งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปงานหอผู้ป่วย 1. แผนผังอัคคีภัย 2. สำรวจป้ายหนีไฟ แจ้งเพื่อเพิ่มหรือซ่อมแซม 3. ให้เขียนเส้นทางสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปจุด รวมพล และ ward buddy 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปงานหอผู้ป่วย 1. แผนผังอัคคีภัย 2. สำรวจป้ายหนีไฟ แจ้งเพื่อเพิ่มหรือซ่อมแซม 3. ให้เขียนเส้นทางสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปจุด รวมพล และ ward buddy 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปงานหอผู้ป่วย 1. แผนผังอัคคีภัย 2. สำรวจป้ายหนีไฟ แจ้งเพื่อเพิ่มหรือซ่อมแซม 3. ให้เขียนเส้นทางสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปจุด รวมพล และ ward buddy 4. เช็คถังดับเพลิงทุกเดือน 5. แจ้งจำนวน สติกเกอร์ ทั้งจำแนกประเภทของ และ ผู้ป่วย 6. เช็คระบบไฟฉุกเฉิน 7. แจ้งซ่อมปลั๊กไฟ สายไฟ

2 สรุปงานหอผู้ป่วย 8. จุดจัดวางขยะ recycle + ระบบขยะ recycle 9. การปรับปรุงสถานที่ เช่น ต้นไม้ แต่ ward ต้องเป็น คนดูแล 10. ห้องปั้มน้ำ, ไฟ ขอคืนพื้นที่ให้ทาง ENV 11. ทาสีตาม Healing environment 12. ห้องน้ำ, สัญญาณขอความช่วยเหลือ, ประเมินและ ปรับเปลี่ยนตามผู้ป่วยตนเอง 13. แจ้งซ่อมและติดต่อ ENV ได้ ทั้งส่งหนังสือ และ Email 14. เมื่อมีความเสี่ยงที่เกี่ยวกับ ENV ตั้งแต่ระดับ 2 ให้ ส่งสำเนารายละเอียดความเสี่ยง กับทาง ENV ด้วย

3 อาคารศูนย์ แพทย์ ตึกไฟไหม้น้ำร้อนลวก ตึกอำนวยการ ตึกสูติกรรม ตึกยี่เกียว ตึกจิตเวช ตึกศัลยกรรม ประสาท ศาลาละหมาด กาย อุปกรณ์ ป้อมยาม แพทย์แผนไทย อาคาร 7 ชั้น ตึกยะลาอุทิศ อาคาร เภสัช ศูนย์ เครื่องช่วย หายใจ โรง ซัก ฟอก หน่วย จ่ายกลาง โรงรถ เตาเผา โรงไฟฟ้า แฟลต เจ้า หน้า ที่ ฟ. แพทย์ 2 โรงรถ ป้อมยาม ฟ. พยาบาล 5 ตึกอุบัติเหตุ ตึกปิติ - ประนอม ตึก X-RAY ตึก 120 เตียง ตึกพยาธิ โรงครัว อาค าร พัสดุ และ บำรุง รักษ า ฟ. แพทย์ 1 ฟ. พยาบาล 1 ฟ. พยาบาล 2 ฟ. พยาบาล 4 ฟ. พยาบาล 3 ฟ. พยาบาล 6 ฟ. พยาบาล 7 บ้านสำเร็จรูป บ่อบำบัดน้ำเสีย บ้านพัก แพทย์ บ้าน พัก แพทย์ บ้าน พัก แพทย์ บ้าน พัก แพ ทย์ บ้าน พัก แพ ทย์ บ้าน พัก แพ ทย์ บ้านพัก แพทย์ ก่อสร้างแฟลตแพทย์ 20 ยูนิต สนามบาส ตึกจงรักษ์ บ้านพักแพทย์ ร้าน สนามฟุตบอล แผนผังโรงพยาบาลยะลา จุดที่ 1 จุดที่ 2 จุดที่ 5 จุดที่ 4 จุดที่ 3 อาคาร สร้างเสริม สุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt สรุปงานหอผู้ป่วย 1. แผนผังอัคคีภัย 2. สำรวจป้ายหนีไฟ แจ้งเพื่อเพิ่มหรือซ่อมแซม 3. ให้เขียนเส้นทางสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปจุด รวมพล และ ward buddy 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google