งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ เวลาอย่างถูกต้อง - เวลาเป็นทรัพยากรที่มี ความสำคัญที่สุด - เวลาเป็นทรัพยากรที่มี ลักษณะพิเศษ เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ เวลาอย่างถูกต้อง - เวลาเป็นทรัพยากรที่มี ความสำคัญที่สุด - เวลาเป็นทรัพยากรที่มี ลักษณะพิเศษ เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ เวลาอย่างถูกต้อง - เวลาเป็นทรัพยากรที่มี ความสำคัญที่สุด - เวลาเป็นทรัพยากรที่มี ลักษณะพิเศษ เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

2 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายชีวิต และการงานของ ตนเองอย่างชัดเจน เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

3 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ วิเคราะห์การใช้ เวลา เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

4 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ กำหนดบทบาทหน้าที่ของ ตนเองให้ชัดเจน เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

5 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ การแผนการปฏิบัติเพื่อบรรลุ เป้าหมาย / วางแผนการใช้เวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

6 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ การควบคุมตนเองให้ปฏิบัติตาม แผน – ไม่ตามใจตนเอง – ไม่ตามใจผู้อื่น เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

7 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดอันดับความสำคัญของงาน เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

8 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ ทำงานอย่างฉลาด – ทำเฉพาะที่จะเป็น – ทำด้วยวิธีสะดวกกว่าและง่ายกว่า เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

9 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ งานที่มอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน ได้ให้มอบทันที เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

10 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ จัดระบบบริหารการปฏิบัติงาน / ระบบการรับ / ตอบโทรศัพท์และ เอกสารต่าง ๆ ให้รัดกุม – โทรครั้งเดียว – เอกสารเข้า - ออก - คอย เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

11 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ สร้างสถานการณ์ให้ตนเองเป็นผู้ ควบคุมการใช้เวลา เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

12 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ กำหนดตารางการใช้เวลาอย่าง เหมาะสม กำหนดเวลาเพื่อไตร่ตรองงาน เงียบ ๆ คนเดียว เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

13 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการทำงานอย่าง สมบูรณ์แบบ เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

14 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ ฝึกหัดการทำงาน 2 อย่างใน ขณะเดียวกัน วางแผนการทำงานประจำวัน อย่างสม่ำเสมอ เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

15 การใช้เวลาอย่างมี ประสิทธิภาพ จดทุกอย่างที่สำคัญเพื่อป้องกัน การหลงลืม ตัดสินใจฉับพลัน เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

16 ค้นหาตัวเสียเวลา

17 การจัดอันดับความสำคัญของ งาน งานสำคัญและงานเร่งด่วนให้ทำ เสร็จก่อน ทำงานได้ครบตามลำดับ ความสำคัญมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำงานโดยมีสมาธิ ไม่พะวงถึงเรื่อง หลายเรื่องในเวลาเดียวกัน ประโยชน์ของการจัด อันดับ เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

18 การจัดอันดับความสำคัญของ งาน ประโยชน์ของการจัด อันดับ ไม่ทำงานซ้ำซ้อนกัน ได้ผลงานที่มี ประสิทธิภาพ เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

19 แนวการพิจารณาจัดลำดับ ความสำคัญของงาน นายต้องการ ลูกค้าต้องการ ได้ประโยชน์มาก ลดความเสียหายได้มาก ทำได้สะดวก สนุก เสียเวลาน้อย เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา

20 ตารางการ บริหารเวลา วิกฤติการณ์ ปัญหาที่กดดัน โครงการ การประชุม การเตรียมการที่มี กำหนดเส้นตาย1 การขัดจังหวะ เสียงกริ่ง โทรศัพท์ จดหมาย รายงานบาง จำพวก การประชุมบางเรื่อง สิ่งกดดัน เรื่องใกล้ตัว กิจกรรมที่นิยมชมชอบต่าง ๆ3 การเตรียมตัว การป้องกัน การวางแผน การสร้าง ความสัมพันธ์ การมอบอำนาจ สันทนาการที่มี ความหมาย2 สิ่งละอันพันละน้อย งาน ยุ่ง เสียงกริ่งโทรศัพท์ กิจกรรมฆ่าเวลาต่าง ๆ จดหมายที่ไม่เกี่ยวกับเรา ดูโทรทัศน์มากเกินไป4 URGEN T NOT URGENT NOT IMPORTANT IMPORTANT


ดาวน์โหลด ppt แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้ เวลาอย่างถูกต้อง - เวลาเป็นทรัพยากรที่มี ความสำคัญที่สุด - เวลาเป็นทรัพยากรที่มี ลักษณะพิเศษ เทคนิคการวางแผนและการ บริหารเวลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google