งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิประโยชน์ทางการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิประโยชน์ทางการค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิประโยชน์ทางการค้า
กับกฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ASEAN Free Trade Area (AFTA) ASEAN –FTA ROO: The New Ball Game ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีและกฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2 ASEAN (CTH or 40%LC) ได้บทสรุปด้าน ROO
จีน Tariff 0% ROO 1 อินเดีย ROO 4 Tariff 0% เกาหลีใต้ ROO 2 Tariff 0% ROO 5 Tariff 0% ROO 3 Tariff 0% CER (AUS NZ) ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป EU

3 -FTA GROO ROO PSR RVC 40% or CTH Cum. CTC, PrR
China RVC 40% Cum CTC, PrR Korea RVC 40% or CTH Cum. N.A. Japan RVC 40% or CTH Cum. CTC, PrR, RVC CER RVC 40% or CTH Cum. CTC, PrR, RVC India RVC 35% + CTSH N.A. PSR

4 Thai-China -China Free Trade Agreement
Thai-China (EHS 07-08) 0% WO China Chapter % WO 2548 Normal Track at 20% RVC 40% or CTH Cum. 2553 Normal Track at 0% CTC, PrR 2555 Flexible 150 Items at 0% 2561 Sensitive 400 Items at 0-5% …………………

5 ปัจจัยพิจารณาการผลิตของนักธุรกิจไทยใน FTA
สินค้า ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศ ได้คุณภาพมาตรฐาน สากล แข่งขันและส่งออกได้ เลือกซื้อ วัตถุดิบนำเข้าจากประเทศคู่สัญญา FTA เพื่อใช้สิทธิประโยชน์พิเศษทางอากรขาเข้าร้อยละ 0 หรือซื้อจากประเทศอื่นดี ? ผลิตได้แหล่งกำเนิดสินค้าของ FTA ที่ไทยไปทำความตกลงไว้ (ต้องทราบเลขพิกัดอัตรศุลกากร)

6 ปัจจัยพิจารณาการผลิตของนักธุรกิจไทยใน FTA

7 Justification of import-export to obtain optimum benefit on logistic cost
FTAs @ Raw Material (RM) Procurement @ Rules of Origin @ Transportation (Distant & Mode) @ Price Competition of the Goods @ FTA Benefit (Import Tariff Rate) @ Cluster Development @ Customs Procedure & Laws @ e-Commerce (Telecommunication)

8 April 15, 2005 Japan’s Discussion Paper
Missing Link Agenda for Realizing Regional Cumulation under ASEAN-Japan CEP Agreement

9 เกิดเป็น ASEAN Production Network
Objective Strengthening competitiveness of ASEAN-Japan region in the global economy What we need is… Free flow of goods in the ASEAN-Japan region ตรงนี้เป็นประโยชน์กับสินค้าของญี่ปุ่นมาก มาก เกิดเป็น ASEAN Production Network

10 MISSING LINK 1 (Industrial Goods) ญี่ปุ่น เลือกเป็นทวิภาคี แล้วกลับมาขอเจรจากับ ASEAN ใหม่
AJCEP Missing Link Finished Product Intermediate A Intermediate B Country A Country B A=40% Japan = 0% B=40% Japan = 0% AFTA only AJCEP Concession AJCEP Concession AJCEP Japan 40%

11 MISSING LINK 1 (Industrial Goods) ญี่ปุ่น เลือกเป็นทวิภาคี แล้วกลับมาขอเจรจากับ ASEAN ใหม่
AJCEP Missing Link ที่ ASEAN ยกให้ Intermediate A Intermediate B Country A Country B A=40% Japan = 100% B=40% Japan = 100% AFTA AJCEP จีน เกาหลี AJCEP Concession AJCEP Concession AJCEP Japan 40%

12 Japan Bilateral Agreement Concession (C.O) ASEAN-Japan Regional ROO
MISSING LINK 2 (Industrial Goods) – Rule 8 Proposed by Japan – AJCEP AJCEP AFTA Country A Country B Japan Bilateral Agreement Concession (C.O) ASEAN-Japan Regional ROO Japan

13 Rule 8 (b) Proposed by Japan to ASEAN Consideration by 25.7.2551
A copy of a certificate of origin for that material issued under an existing bilateral agreement for economic partnership concluded between Japan and any member state of the ASEAN may be used as a supporting document, where appropriate

14 Economic Benefits for Japan on ASEAN Labor
Regional Cumulation: Expansion of “Regional content” Enabling local manufacturing to expand their variety of productions Enhanced competitiveness of local manufacturers Strengthened competitiveness of the region in the global economy Increase in trade and investment Creation of additional business opportunities and employments Facilitation of transfers of technology


ดาวน์โหลด ppt สิทธิประโยชน์ทางการค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google