งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา
บรรยายโดย คุณ จักรพงษ์ คงปัญญา กรรมการบริหาร บริษัท แม็คดิจิตัลเทคโนโลยี จำกัด วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2 ประวัติผู้บรรยาย จบการศึกษา : อนุปริญญา เครื่องกล
ปริญญาตรี การจัดการคุณภาพ(บริหารธุรกิจ) กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งทางสังคม : เป็นกรรมการบริหาร สมาคมพิมพ์สกรีน แห่งประเทศไทย ประสบการณ์ : ได้รับทุนไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น,ยุโรป,อเมริกา เคยรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ บริษัท UENOYAMA ในประเทศญี่ปุ่น เคยทำงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ บริษัท อีซูซู เอ็นจิ้น ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ผ้าขนาดใหญ่เจ้าแรกในเมืองไทยโดยร่วมกับ บริษัท NAGAI ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้คิดค้นกระบวนการพิมพ์ภาพลงวัสดุทุกชนิดด้วยเทคโนโลยีดิจิตัล(เจ้าของอนุสิทธิบัตร) เข้าเป็นบริษัทร่วมทุนกันภาครัฐโดยสสว. เป็นเจ้าของแบรนด์ศูนย์บริการทางด้านการพิมพ์ภาพลงวัสดุ ยูเมมโมรี่ และ วันทูปริ้น

3 การสร้างโอกาส ทางธุรกิจด้วย ทรัพย์สินทางปัญญา

4 Q คำถาม ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสพผลสำเร็จมีอะไรบ้าง (Success Factor Key)

5 SUCCESS TOOLS 4P & 6M PRODUCT MONEY PRICE MACHINE PLACE MAN PROMOTION
METHOD MARKETING MANAGEMENT

6 Swot Analysis Model STRENGTH WEAKNESS Internal OPPORTUNITY TROUBLE External

7 Business Strategy Cost Leadership Strategy Differentiate Strategy
(Price War) Differentiate Strategy Focus Strategy

8 การทำโอกาสให้ไปสู่ความสำเร็จ (Success Map)
I P O C + 4P + 6M + S W O T =

9 พอเพียง-เพียงพอ หนทางสู่ความสุข
ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่การได้ทำงานมากๆหรือได้เงินมากๆ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน รอบรู้-รอบคอบ ระมัดระวัง คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร อดทน-ขยัน-มีสติ + +


ดาวน์โหลด ppt การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google