งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการคิด กิจกรรมที่9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการคิด กิจกรรมที่9"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการคิด กิจกรรมที่9
ปัญหาการใช้ทรัพยากรซ้ำซ้อน วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากรซ้ำซ้อน ขอเสนอแนะเพิ่มเติม EXIT

2 Main Zoom In

3 พิจารณาดูจะเห็นว่า Project Manager จะเห็นว่าทรัพยากร 1 หน่วย ในแต่ละวันทำงาน คิดเป็นวันละ8ชม. แต่มีบางวันที่ทรัพยากรถูกมอบหมายให้ทำงานเกินกว่าวันละ 8ชม. Main Zoom Out

4 วิธีการแก้ปัญหาทรัพยากรซ้ำซ้อน
วิธีการแก้ปัญหาทำได้โดยการ ให้ทรัพยากรอื่นที่ว่างอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าว ในที่นี่อาจจะเป็น Anlyst1,Analyst2 หรือ Programmer มาทำงานแทน หรือช่วยกันทำงานร่วมกับทรัพยากรเดิม ดูภาพตัวอย่าง Main

5 Main Out

6 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม การนำทรัพยากรอื่นที่ว่างมาทดแทน ควรคำนึกถึงต้นทุนของโครงการที่อาจเพิ่มขึ้นได้ จึงควรระมัดระวังการนำทรัพยากรมาทดแทนว่ามีต้นทุนเพิ่มขึ้นหรือไม่ การทดแทนกัน ควรคำนึกถึงประสิทธิภาพว่าสิ่งที่มาทดแทนสามารถทำงานทดแทนได้สมบูรณ์มากน้อยเพียงใด อื่น ๆ Main


ดาวน์โหลด ppt วิธีการคิด กิจกรรมที่9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google