งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สี (Color). สี มีผลต่อจิตใจมนุษย์ แบ่งเป็นวรรณะ (Tone) ได้ 2 วรรณะคือ 1. วรรณะสีร้อน (Warm Tone) มีสี แดงเป็นหลัก ให้ความรู้สึก สดใส ร้อนแรง ฉูดฉาด หรือรื่นเริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สี (Color). สี มีผลต่อจิตใจมนุษย์ แบ่งเป็นวรรณะ (Tone) ได้ 2 วรรณะคือ 1. วรรณะสีร้อน (Warm Tone) มีสี แดงเป็นหลัก ให้ความรู้สึก สดใส ร้อนแรง ฉูดฉาด หรือรื่นเริง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สี (Color)

2 สี มีผลต่อจิตใจมนุษย์ แบ่งเป็นวรรณะ (Tone) ได้ 2 วรรณะคือ 1. วรรณะสีร้อน (Warm Tone) มีสี แดงเป็นหลัก ให้ความรู้สึก สดใส ร้อนแรง ฉูดฉาด หรือรื่นเริง 2. วรรณะสีเย็น (Cool Tone) มีสีน้ำ เงินเป็นหลัก ให้ความรู้สึก สงบ เยือกเย็น สี (Color)

3 สีมี 3 ขั้น ได้แก่ สีขั้นที่ 1 แม่สี / แม่สีวัตถุธาตุ แดง น้ำเงิน เหลือง สี ขั้นที่ 1 แดงน้ำ เงิน เหลือ ง

4 สี ขั้นที่ 2 สีขั้นที่ 2 แม่สีผสมกันในปริมาณที่เท่ากัน มีจำนวน 3 สี ม่วง ส้ม เขียว

5 สี ขั้นที่ 3 สีขั้นที่ 3 แม่สีผสมกันกับสีขั้นที่ 2 ใน ปริมาณที่เท่ากัน มีจำนวน 6 สี น้ำเงินม่วง ม่วงแดง เหลืองแสด

6 สี ขั้นที่ 3 สีขั้นที่ 3 แม่สีผสมกันกับสีขั้นที่ 2 ใน ปริมาณที่เท่ากัน มีจำนวน 6 สี แสดแดง น้ำเงินเขียว เขียวเหลือง

7 สี 2 วรรณะ สีที่เป็นได้ทั้งสองวรรณะ คือ เหลือง ม่วง

8 สีตัดกัน สีตัดกัน คือถ้าใช้ด้วยกันควรมีสัดส่วน 80: 20 หรือทำให้สีใดสีหนึ่งหรือทั้งคู่ลดความ รุนแรงลงไปโดย เติมสีขาว หรือ ดำ ลงไป กับ

9 การใช้สีตัดกัน สัดส่วน 80: 20 ควรใช้ สัดส่วนเท่ากัน ไม่ควรใช้

10 การใช้สีตัดกัน ลดค่าสีใดสีหนึ่ง

11 ตัวอย่างการใช้สี สีโทนเย็น

12

13 สีโทนร้อน

14

15 การใช้สีตัดกันในสัดส่วน ที่พอเหมาะ

16 จิตวิทยาการใช้สี อิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึกของมนุษย์ สีแดง ความร้อนแรง ตื่นเต้น เร้าใจ อันตราย เร่า ร้อน รุนแรง เป็นสีที่มีพลังมาก สามารถบดบังสีอื่น ๆ ไม่ เหมาะที่จะใช้เป็นพื้นหลัง สีเหลือง ความสดใส ร่าเริง เบิกบานเมื่ออยู่กับสี เขียวจะให้ความรู้สึกมั่นคง เป็นสีที่มีพลังความสว่างอย่างมาก สีเขียว สบายตา สดชื่น ทำให้เกิดความสงบ เยือก เย็นบำบัดโรคประสาทได้ดี สีน้ำเงิน เงียบขรึม เก็บกด เอาการเอางาน สงบสุข มีสมาธิ หนักแน่น สุภาพ สีม่วง ความลึกลับ เวทมนต์คาถา ผิดหวัง เศร้า หม่นหมอง และความ เก่าแก่โบราณ

17 จิตวิทยาการใช้สี อิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึกของมนุษย์ สีเทา ความเศร้า เงียบขรึม แก่ชรา สงบนิ่ง สลดใจ สีดำ น่ากลัว ลึกลับ มีพลัง ความมืด เมื่อใช้สีอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือ ตัวอักษรลงไปจะทำให้สีเหล่านั้นเด่น สีขาว บริสุทธิ์ ใหม่ สดใส สะอาด ร่าเริง ว่างเปล่า เมื่อวางภาพหรือ ตัวอักษรสีต่าง ๆ ลงไปจะทำให้สีเหล่านั้นเด่น

18 หลักการใช้สี ใช้สีสดกับการกระตุ้นให้เห็นได้เด่นชัด เพื่อการมองในระยะเวลาสั้น ๆ เหมาะกับการทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ การใช้สีมากเกินไปไม่เหมาะกับงานออกแบบอย่างแท้จริง สีหลายสีอาจลดความเด่นชัดของงาน เมื่อใช้สีสด เข้มจัดคู่กับสีอ่อนมาก ๆ จะทำให้ดูชัดเจน น่าสนใจ การใช้สีบนตัวอักษร ข้อความ จะต้องให้ชัดเจน อ่านง่าย งดการใช้สีตรงกันข้าม เช่นอักษรเขียวบนพื้นแดง ใช้สีให้เหมาะกับวัยของผู้บริโภค


ดาวน์โหลด ppt สี (Color). สี มีผลต่อจิตใจมนุษย์ แบ่งเป็นวรรณะ (Tone) ได้ 2 วรรณะคือ 1. วรรณะสีร้อน (Warm Tone) มีสี แดงเป็นหลัก ให้ความรู้สึก สดใส ร้อนแรง ฉูดฉาด หรือรื่นเริง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google