งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาที่พบในระบบเก่า กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขอบเขต ฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างในฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาที่พบในระบบเก่า กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขอบเขต ฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างในฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล

2 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาที่พบในระบบเก่า กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขอบเขต ฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างในฐานข้อมูล ต้องการสืบค้นข้อมูลอะไรบ้าง ต้องการแสดงรายงานอะไรบ้าง ออกแบบฐานข้อมูลตามความต้องการที่ผ่านการ วิเคราะห์แล้ว

3 ขั้นตอนในการออกแบบฐานข้อมูล 3.2.1 เก็บรวบรวมรายละเอียดและวิเคราะห์ความ ต้องการของระบบ 3.2.2 กำหนดเอนทิตีที่มีในระบบฐานข้อมูล 3.2.3 กำหนดแอททริบิวต์ 3.2.4 กำหนดคีย์ 3.2.5 กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี 3.2.6 นอร์มัลไลเซชัน 3.2.7 กำหนดโครงสร้างของแต่ละตารางก่อน นำไปสร้างตารางเพื่อจัดเก็บข้อมูล

4 ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า

5 1. การวิเคราะห์ความต้องการและออกแบบฐานข้อมูลตาม เงื่อนไขทางธุรกิจ 1.1 การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และเงื่อนไขทาง ธุรกิจ บริษัทโมเดิร์นไอเดียในกรณีศึกษานี้ เป็นบริษัทประกอบ ธุรกิจหลักคือรับผลิตรายการ สปอตโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รับสร้าง เว็บไซต์ ให้กับหน่วยงานหรือธุรกิจต่าง ๆ ทางบริษัท มีความต้องการที่จะประยุกต์ใช้โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมาบริหาร จัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและรายงานข้อมูลให้ ผู้จัดการทราบความคืบหน้าของการติดต่อกับลูกค้าหรือหน่วยงานแต่ ละหน่วยงาน โดยสรุปความต้องการของผู้ใช้เป็นหัวข้อดังนี้ 1) พนักงานขายสามารถสืบค้นข้อมูลลูกค้าเพื่อใช้เป็นข้อมูลใน การติดตามการทำงาน โดยสามารถใช้ข้อมูลในการสืบค้นต่อไปนี้ รหัส ลูกค้า ชื่อบริษัทลูกค้า ที่อยู่ เบอร์โทร รหัสผู้ติดต่อ อีเมล์ 2) พนักงานขายแบ่งประเภทลูกค้าตามประเภทธุรกิจได้ 3) ผู้จัดการสามารถเรียกดูรายงานการติดต่อกับลูกค้าของ พนักงานขายแต่ละคนได้

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบ ฐานข้อมูล ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลที่กำหนดให้เลือก 1. ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า 2. ระบบบริหารจัดการการเช่าหอพัก 3. ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย 4. ระบบฐานข้อมูลร้านอาหาร 5. ระบบเงินเดือนพนักงาน 6. ระบบการจองตั๋วเครื่องบิน 7. ระบบการบริหารจัดการร้านเช่าวีดีโอ 8. ระบบการจองตั๋วรถไฟ 9. ระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวประเทศต่างๆในแต่ละ ทวีปของโลก 10. ระบบบริหารจัดการบริษัท MVC ทัวร์

20 ขั้นตอนในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาที่พบในระบบเก่า กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขอบเขต ฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างในฐานข้อมูล ต้องการสืบค้นข้อมูลอะไรบ้าง ต้องการแสดงรายงานอะไรบ้าง ออกแบบฐานข้อมูลตามความต้องการที่ผ่านการ วิเคราะห์แล้ว

21 การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์แอกเซส 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมไมโครซอฟต์ แอกเซส 2.. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟต์แอกเซส 3. วิธีการเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 4. แนวทางของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 5. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมในไมโครซอฟต์ แอกเซส

22


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ฐานข้อมูล. ขั้นตอนในการวิเคราะห์ฐานข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาที่พบในระบบเก่า กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขอบเขต ฐานข้อมูล จัดเก็บข้อมูลอะไรบ้างในฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google