งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand www.spa.ac.th
QUIZ 20 Map52 BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand

2 1. แผนที่รูปใดแสดงที่ตั้งของเอเชียและออสเตรเลีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
1. แผนที่รูปใดแสดงที่ตั้งของเอเชียและออสเตรเลีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

3 2. แผนที่รูปใดย่อส่วนพื้นผิวโลกได้มากกว่า ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
2. แผนที่รูปใดย่อส่วนพื้นผิวโลกได้มากกว่า ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

4 3. แผนที่รูปใดแสดงดินแดนในทวีปเอเชีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
3. แผนที่รูปใดแสดงดินแดนในทวีปเอเชีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

5 4. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ควรใช้แผนที่รูปใด ก. รูปซ้าย ข
4. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ควรใช้แผนที่รูปใด ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

6 5. แผนที่รูปใดแสดงที่ราบสูงและภูเขาสูงด้วยสีน้ำตาลเข้ม ก. รูปซ้าย ข
5. แผนที่รูปใดแสดงที่ราบสูงและภูเขาสูงด้วยสีน้ำตาลเข้ม ก. รูปซ้าย ข.รูปขวา

7 6. แผนที่รูปใดย่อส่วนพื้นผิวโลกได้มากกว่า ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
6. แผนที่รูปใดย่อส่วนพื้นผิวโลกได้มากกว่า ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

8 7. แผนที่รูปใดย่อส่วนพื้นผิวโลกได้น้อยกว่า ก. รูปซ้าย ข.รูปขวา
7. แผนที่รูปใดย่อส่วนพื้นผิวโลกได้น้อยกว่า ก. รูปซ้าย ข.รูปขวา

9 8. แผนที่รูปใดได้จากการถ่ายภาพจากดาวเทียม ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
8. แผนที่รูปใดได้จากการถ่ายภาพจากดาวเทียม ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

10 9. แผนที่รูปใดแสดงตารางกริดได้ชัดเจน ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
9. แผนที่รูปใดแสดงตารางกริดได้ชัดเจน ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

11 10. แผนที่รูปใดแสดงพื้นที่ทวีปเอเชียที่ละติจูดสูงกว่า ก. รูปซ้าย ข
10. แผนที่รูปใดแสดงพื้นที่ทวีปเอเชียที่ละติจูดสูงกว่า ก. รูปซ้าย ข.รูปขวา

12 11. แผนที่รูปใดแสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
11. แผนที่รูปใดแสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปเอเชีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

13 12. แผนที่รูปใดแสดงลักษณะภูมิประเทศของเอเชีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
12. แผนที่รูปใดแสดงลักษณะภูมิประเทศของเอเชีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

14 13. แผนที่รูปใดเป็นแผนที่รัฐกิจ ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
13. แผนที่รูปใดเป็นแผนที่รัฐกิจ ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

15 14. แผนที่รูปใดแสดงเขตภูมิอากาศของออสเตรเลีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
14. แผนที่รูปใดแสดงเขตภูมิอากาศของออสเตรเลีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

16 15. แผนที่รูปใดแสดงประเทศหมู่เกาะแถบโอเชียเนีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
15. แผนที่รูปใดแสดงประเทศหมู่เกาะแถบโอเชียเนีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

17 16. แผนที่รูปใดแสดงขอบเขตทวีปเอเชียได้สมบูรณ์กว่า ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
16. แผนที่รูปใดแสดงขอบเขตทวีปเอเชียได้สมบูรณ์กว่า ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

18 17. แผนที่รูปใดแสดงดินแดนออสเตรเลียโอเชียเนีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
17. แผนที่รูปใดแสดงดินแดนออสเตรเลียโอเชียเนีย ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

19 18. แผนที่รูปใดแสดงภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
18. แผนที่รูปใดแสดงภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

20 19. แผนที่รูปใดแสดงพื้นผิวโลกแถบทะเลใต้ ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
19. แผนที่รูปใดแสดงพื้นผิวโลกแถบทะเลใต้ ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

21 20. แผนที่รูปใดแสดงเขตเวลาโลก ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา
20. แผนที่รูปใดแสดงเขตเวลาโลก ก. รูปซ้าย ข. รูปขวา

22 ทดสอบเสร็จแล้วนะ ยินดีด้วยที่ตอบ ข
ทดสอบเสร็จแล้วนะ ยินดีด้วยที่ตอบ ข.รูปขวา ทุกข้อ เรียนให้สนุก เป็นสุขเมื่อเรียนรู้ จากครูแป้น ส.ภ. ตรัง


ดาวน์โหลด ppt BY NONGLAK WANSOM Saparachinee School Trang Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google