งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องเสียงเพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องเสียงเพื่อการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องเสียงเพื่อการศึกษา
รศ.ประทิน คล้ายนาค คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร

2 เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
เสียง คุณภาพของเสียง และ ระบบของเสียง เครื่องขยายเสียง และ อุปกรณ์การขยายเสียง แผ่นเสียง และ เครื่องเล่นแผ่นเสียง เทป และ เครื่องบันทึกเสียง CD และ VCD

3 Audire Audio เกี่ยวข้องกับ
การฟังและการได้ยิน ช่วงคลื่นความถี่ที่หูของคนเราสามารถรับฟังได้ คือ ,000 Hz. การทำให้เกิดเสียงดังขึ้น การบันทึกเสียง และการทำให้เกิดเสียงซ้ำ

4 เสียง (Sound) คือพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทีอนของวัตถุที่เป็นต้นกำเนิดเสียง แล้วอัดหรือผลักดันอากาศให้เป็นคลื่นออกไปรอบทิศทางซึ่งเราเรียกว่าคลื่นเสียง (Sound Wave or Audio wave)

5 อัตราเสียงรบกวน คือ ค่า S/N Ratio
คุณภาพของเสียง สิ่งที่ทำให้คุณภาพของเสียงจากเครื่องเสียงจะดีหรือไม่ ได้แก่ เสียงรบกวน (Noise) จากการออกแบบวงจรภายในเครื่อง เสียงฮัมจากไฟ AC เสียงรบกวนจากภายนอก เช่นมอเตอร์ เสียงซู่ซ่าของสัญญาณ อัตราเสียงรบกวน คือ ค่า S/N Ratio

6 คุณภาพของเสียง(ต่อ) เสียงเพี้ยน (Hysterisis) เสียงสูงหรือเสียงต่ำหายไป
เสียงบิดเบี้ยว (จูนรับไม่ตรงสถานี) เสียงอู้อี้ (หัวเทปสกปรก) เสียงเพี้ยน อัตราเสียงเพี้ยน = X 100 เสียงบริสุทธิ์

7 ระบบเสียง (Sound System)
MONO - Mono Phonic Sound System เป็นระบบเสียงที่มีทิศทางของเสียงหรือสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงทางเดียว เช่นระเสียงสาธารณะ ระบบเสียงของโทรทัศน์ ต้นกำเนิดเสียง Mic Amp. Loud Speaker

8 STEREO - Stereo Phonic Sound System
เป็นระบบเสียงที่มีทิศทางของเสียงหรือสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงตั้งแต่สองทิศทางขึ้นไป อาจเป็นสามทาง สี่ทาง หรือมากกว่า ต้นกำเนิดเสียง 1 Mic Amp. Loud Speaker R ต้นกำเนิดเสียง 2 L

9 Stereo Multiplex มักใช้กับเครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุ ที่ทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับมีเพียงชุดเดียวแต่สามารถส่งและรับคลื่นวิทยุได้สองทิศทาง HIFI - High Fidelity เป็นคุณสมบัติของอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ให้เสียงเหมือนเสียงจริงหรือเสียงเหมือนธรรมชาติจากแหล่งกำเนิด

10 ระบบขยายเสียง หมายถึง ระบบการเพิ่มกำลังความดังของเสียง เพื่อให้ผู้ฟังจำนวนมากสามารถได้ยินอย่างชัดเจน ทั่วถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายคือเครื่องขยายเสียง โดยจะรับสัญญาณมาจากไมโครโฟนหรือเครื่องเสียงอื่น ๆ มาขยายให้แรงขึ้น เช่น จาก มิลิโวลท์ เป็น 30 โวลท์ พอที่จะทำให้ไดอะแฟรมของลำโพงสั่นสะเทือนเกิดเป็นเสียงดังขึ้น

11 องค์ประกอบของ ระบบขยายเสียง
ภาครับสัญญาณเข้า (Input Signal) อุปกรณ์ได้แก่ ไมโครโฟน หรือ เครื่องเสียงอื่น ๆ ภาคขยายสัญญาณ อุปกรณ์คือ เครื่องขยายเสียง (Amplifier) ภาคส่งสัญญาณออก (Output Signal) อุปกรณ์คือ ลำโพง


ดาวน์โหลด ppt เครื่องเสียงเพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google