งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบสอบถาม (Questionnaires)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบสอบถาม (Questionnaires)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบสอบถาม (Questionnaires)
เป็นวิธีที่ทำให้รวบรวมข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก และเป็นบริเวณกว้าง ประหยัดเวลา (ถ้าหากจะสัมภาษณ์) สามารถนำเอาข้อมูลที่ได้ไปทำการวิเคราะห์ได้ แบบสอบถามมี 2 ประเภท คำถามปลายเปิด คำถามปลายปิด

2 แบบสอบถาม (ต่อ) คำถามปลายเปิด เป็นคำถามที่มีอิสระในการตอบ
ซึ่งไม่ควรตั้งคำถามที่เปิดกว้างเกินไป (ยากแก่การวิเคราะห์และชวนสับสน) ประโยชน์คือ จะได้ข้อมูลที่ละเอียดนำไปเป็นข้อเสนอแนะได้

3 ตัวอย่างแบบสอบถามปลายเปิด

4 แบบสอบถาม (ต่อ) คำถามปลายปิด
เป็นคำถามที่กำหนดคำตอบให้ผู้ตอบ (มีอิสระที่แคบลง) ซึ่งควรตั้งคำถามที่มีตัวเลือกไว้อย่างชัดเจน คำตอบที่ได้สามารถนำวิเคราะห์โดยโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรแกรม SPSS ประโยชน์คือ จะได้ข้อมูลที่ละเอียดนำไปเป็นข้อเสนอแนะได้

5 ตัวอย่างแบบสอบถามปลายปิด

6 ตารางเปรียบเทียบแบบสอบถามทั้งสองชนิด
ประเด็น คำถามปลายเปิด คำถามปลายปิด การสร้างคำถาม ความรวดเร็วในการตอบ การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว การนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้เวลาน้อย/ง่าย ช้า ดีมาก มักใช้เป็นข้อเสนอแนะ ใช้เวลามาก/ยาก เร็ว ถูกจำกัดด้วยตัวเลือก ดี/นิยม

7 The End


ดาวน์โหลด ppt แบบสอบถาม (Questionnaires)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google