งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องเสียงเพื่อ การศึกษา รศ. ประทิน คล้ายนาค คณะศึกษาศาสตร์ ม. ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องเสียงเพื่อ การศึกษา รศ. ประทิน คล้ายนาค คณะศึกษาศาสตร์ ม. ศิลปากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องเสียงเพื่อ การศึกษา รศ. ประทิน คล้ายนาค คณะศึกษาศาสตร์ ม. ศิลปากร

2 เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ  เสียง คุณภาพของเสียง และ ระบบของเสียง  เครื่องขยายเสียง และ อุปกรณ์การขยายเสียง  แผ่นเสียง และ เครื่องเล่น แผ่นเสียง  เทป และ เครื่อง บันทึกเสียง  CD และ VCD

3 Audire Audio เกี่ยวข้องกับ การฟังและการได้ยิน ช่วงคลื่นความถี่ที่หูของคนเรา สามารถรับฟังได้ คือ 20 - 20,000 Hz. การทำให้เกิดเสียงดังขึ้น การ บันทึกเสียง และการทำให้เกิด เสียงซ้ำ

4 เสียง (Sound) คือพลังงานรูปหนึ่งที่ เกิดขึ้นจากการสั่น สะเทีอนของวัตถุที่เป็น ต้นกำเนิดเสียง แล้ว อัดหรือผลักดันอากาศ ให้เป็นคลื่นออกไปรอบ ทิศทางซึ่งเราเรียกว่า คลื่นเสียง (Sound Wave or Audio wave)

5 คุณภาพของเสียง  เสียงรบกวน (Noise)  จากการออกแบบวงจร ภายในเครื่อง  เสียงฮัมจากไฟ AC  เสียงรบกวนจาก ภายนอก เช่นมอเตอร์  เสียงซู่ซ่าของ สัญญาณ อัตราเสียง รบกวน คือ ค่า S/N Ratio สิ่งที่ทำให้คุณภาพของ เสียงจากเครื่องเสียงจะดี หรือไม่ ได้แก่

6 คุณภาพของเสียง ( ต่อ ) อัตราเสียงเพี้ยน = X 100 เสียง เพี้ยน เสียง บริสุทธิ์  เสียงเพี้ยน (Hysterisis)  เสียงสูงหรือเสียงต่ำ หายไป  เสียงบิดเบี้ยว ( จูนรับไม่ ตรงสถานี )  เสียงอู้อี้ ( หัวเทปสกปรก )

7 ระบบเสียง (Sound System)  MONO - Mono Phonic Sound System เป็นระบบเสียงที่มีทิศทางของเสียง หรือสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงทาง เดียว เช่นระเสียงสาธารณะ ระบบเสียง ของโทรทัศน์ ต้นกำเนิด เสียง Mi c Am p. Loud Spe aker

8 STEREO - Stereo Phonic Sound System เป็นระบบเสียงที่มีทิศทางของเสียง หรือสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงตั้งแต่ สองทิศทางขึ้นไป อาจเป็นสามทาง สี่ทาง หรือมากกว่า ต้น กำเนิด เสียง 1 Mi c Am p. Lou d Spe aker R ต้น กำเนิด เสียง 2 Mi c Am p. Lou d Spe aker L R L

9 Stereo Multiplex มักใช้กับ เครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุ ที่ทั้ง เครื่องส่งและเครื่องรับมีเพียงชุด เดียวแต่สามารถส่งและรับ คลื่นวิทยุได้สองทิศทาง HIFI - High Fidelity เป็น คุณสมบัติของอุปกรณ์เครื่อง เสียงที่ให้เสียงเหมือนเสียงจริง หรือเสียงเหมือนธรรมชาติจาก แหล่งกำเนิด

10 ระบบ ขยายเสียง หมายถึง ระบบการเพิ่มกำลัง ความดังของเสียง เพื่อให้ผู้ฟัง จำนวนมากสามารถได้ยินอย่าง ชัดเจน ทั่วถึง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ ขยายคือเครื่องขยายเสียง โดยจะ รับสัญญาณมาจากไมโครโฟน หรือเครื่องเสียงอื่น ๆ มาขยายให้ แรงขึ้น เช่น จาก 1 - 3 มิลิโวลท์ เป็น 30 โวลท์ พอที่จะทำให้ ไดอะแฟรมของลำโพงสั่นสะเทือน เกิดเป็นเสียงดังขึ้น

11 องค์ประกอบ ของ ระบบขยาย เสียง ภาครับสัญญาณเข้า (Input Signal) อุปกรณ์ได้แก่ ไมโครโฟน หรือ เครื่องเสียงอื่น ๆ ภาคขยายสัญญาณ อุปกรณ์คือ เครื่อง ขยายเสียง (Amplifier) ภาคส่งสัญญาณออก (Output Signal) อุปกรณ์คือ ลำโพง


ดาวน์โหลด ppt เครื่องเสียงเพื่อ การศึกษา รศ. ประทิน คล้ายนาค คณะศึกษาศาสตร์ ม. ศิลปากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google