งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Load balancing by pfSense

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Load balancing by pfSense"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Load balancing by pfSense
นางสาวกัญญาพัชร คุณารักษ์ นางสาวธัญญา ศิริวรรณ นางสาวสุชาดา สัมพันธมิตร กลุ่ม 2

2 Load balancing เป็นการแบ่งงานที่เข้ามาจาก User ให้กระจายไปในกลุ่มของ Server ให้ทำงานได้มากกว่าในเวลาเท่ากัน และได้รับบริการเร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติของ Fail Over คือหากมีคอมพิวเตอร์ภายในกลุ่มที่ไม่สามารถทำงานได้ เช่น Down อยู่ หรือไม่สามารถรับงานหรือ User เพิ่มได้ เนื่องจาก Resource ที่ใช้ทำงานไม่พอ ตัว Load Balancing ที่เป็นตัวแจก Load ให้คอมพิวเตอร์ภายในกลุ่มก็จะส่ง Load ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆแทน จนกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะกลับมาใช้งานได้ใหม่

3 ข้อดี Load balancing ช่วยเพิ่มความเร็วของระบบ เช่น ทำให้การโหลดข้อมูลจาก เว็บเร็วขึ้น  ป้องกันปัญหาเน็ตล้ม เพราะหาก Server ตัวหนึ่งล้ม Server อีกตัวจะมาทำงานแทนทันที รองรับการใช้งานของ User จำนวนมากได้ดี

4 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
1. ลง Windows 7 ใน Virtual Box

5 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
2. ติดตั้งโปรแกรม pfSense ใน Virtual Box

6 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
2.1 Setting Network Adapter 1

7 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
2.2 Setting Network Adapter 2

8 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
2.3 Setting Network Adapter 3

9 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
2.4 เข้าไปที่เมนู Storage เลือก Storage Tree เป็น Empty แล้วเลือกไฟล์ .iso ของ pfSense

10 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3. ทำการ installs โปรแกรม 3.1 เมื่อถึงหน้า Boot pfSense ให้กด 1

11 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3.2 หน้าจอจะปรากฏข้อความถามว่า Do you want to set up VLANs now [y|n]? ให้ตอบ N

12 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3.3 ปรากฏ pfSense Console Setup ให้กด 99

13 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3.4 เลือก Accept these Settings

14 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3.5 เลือก Custom Install

15 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3.6 เลือก ad4: 17 MB

16 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3.7 เลือก Format this Disk

17 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3.8 เลือก Use this Geometry

18 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3.9 เลือก Partition Disk

19 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3.10 เลือก Accept and Create

20 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3.11 เลือก Yes, partition ad4 แล้วคลิก OK

21 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
3.12 เลือก Accept and Install Bootblocks

22 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
4. ลบไฟล์ pfSense.iso ออกจาก Virtual Box

23 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
5. เข้า PfSense ใหม่อีกครั้ง จะปรากฏหน้าจอ pfSense Console Setup กด 2 และตั้งค่า LAN IP Address เป็น เป็นไอพีที่เอาไว้จัดการบนเว็บ โดยใช้ subnet = 24

24 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
5.1 จะปรากฏข้อความว่า Do you want to enable to DHCP Server on LAN? ให้ตอบ y

25 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6. เปิด Windows 7 จาก Virtual Box แล้วเปิด IE แล้วใส่ URL:

26 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.1 Interface WAN

27 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.2 Interface WAN2

28 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.3 การตั้งค่า NAT ใน Firewall

29 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.4 Edit Outbound

30 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.5 ตั้งค่า Services Load Balance

31 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.6 สร้าง WAN1 fail to WAN2

32 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.7 สร้าง WAN2 fail to WAN1

33 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.8 เสร็จแล้วกด Apply changes

34 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.9 ตั้งค่า Rules ใน Firewall

35 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.10 ตั้งค่า LAN Subnet กรณี WAN1 fail to WAN2

36 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.11 ตั้งค่า LAN Subnet กรณี WAN2 fail to WAN1

37 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
6.12 เสร็จแล้วกด Apply changes

38 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
7. การตรวจสอบความเร็วของสัญญาณ Internet 7.1 จากสาย LAN อย่างเดียว

39 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
7.2 จาก Wireless ของโทรศัพท์ สัญญาณ 3G อย่างเดียว

40 ขั้นตอนการทำ Load Balance โดยใช้ pfSense
7.3 จาก Wireless ของโทรศัพท์ สัญญาณ 3G ได้ความเร็วรวมกัน

41 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Load balancing by pfSense

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google