งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอสื่อประสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอสื่อประสม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอสื่อประสม

2 เนื้อหาที่เรียน ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบสื่อประสม
อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก การรวบรวมข้อมูลแบบสื่อประสม การใช้โปรแกรมนำเสนอแบบสื่อประสม ปฏิบัติสร้างงานนำเสนอแบบสื่อประสม

3 สื่อประสม? Multimedia การใช้สื่อมากกว่าหนึ่งอย่างในการนำข่าวสารไปยังผู้รับ โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการรวมสื่อต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์

4 Interactive multimedia
การที่ผู้ใช้ได้รับการตอบสนองจากสื่อที่แสดงโดยทันที หรือสามารถควบคุมทั้งหมดหรือบางส่วนของสื่อเหล่านั้น

5 ประเภทของสื่อประสม Linear media Non-linear media
จะมีการดำเนินการตามลำดับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งไปถึงจุดสุดท้าย Non-linear media จะดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับ

6 ลักษณะพื้นฐานของสื่อประสม
Text Graphics Animation Sound Video

7 Text ใช้เป็นหัวเรื่อง (Headlines) หัวข้อย่อย (Subtitles) และ หัวข้อ (Captions) เป็นเมนูในเอกสารทางอิเลคโทรนิคต่าง ๆ เป็น Hypertext

8 Graphics ภาพ 2D และ 3D Clip art Charts (pie chart or bar graph)

9 Animation ภาพเคลื่อนไหว 2D หรือ 3D

10 Sound Audio MIDI (Musical Instrument Digital Interface)
การแปลงเสียงให้อยู่ในรูปสัญญาณดิจิตอล MIDI (Musical Instrument Digital Interface) การเล่นเสียงจากแหล่งต่าง ๆ เช่น คีย์บอร์ด การประกอบเสียงขึ้นมา (Synthesizer)

11 Video เป็นภาพเคลื่อนไหวประกอบเสียง

12 ตัวอย่างการใช้สื่อประสม
เว็บไซต์ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา สื่อการสอน

13 ซอฟต์แวร์สำหรับการผลิตสื่อประสม
Graphic program Photoshop, Illustrator Animation program Swish Max Sound program Nero Wave Editor Video program Ulead

14 กิจกรรม ออกแบบพื้นหลังหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Graphic program


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอสื่อประสม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google