งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิประโยชน์ทาง การค้า ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการอุปสรรค ทางการค้าที่มิใช่ภาษีและกฎว่า ด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิประโยชน์ทาง การค้า ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการอุปสรรค ทางการค้าที่มิใช่ภาษีและกฎว่า ด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิประโยชน์ทาง การค้า ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการอุปสรรค ทางการค้าที่มิใช่ภาษีและกฎว่า ด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย กับกฏว่าด้วยถิ่น กำเนิดสินค้า ASEAN Free Trade Area (AFTA) ASEAN –FTA ROO: The New Ball Game 2008 -2010

2 จีน สหภาพยุโรป EU อินเดีย ญี่ปุ่น ASEAN (CTH or 40%LC) ได้บทสรุปด้าน ROO เกาหลีใต้ CER (AUS NZ) ROO 3 Tariff 0% ROO 4 Tariff 0% ROO 5 Tariff 0% ROO 2 Tariff 0% ROO 1 Tariff 0%

3 China RVC 40% Cum. CTC, PrR Japan RVC 40% or CTH Cum. CTC, PrR, RVC Korea RVC 40% or CTH Cum.N.A. CER RVC 40% or CTH Cum. CTC, PrR, RVC -FTA GROOROO PSR India RVC 35% + CTSH N.A.PSR RVC 40% or CTH Cum. CTC, PrR

4 2547 -China Chapter 01-08 0%1.01.2549 WO 2553 Normal Track at 0% CTC, PrR 2548 Normal Track at 20% RVC 40% or CTH Cum. 2555 Flexible 150 Items at 0% Thai-China -ChinaFree Trade Agreement 2561 Sensitive 400 Items at 0-5% ………………… 2546 Thai-China (EHS 07-08) 0% WO

5 ปัจจัยพิจารณาการผลิตของนัก ธุรกิจไทยใน FTA สินค้า ผลิตจากวัตถุดิบใน ประเทศ ได้คุณภาพมาตรฐาน สากล แข่งขันและส่งออกได้ เลือกซื้อ วัตถุดิบนำเข้าจาก ประเทศคู่สัญญา FTA เพื่อใช้ สิทธิประโยชน์พิเศษทางอากรขา เข้าร้อยละ 0 หรือซื้อจากประเทศ อื่นดี ? ผลิตได้แหล่งกำเนิดสินค้าของ FTA ที่ไทยไปทำความตกลงไว้ ( ต้องทราบเลขพิกัดอัตร ศุลกากร )

6 ปัจจัยพิจารณาการผลิตของนัก ธุรกิจไทยใน FTA สิทธิประโยชน์ที่จะได้จากประเทศ FTA และประเทศไทยสำหรับสินค้า เป้าหมายมีอะไรบ้าง ผลิตสินค้า ใหม่ดีไหม ? ต้องจ้างทีมบุคคลากร ( กี่คน ??) ที่มีความรอบรู้เข้าใจในเรื่อง FTA มาให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นที่ปรึกษาต่อกิจการ มีข้อมูลการตลาด เงื่อนไขการค้า และการลงทุนของประเทศคู่สัญญา FTA ประกอบการตัดสินใจลงทุน แล้ว ?

7 @ Raw Material (RM) Procurement @ Rules of Origin @ Transportation (Distant & Mode) @ Price Competition of the Goods @ FTA Benefit (Import Tariff Rate) @ Cluster Development @ Customs Procedure & Laws @ e-Commerce (Telecommunication) FTAs Justification of import-export to obtain optimum benefit on logistic cost

8 8 April 15, 2005 Japan’s Discussion Paper April 15, 2005 Japan’s Discussion Paper Missing Link Missing Link Agenda for Realizing Regional Cumulation under ASEAN-Japan CEP Agreement Agenda for Realizing Regional Cumulation under ASEAN-Japan CEP Agreement

9 9 Objective Strengthening competitiveness of ASEAN-Japan region in the global economy What we need is… Free flow of goods in the ASEAN-Japan region ตรงนี้เป็นประโยชน์กับสินค้า ของญี่ปุ่นมาก มาก เกิดเป็น ASEAN Production Network

10 10 MISSING LINK 1 (Industrial Goods) ญี่ปุ่น เลือกเป็นทวิภาคี แล้วกลับมา ขอเจรจากับ ASEAN ใหม่ AFTA only Country A Country B AJCEP Japan 40% AJCEP Missing Link Finished Product AJCEP Concession A=40% Japan = 0% B=40% Japan = 0% AJCEP Concession Intermediate A Intermediate B

11 11 MISSING LINK 1 (Industrial Goods) ญี่ปุ่น เลือกเป็นทวิภาคี แล้วกลับมา ขอเจรจากับ ASEAN ใหม่ AFTA AJCEP Country A Country B AJCEP Japan 40% AJCEP Missing Link ที่ ASEAN ยกให้ AJCEP Concession A=40% Japan = 100% B=40% Japan = 100% AJCEP Concession Intermediate A Intermediate B จีน เกาหลี

12 12 MISSING LINK 2 (Industrial Goods) – Rule 8 Proposed by Japan 25.7.2551– AFTA Country ACountry B Japan AJCEP ASEAN-Japan Regional ROO AJCEP Japan Bilateral Agreement Concession (C.O)

13 13 A copy of a certificate of origin for that material issued under an existing bilateral agreement for economic partnership concluded between Japan and any member state of the ASEAN may be used as a supporting document, where appropriate Rule 8 (b) Proposed by Japan to ASEAN Consideration by 25.7.2551

14 14 Economic Benefits for Japan on ASEAN Labor Regional Cumulation: Expansion of “Regional content” Enabling local manufacturing to expand their variety of productions Enhanced competitiveness of local manufacturers Increase in trade and investment Creation of additional business opportunities and employments Facilitation of transfers of technology Strengthened competitiveness of the region in the global economy


ดาวน์โหลด ppt สิทธิประโยชน์ทาง การค้า ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ประธานคณะกรรมการอุปสรรค ทางการค้าที่มิใช่ภาษีและกฎว่า ด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google