin Password = admin การตั้งค่า Internet Setup เพื่อการ เชื่อมต่อ Internet

8 2. Setup > Basic Setup ตั้งค่าดังนี้

9 การตั้งค่า Internet Setup เพื่อการ เชื่อมต่อ Internet เลือก Automatic Configuration – DHCP.

10 การตั้งค่า Network Setup DHCP Server เลือก Enable จากนั้นกด Save Settings

11 การตั้งค่า Wireless เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณไร้สาย 1. Wireless > Basic Wireless Settings สามารถตั้งชื่อ SSID ได้ที่นี่

12 การตั้งค่า Wireless เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณไร้สาย 2. Wireless > Wireless Security สามารถตั้งค่ารูปแบบของ Security ได้ที่นี่

13 การตั้งค่า Wireless เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณไร้สาย 3. Wireless > Wireless MAC Filter

14 การตั้งค่า Wireless เพื่อการเชื่อมต่อ สัญญาณไร้สาย 4. Wireless > Advanced Wireless Settings


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมต่อเครือข่าย คอมพิวเตอร์. วิธีการเชื่อมต่อ จาก Cable Modem.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google