งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2301-2224 การ นำเสนอผลงาน อาจารย์นพรัตน์ วินิชาคม แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกและ เทคโนโลยีสารสนเทศ Tel. 089-4896539 / Facebook : Tel. 089-4896539 / Facebook.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2301-2224 การ นำเสนอผลงาน อาจารย์นพรัตน์ วินิชาคม แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกและ เทคโนโลยีสารสนเทศ Tel. 089-4896539 / Facebook : Tel. 089-4896539 / Facebook."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ นำเสนอผลงาน อาจารย์นพรัตน์ วินิชาคม แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกและ เทคโนโลยีสารสนเทศ Tel / Facebook : Tel / Facebook : https://www.facebook.com/DekItArtArt

2 สัปดาห์ที่ 10: นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป 1) การบันทึกเสียงและแทรกเสียง ออดิโอ การนำเสนอผลงาน อ. นพรัตน์ วินิชาคม

3 อุปกรณ์สำหรับการบันทึกเสียง บรรยาย การ์ดเสียง (Sound Card) การนำเสนอผลงาน อ. นพรัตน์ วินิชาคม

4 อุปกรณ์สำหรับการบันทึกเสียง บรรยาย ไมโครโฟน (Microphone) สำหรับ คอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงาน อ. นพรัตน์ วินิชาคม

5 อุปกรณ์สำหรับการบันทึกเสียง บรรยาย ลำโพง (Speakers) การนำเสนอผลงาน อ. นพรัตน์ วินิชาคม

6 อุปกรณ์สำหรับการบันทึกเสียง บรรยาย หูฟัง (Headphone) การนำเสนอผลงาน อ. นพรัตน์ วินิชาคม

7 การตั้งค่า Preferences ให้กับการ บันทึกเสียง การนำเสนอผลงาน อ. นพรัตน์ วินิชาคม

8 การทดสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ บันทึกเสียง การนำเสนอผลงาน อ. นพรัตน์ วินิชาคม

9 การบันทึกและแทรกเสียงออดิโอ การนำเสนอผลงาน อ. นพรัตน์ วินิชาคม

10 การบันทึกเสียงออดิโอให้กับวัตถุ (Object) การนำเสนอผลงาน อ. นพรัตน์ วินิชาคม

11 การส่งออกไฟล์เสียงออดิโอ (Exporting Audio) การนำเสนอผลงาน อ. นพรัตน์ วินิชาคม

12 Questio n ?


ดาวน์โหลด ppt 2301-2224 การ นำเสนอผลงาน อาจารย์นพรัตน์ วินิชาคม แผนกคอมพิวเตอร์กราฟิกและ เทคโนโลยีสารสนเทศ Tel. 089-4896539 / Facebook : Tel. 089-4896539 / Facebook.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google