งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหา ….. ผลผลิต / รายได้ต่ำเพราะใช้พื้นที่ ผลิตพืชไม่เหมาะสม พื้นที่มีกำไร (40%) พื้นที่เท่า ทุน (40%) พื้นที่กินทุน ( ที่ลุ่ม ) พื้นที่กินทุน ( ที่ดอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหา ….. ผลผลิต / รายได้ต่ำเพราะใช้พื้นที่ ผลิตพืชไม่เหมาะสม พื้นที่มีกำไร (40%) พื้นที่เท่า ทุน (40%) พื้นที่กินทุน ( ที่ลุ่ม ) พื้นที่กินทุน ( ที่ดอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหา ….. ผลผลิต / รายได้ต่ำเพราะใช้พื้นที่ ผลิตพืชไม่เหมาะสม พื้นที่มีกำไร (40%) พื้นที่เท่า ทุน (40%) พื้นที่กินทุน ( ที่ลุ่ม ) พื้นที่กินทุน ( ที่ดอน ) โจทย์ ….. จะใช้พื้นที่อย่างไรให้มีกำไรสูงสุด ?

2 ใช้ Boston Model แบ่งพื้นที่ผลิตมัน สำปะหลัง Star Cash Cow Baby Dog Model พื้นที่มี ศักยภาพ พื้นที่มีกำไร พื้นที่เท่าทุน พื้นที่กินทุน พื้นที่แปลง เพิ่มศักยภาพ หาวิธีเพิ่ม กำไร ปรับเปลี่ยน พืช ขุดบ่อ / ปลูก ป่าฯ การใช้พื้นที่

3 พื้นที่กำไร (Cash Cow) พื้นที่เท่าทุน (Baby) พื้นที่กินทุน (Dog) น้ำ พื้นที่มีศักยภาพ ( Star) Star แผนที่ Boston Model Farm ที่ ศวร. ขอนแก่น

4 แผนที่กิจกรรมการวิจัยในฟาร์ม ต้นแบบ ยางพ ารา วัตถุประสงค์ ลดรายจ่าย / เพิ่ม รายได้ ขยายโอกาส อ้อย / มันฯ / พืช บำรุงดิน สบู่ดำ น้ำ วิจัย ดิน - ปุ๋ย พืชผลิต ปุ๋ย ป่า มันฯ - พันธุ์ / ดิน / น้ำ มันฯ = 9.6 ตัน แบบ ที่ 1 แบบ ที่ 2 แบบ ที่ 3

5

6

7

8

9

10

11

12 งานเกษตรอีสานประจำปี 2549 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13

14

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt ปัญหา ….. ผลผลิต / รายได้ต่ำเพราะใช้พื้นที่ ผลิตพืชไม่เหมาะสม พื้นที่มีกำไร (40%) พื้นที่เท่า ทุน (40%) พื้นที่กินทุน ( ที่ลุ่ม ) พื้นที่กินทุน ( ที่ดอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google