งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดเริ่มต้นของอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดเริ่มต้นของอาเซียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดเริ่มต้นของอาเซียน
สมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510

2 ASEAN (Association of South East Asian Nations)
อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ CAMBODIA ปี 2540 ปี 2540 ปี 2510 ปี 2538 ปี 2510 ปี 2510 ปี 2542 ปี 2527 ปี 2510 ปี 2510

3 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก
ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)

4 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
ปี 2558 (2015) ชุมชนอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ประชาคม ความมั่นคง อาเซียน (ASC) ASEAN Charter พิมพ์เขียว AEC (AEC Blueprint) One Vision One Identity One Community ประชาคม สังคม-วัฒนธรรม อาเซียน (ASCC) 4

5

6 ความหมายของตราสัญลักษณ์อาเซียน
สีน้ำเงิน สันติภาพและความมั่นคง สีแดง ความกล้าหาญและก้าวหน้า สีเหลือง ความเจริญรุ่งเรือง สีขาว ความบริสุทธิ์ สไลด์นี้ skip ได้ เ รวงข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว วงกลม แสดงถึงความเป็นเอกภาพ วันอาเซียน 8 สิงหาคม

7


ดาวน์โหลด ppt จุดเริ่มต้นของอาเซียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google