งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอสื่อ ประสม.  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบสื่อประสม  อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก  การรวบรวมข้อมูลแบบสื่อประสม  การใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอสื่อ ประสม.  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบสื่อประสม  อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก  การรวบรวมข้อมูลแบบสื่อประสม  การใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอสื่อ ประสม

2  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบสื่อประสม  อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก  การรวบรวมข้อมูลแบบสื่อประสม  การใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อ ประสม  ปฏิบัติสร้างงานนำเสนอแบบสื่อ ประสม เนื้อหาที่เรียน

3  Multimedia  การใช้สื่อมากกว่าหนึ่งอย่างใน การนำข่าวสารไปยังผู้รับ โดย ใช้คอมพิวเตอร์ในการรวมสื่อ ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิ ทัศน์ สื่อประสม ?

4  การที่ผู้ใช้ได้รับการ ตอบสนองจากสื่อที่ แสดงโดยทันที หรือ สามารถควบคุม ทั้งหมดหรือบางส่วน ของสื่อเหล่านั้น Interactive multimedia

5  Linear media  จะมีการดำเนินการตามลำดับ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปถึง จุดสุดท้าย  Non-linear media  จะดำเนินการตามคำสั่งที่ ได้รับ ประเภทของสื่อ ประสม

6  Text  Graphics  Animation  Sound  Video ลักษณะพื้นฐานของสื่อ ประสม

7  ใช้เป็นหัวเรื่อง (Headlines) หัวข้อย่อย (Subtitles) และ หัวข้อ (Captions)  เป็นเมนูในเอกสารทางอิเลค โทรนิคต่าง ๆ  เป็น Hypertext Text

8  ภาพ 2D และ 3D  Clip art  Charts (pie chart or bar graph) Graphics

9  ภาพเคลื่อนไหว 2D หรือ 3D Animation

10  Audio  การแปลงเสียงให้อยู่ในรูปสัญญาณ ดิจิตอล  MIDI (Musical Instrument Digital Interface)  การเล่นเสียงจากแหล่งต่าง ๆ เช่น คีย์บอร์ด การประกอบเสียงขึ้นมา (Synthesizer) Sound

11  เป็นภาพเคลื่อนไหวประกอบ เสียง Video

12  เว็บไซต์  โทรทัศน์  ป้ายโฆษณา  สื่อการสอน ตัวอย่างการใช้สื่อ ประสม

13  Graphic program  Photoshop, Illustrator  Animation program  Swish Max  Sound program  Nero Wave Editor  Video program  Ulead ซอฟต์แวร์สำหรับการ ผลิตสื่อประสม

14  ออกแบบพื้นหลังหน้าจอ คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Graphic program กิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอสื่อ ประสม.  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบสื่อประสม  อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก  การรวบรวมข้อมูลแบบสื่อประสม  การใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google