งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมกับเด็กพิการ (1). กิจกรรมกับเด็กพิการ (2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมกับเด็กพิการ (1). กิจกรรมกับเด็กพิการ (2)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมกับเด็กพิการ (1)

2 กิจกรรมกับเด็กพิการ (2)

3 การสอนภาษาอังกฤษของ อาสาสมัคร (1)

4 การสอนภาษาอังกฤษของ อาสาสมัคร (2)

5 งานคริสต์มาส ปาร์ตี้ (1)

6 งานคริสต์มาส ปาร์ตี้ (2)

7 งานคริสต์มาส ปาร์ตี้ (3)

8 งานคริสต์มาส ปาร์ตี้ (4)

9 งานคริสต์มาส ปาร์ตี้ (5)

10 รายชื่อเด็กที่จะมาร่วมงานคริสต์มาส ปาร์ตี้ 1. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ ปัญญา บ้านราชาวดีหญิง 2. สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและ ปัญญา บ้านราชาวดีชาย 3. สถานแรกรับเด็กชายบ้านภูมิเวทย์ 4. สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ด ตระการ 5. มูลนิธิศรีสังวาลย์ 6. โรงเรียนวัดกู้ 7. โรงเรียนวัดสลักเหนือ 8. โรงเรียนมิตรภาพ 9. โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ 50 คน 20-30 คน

11 งานปีใหม่ของเด็กๆ Day Care (1)

12 งานปีใหม่ของเด็กๆ Day Care (2)

13 งานปีใหม่ของเด็กๆ Day Care (3)


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมกับเด็กพิการ (1). กิจกรรมกับเด็กพิการ (2)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google