งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา บรรยายโดย คุณ จักรพงษ์ คงปัญญา กรรมการบริหาร บริษัท แม็คดิจิตัลเทคโนโลยี จำกัด วันที่ 9 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา บรรยายโดย คุณ จักรพงษ์ คงปัญญา กรรมการบริหาร บริษัท แม็คดิจิตัลเทคโนโลยี จำกัด วันที่ 9 พฤษภาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา บรรยายโดย คุณ จักรพงษ์ คงปัญญา กรรมการบริหาร บริษัท แม็คดิจิตัลเทคโนโลยี จำกัด วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 จัดโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2 ประวัติผู้บรรยาย จบการศึกษา : อนุปริญญา เครื่องกล ปริญญาตรี การจัดการคุณภาพ ( บริหารธุรกิจ ) กำลังศึกษาต่อปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตำแหน่งทางสังคม : เป็นกรรมการบริหาร สมาคมพิมพ์สกรีน แห่งประเทศ ไทย ประสบการณ์ : ได้รับทุนไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น, ยุโรป, อเมริกา เคยรับตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ บริษัท UENOYAMA ในประเทศญี่ปุ่น เคยทำงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ บริษัท อีซูซู เอ็นจิ้น ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ผ้าขนาดใหญ่เจ้าแรกในเมืองไทยโดย ร่วมกับ บริษัท NAGAI ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้คิดค้นกระบวนการพิมพ์ภาพลงวัสดุทุกชนิดด้วยเทคโนโลยีดิ จิตัล ( เจ้าของอนุสิทธิบัตร ) เข้าเป็นบริษัทร่วมทุนกันภาครัฐโดยสสว. เป็นเจ้าของแบรนด์ศูนย์บริการทางด้านการพิมพ์ภาพลงวัสดุ ยู เมมโมรี่ และ วันทูปริ้น

3 การสร้าง โอกาส ทางธุรกิจด้วย ทรัพย์สินทาง ปัญญา

4 Q คำถาม ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสพผลสำเร็จ มีอะไรบ้าง (Success Factor Key) -........................................................

5 SUCCESS TOOLS 4P & 6M P RODUCT P RICE P LACE P ROMOTION M ONEY M AN M ACHINE M ETHOD M ARKETING M ANAGEMENT

6 Swot Analysis Model S TRENGTH W EAKNESS O PPORTUNITY T ROUBLE Internal External

7 Business Strategy Cost Leadership Strategy (Price War) Differentiate Strategy Focus Strategy

8 การทำโอกาสให้ไปสู่ ความสำเร็จ (Success Map) SIPOC 4P 6M SWOT + + + =

9 พอเพียง - เพียงพอ หนทางสู่ความสุข ความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่การได้ทำงานมากๆหรือได้เงินมากๆ มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน รอบรู้ - รอบคอบ ระมัดระวัง คุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร อดทน - ขยัน - มีสติ ++


ดาวน์โหลด ppt การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยการใช้ ทรัพย์สินทางปัญญา บรรยายโดย คุณ จักรพงษ์ คงปัญญา กรรมการบริหาร บริษัท แม็คดิจิตัลเทคโนโลยี จำกัด วันที่ 9 พฤษภาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google