งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QUIZ 20 Map52 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand www.spa.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QUIZ 20 Map52 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand www.spa.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QUIZ 20 Map52 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand www.spa.ac.th

2 1. แผนที่รูปใดแสดงที่ตั้งของเอเชีย และออสเตรเลีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

3 2. แผนที่รูปใดย่อส่วนพื้นผิวโลกได้ มากกว่า ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

4 3. แผนที่รูปใดแสดงดินแดนในทวีป เอเชีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

5 4. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ควรใช้แผนที่รูปใด ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

6 5. แผนที่รูปใดแสดงที่ราบสูงและ ภูเขาสูงด้วยสีน้ำตาลเข้ม ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

7 6. แผนที่รูปใดย่อส่วนพื้นผิวโลกได้ มากกว่า ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

8 7. แผนที่รูปใดย่อส่วนพื้นผิวโลกได้ น้อยกว่า ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

9 8. แผนที่รูปใดได้จากการถ่ายภาพ จากดาวเทียม ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

10 9. แผนที่รูปใดแสดงตารางกริดได้ ชัดเจน ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

11 10. แผนที่รูปใดแสดงพื้นที่ทวีป เอเชียที่ละติจูดสูงกว่า ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

12 11. แผนที่รูปใดแสดงลักษณะภูมิ ประเทศของทวีปเอเชีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

13 12. แผนที่รูปใดแสดงลักษณะภูมิ ประเทศของเอเชีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

14 13. แผนที่รูปใดเป็นแผนที่รัฐกิจ ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

15 14. แผนที่รูปใดแสดงเขตภูมิอากาศ ของออสเตรเลีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

16 15. แผนที่รูปใดแสดงประเทศหมู่ เกาะแถบโอเชียเนีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

17 16. แผนที่รูปใดแสดงขอบเขตทวีป เอเชียได้สมบูรณ์กว่า ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

18 17. แผนที่รูปใดแสดงดินแดน ออสเตรเลียโอเชียเนีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

19 18. แผนที่รูปใดแสดงภูมิภาคเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

20 19. แผนที่รูปใดแสดงพื้นผิวโลก แถบทะเลใต้ ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

21 20. แผนที่รูปใดแสดงเขตเวลา โลก ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

22 ทดสอบเสร็จแล้วนะ ยินดีด้วยที่ตอบ ข. รูปขวา ทุกข้อ เรียนให้สนุก เป็นสุขเมื่อเรียนรู้ จากครู แป้น ส. ภ. ตรัง


ดาวน์โหลด ppt QUIZ 20 Map52 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand www.spa.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google