งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรือนจำ / ทัณฑสถาน จำนวน 17 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติบัตร เพื่อแสดง ว่า ได้ดำเนินการเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ประจำปี 2550 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรือนจำ / ทัณฑสถาน จำนวน 17 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติบัตร เพื่อแสดง ว่า ได้ดำเนินการเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ประจำปี 2550 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรือนจำ / ทัณฑสถาน จำนวน 17 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติบัตร เพื่อแสดง ว่า ได้ดำเนินการเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ประจำปี 2550 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 โดยมีนายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้มอบประกาศเกียรติบัตร

2 นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา

3 นายพงษ์มิตร ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี

4 นายพิสนธ์ ฉ่ำเฉลิม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอธัญบุรี

5 นายปรีชารัฏฐ์ บุญเรืองรัตน์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดปทุมธานี

6 นายแดนไทย เจริญ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด เพชรบูรณ์

7 นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการศูนย์เตรียมการปลดปล่อย ชั่วคราวแคน้อย

8 นายสมยศ บำเพ็ญธรรมสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหล่มสัก

9 นายนิมิต ทัพวนานต์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย

10 นายชัยโรจน์ สินธุพุฒิพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง อุบลราชธานี

11 นายทวี ดวงธัมมา ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

12 นายไพฑูรย์ อำพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอเทิง

13 นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด มหาสารคาม

14 นายโกวิท โพนทอง ผู้บัญชาการเรือนจำกลาง สมุทรสงคราม

15 นายนักรบ นาคพรหม ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรค โลก

16 นายสุรสิทธิ์ จิตรชอบใจ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี

17 นายวิชัย โชติปฏิเวชกุล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด แม่ฮ่องสอน

18 นายคงกริช พรคงธวัช ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษมีนบุรี


ดาวน์โหลด ppt เรือนจำ / ทัณฑสถาน จำนวน 17 แห่ง ได้รับประกาศเกียรติบัตร เพื่อแสดง ว่า ได้ดำเนินการเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ประจำปี 2550 สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกรมราชทัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google