งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. By

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. By"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 mchaiwoot@mwit.ac.th 1

2 By mchaiwoot@mwit.ac.thmchaiwoot@mwit.ac.th2

3 3 ObjectsObjects RulesRules Combinatorics?Combinatorics? ปัญหา(Problem)ปัญหา(Problem)

4 คำถามที่ 1  เกิดขึ้นได้หรือไม่ ?  สามารถทำได้หรือไม่ ?  เป็นไปได้หรือป่าว ? 4 คำถามที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมไทยกับ ทีมเวียดนาม คาดว่า ไทยจะชนะ 5 ต่อ 2 พรุ่งนี้จะมีฝน ตก 70% ของ พื้นที คาดว่า นักท่องเที่ยว แถบอันดามัน ลดลง

5 5

6 6

7 7

8 คำถามที่ 1  มีจำนวนเท่าไร ?  มีกี่วิธีที่จะเป็นไปได้ ? 8 คำถามที่ 2 นับอย่าง ชาญ ฉลาด ?

9 9

10 จั ด 10 นับอย่าง ชาญ ฉลาด ?

11 11

12 12

13 13

14 14

15 คำถามที่ 1  มีโอกาสเกิดขึ้นกี่ เปอร์เซนต์ ?  มีกี่เปอร์เซนต์ที่จะเป็นไป ได้ ? 15 คำถามที่ 3

16 N(S)=C 16,7 N(E)=C 4,4 C 16-4,7-4 N(S)=C 16,7 N(E)=C 4,4 C 16-4,7-4 16

17 17

18 สรุป สรุปที่ 1 • เหตุการณ์ที่เราสนใจสามารถเกิดขึ้น ได้หรือไม่ได้ ? สรุปที่ 2 • เหตุการณ์ที่เราสนใจสามารถเกิดขึ้น ได้กี่แบบ ? สรุปที่ 3 • เหตุการณ์ที่เราสนใจมีโอกาสเกิดขึ้นกี่ เปอร์เซนต์ ? 18

19 คำถาม คำถามที่ 1 • ปัญหาเกี่ยวกับการนับภายใต้เงื่อนไข ที่กำหนดมีลักษณะอย่างไร ? คำถามที่ 2 • กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับเป็น อย่างไร ? คำถามที่ 3 • การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่เป็น อย่างไร ? 19


ดาวน์โหลด ppt 1. By

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google