งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกียรติประวัติและ ความภาคภูมิใจ. ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับกลางประจำปี 2551 ได้โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงิน รางวัล 500,000 บาท จากนายสมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกียรติประวัติและ ความภาคภูมิใจ. ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับกลางประจำปี 2551 ได้โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงิน รางวัล 500,000 บาท จากนายสมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกียรติประวัติและ ความภาคภูมิใจ

2 ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับกลางประจำปี 2551 ได้โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงิน รางวัล 500,000 บาท จากนายสมพร ใช้บางยาง อธิดีกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3

4

5 เกียรติประวัติและความ ภาคภูมิใจ ปี พ. ศ. 2549 ผ่านการประเมิน รับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กน่าอยู่ ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข

6

7 ปี พ. ศ. 2551 ผ่านการประเมิน รับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กน่าอยู่ ระดับยอดเยี่ยม จากกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข

8

9 นางจิราวรรณ มูสิกะ ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับโล่รางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2551 จาก นายสมพร ใช้บางยาง อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ในงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น ณ ศูนย์ ประชุมและแสดงสินค้าเมืองทองธานี อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

10

11 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี

12 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมแสดงความยินดี นางจิราวรรณ มูสิกะ

13 นางสาวโสภาเกตุพันธ์ ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับโล่รางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 จากนายมานิต วัฒนเสน อธิบดีกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ในงานมหกรรม การศึกษาท้องถิ่น ณ ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้าเมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

14

15 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ร่วมแสดงความยินดี นางสาวโสภาเกตุพันธ์


ดาวน์โหลด ppt เกียรติประวัติและ ความภาคภูมิใจ. ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ระดับกลางประจำปี 2551 ได้โล่รางวัล เกียรติบัตรและเงิน รางวัล 500,000 บาท จากนายสมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google