งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 17 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า ได้ดำเนินการเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ประจำปี 2550 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 17 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า ได้ดำเนินการเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ประจำปี 2550 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 17 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า ได้ดำเนินการเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ประจำปี 2550 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมีนายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้มอบประกาศเกียรติบัตร

2 นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา
นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา

3 นายพงษ์มิตร ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
นายพงษ์มิตร ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี

4 นายพิสนธ์ ฉ่ำเฉลิม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี
นายพิสนธ์ ฉ่ำเฉลิม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี

5 นายปรีชารัฏฐ์ บุญเรืองรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี
นายปรีชารัฏฐ์ บุญเรืองรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี

6 นายแดนไทย เจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
นายแดนไทย เจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์

7 นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมการปลดปล่อยชั่วคราวแคน้อย
นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมการปลดปล่อยชั่วคราวแคน้อย

8 นายสมยศ บำเพ็ญธรรมสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก
นายสมยศ บำเพ็ญธรรมสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก

9 นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย
นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

10 นายชัยโรจน์ สินธุพุฒิพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี
นายชัยโรจน์ สินธุพุฒิพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานี

11 นายทวี ดวงธัมมา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่
นายทวี ดวงธัมมา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

12 นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง
นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง

13 นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

14 นายโกวิท โพนทอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม
นายโกวิท โพนทอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม

15 นายนักรบ นาคพรหม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก
นายนักรบ นาคพรหม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก

16 นายสุรสิทธิ์ จิตรชอบใจ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี
นายสุรสิทธิ์ จิตรชอบใจ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี

17 นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน

18 นายคงกริช พรคงธวัช ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี
นายคงกริช พรคงธวัช ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี


ดาวน์โหลด ppt เรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน 17 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า ได้ดำเนินการเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ประจำปี 2550 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google