งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาตภัย. ( สรุป ) ผลกระทบ  ต้นไม้ล้มถอนรากถอนโคน เรือกสวน ไร่นา เสียหาย เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟ ฟ้าช๊อต อาจเกิดเพลิงไหม้ได้  บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงพังทลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาตภัย. ( สรุป ) ผลกระทบ  ต้นไม้ล้มถอนรากถอนโคน เรือกสวน ไร่นา เสียหาย เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟ ฟ้าช๊อต อาจเกิดเพลิงไหม้ได้  บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงพังทลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาตภัย

2 ( สรุป ) ผลกระทบ  ต้นไม้ล้มถอนรากถอนโคน เรือกสวน ไร่นา เสียหาย เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟ ฟ้าช๊อต อาจเกิดเพลิงไหม้ได้  บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงพังทลาย ชิ้นส่วนของ บ้านถูกลมพายุพัดปลิว เป็นอันตรายต่อผู้ที่อยู่ใน ที่โล่งแจ้ง บ้านเรือน และผู้คนที่พักอาศัยริม ทะเลอาจถูกคลื่นใหญ่ซัดและม้วนลงทะเล  ฝนตกหนักมากทั้งวันทั้งคืน จนทำให้เกิด น้ำป่าและแผ่นดินถล่ม  ในทะเลมีคลื่นลมแรงจัดมากเป็นอันตราย ต่อการเดินเรือ โดยเฉพาะเรือเล็ก และอาจมี คลื่นใหญ่ซัดชายฝั่ง ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น มากจนท่วมอาคารบ้านเรือนริมทะเลได้

3 ( สรุป ) การรับมือและป้องกัน ข้อควรจำ 1. เมื่อมีการแจ้งเฝ้าระวัง หมายถึงพายุที่จะมา ภายใน 36 ชั่วโมง 2. เมื่อมีการแจ้งเตือนภัย หมายถึง พายุที่จะ มาถึง ภายใน 24 ชั่วโมง 3. เมื่อเกิดพายุ จะมีฝนตกหนัก และอาจเกิด น้ำท่วมฉับพลัน 4. ปรากฏการณ์ศูนย์กลางพายุ คือ เมื่อเกิด พายุแล้วแต่มีลมสงบฉับพลัน หมายถึงท่านอยู่ ในศูนย์กลางของพายุ และจะมีพายุตามมาอีก ครั้งหนึ่ง

4 ( สรุป ) การรับมือและป้องกัน ( ต่อ ) ข้อควรปฏิบัติ 1. ติดตามข่าวสารทางวิทยุและโทรทัศน์ 2. หลบอยู่ในที่กำบังที่มั่นคง อยู่บนที่สูงที่น้ำ ท่วมไม่ถึง และอย่าออกเรือ 3. เตรียมชุดยังชีพ และชุดอุปกรณ์หนีภัย 4. ตัดต้นไม้สูงไม่ให้ล้มทับบ้าน 5. ติดตั้งอุปกรณ์เสริมความแข็งแรงของ หน้าต่าง 6. เก็บตุนอาหาร น้ำดื่ม และถ่านไฟฉาย 7. เติมน้ำมันรถไว้ให้เต็ม เตรียมแผนอพยพ

5 ( สรุป ) การรับมือและป้องกัน ( ต่อ ) 8. เมื่อมีประกาศอพยพ ให้อพยพทันทีอย่า ลังเล เพราะจะหนีภัยไม่ทัน 9. มีเบอร์โทรศัพท์ที่ต้องติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

6 ( สรุป ) การรับมือและป้องกัน ( ต่อ ) วิธีการปฏิบัติ 1. ถ้ามีประกาศให้อพยพ ให้อพยพไปสู่ที่ที่ ทางการจัดเตรียมให้ 2. เมื่อได้ยินสัญญาณไซเรน ให้อพยพ ก่อน ออกจากบ้านให้ปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนา พร้อมปิดเทปแนวประตูหน้าต่าง 3. ออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปสู่พื้นที่สูงที่ ปลอดภัย 4. เมื่อมีลมแรงให้อยู่ภายในกำบังที่มั่นคง 5. ให้คำนึงถึงปรากฏการณ์ศูนย์กลางพายุ อย่ารีบออกจากที่กำบังจนกว่าจะแน่ใจหรือ ได้รับข้อมูลสถานการณ์ปลอดภัย

7 เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น วาตภัย ที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม พ. ศ. 2505

8 เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น วาตภัยที่ จังหวัด ชุมพร เมื่อวันที่ 11-12 ธันวาคม พ. ศ.2472

9 เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น พายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 1. นาย ธนาธิป เพิ่มเจริญ เลขที่ 2 2. นาย อภิสิทธิ์ เดชวรรณ เลขที่ 4 3. นางสาว บัวสวรรค์ บุญมาวงษา เลขที่ 26 4. นางสาว เบญจมาศ อานันทนะรักษ์ เลขที่ 27 5. นางสาว พัณณ์ชิตา เจริญมโนจรัสกุล เลขที่ 30 6. นางสาว เสาวรส เล็กเงาดี เลขที่ 32


ดาวน์โหลด ppt วาตภัย. ( สรุป ) ผลกระทบ  ต้นไม้ล้มถอนรากถอนโคน เรือกสวน ไร่นา เสียหาย เสาไฟฟ้าล้ม สายไฟฟ้าขาด ไฟ ฟ้าช๊อต อาจเกิดเพลิงไหม้ได้  บ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงพังทลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google