งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมแห่งประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมแห่งประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมแห่งประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม 2510 จุดเริ่มต้นของอาเซียน

2 CAMBODIA ASEAN (Association of South East Asian Nations) อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ปี 2540 ปี 2510 ปี 2538 ปี 2527 ปี 2542

3 1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political-Security Community: APSC) 2. ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community: AEC) 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก

4 ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ปี 2558 (2015) ประชาค ม เศรษฐกิ จ อาเซียน (AEC) ประชาคม สังคม - วัฒนธรรม อาเซียน (ASCC) ประชาคม ความ มั่นคง อาเซียน (ASC) พิมพ์เขียว AEC (AEC Blueprint) พิมพ์เขียว AEC (AEC Blueprint) ชุมชน อาเซียน 4 One Vision One Identity One Community

5

6 รวงข้าว 10 ต้น คือ 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว วงกลม แสดงถึงความเป็นเอกภาพ วันอาเซียน 8 สิงหาคม สีน้ำเงิน สันติภาพและ ความมั่นคง สีแดง ความกล้าหาญ และก้าวหน้า สีเหลือง ความ เจริญรุ่งเรือง สีขาว ความบริสุทธิ์ สีน้ำเงิน สันติภาพและ ความมั่นคง สีแดง ความกล้าหาญ และก้าวหน้า สีเหลือง ความ เจริญรุ่งเรือง สีขาว ความบริสุทธิ์ ความหมายของตรา สัญลักษณ์อาเซียน

7


ดาวน์โหลด ppt สมาคมแห่งประชาชาติเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) ก่อตั้งโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อ 8 สิงหาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google