งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลดภาษีของ ออสเตรเลีย กลุ่ม 1 ผัก ผลไม้ ไวน์ อาหารทะเล แช่เย็น แช่ แข็ง และกระป๋อง TAFTA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลดภาษีของ ออสเตรเลีย กลุ่ม 1 ผัก ผลไม้ ไวน์ อาหารทะเล แช่เย็น แช่ แข็ง และกระป๋อง TAFTA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลดภาษีของ ออสเตรเลีย กลุ่ม 1 ผัก ผลไม้ ไวน์ อาหารทะเล แช่เย็น แช่ แข็ง และกระป๋อง TAFTA

2 ผัก ผลไม้ อัตราภาษีปัจจุบันของออสเตรเลีย อยู่ที่ 0%, 4%, 5% ออสเตรเลียจะลดภาษีเหลือ 0% ทันที ในวันที่ 1 มกราคม 2548 สำหรับสินค้าทุกรายการในกลุ่มนี้ ออสเตรเลียกำหนดมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguards: SSG) สำหรับสินค้าสับปะรด และน้ำสับปะรด และสามารถใช้มาตรการนี้จนถึงปี พ. ศ. 2551

3 การส่งออกของไทยไป ออสเตรเลีย ตอนที่มูลค่าการส่งออกของไทย ไปออสเตรเลีย ในปีพ. ศ. 2546 ( ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ) 06 ต้นไม้และพืชมีชีวิต 0.22 07 พืชผักใช้บริโภค 2.47 08 ผลไม้ 3.19 09 กาแฟ ชา 0.35 10 ธัญพืช 21.71 11 ผลิตภัณฑ์จากการ โม่ธัญพืช 5.15

4 การส่งออกของไทยไป ออสเตรเลีย ตอนที่มูลค่าการส่งออกของไทย ไปออสเตรเลีย ในปีพ. ศ. 2546 ( ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ) 12 เมล็ดพืชและ ผลไม้ 0.15 13 ครั่ง 0.47 14 วัตถุจากพืชที่ใช้ ถักสาน 0.08 20 ของปรุงแต่งทำ จากพืช ผัก ผลไม้ 19.97 รวม 53.76

5 การส่งออกของไทยไป ออสเตรเลีย ประเภทย่อยมูลค่าการส่งออกของไทยไป ออสเตรเลีย ในปีพ. ศ. 2546 ( ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ) 100630 ข้าวที่สีบ้างแล้ว หรือสีทั้งหมด จะขัดหรือไม่ ก็ตาม 19.63 110814 สตาร์ชทำจากมัน สำปะหลัง 4.23 200590 พืชผักอื่นๆ และ พืชผักต่างๆ ผสมกัน ( ปรุง แต่ง ) 3.89 200820 สับปะรดกระป๋อง 2.90 200949 น้ำสับปะรด 4.25

6 ปัญหาสำคัญในการส่งออก คือ การที่ ออสเตรเลียมีกฎระเบียบด้าน SPS ที่เข้มงวด ทำให้ผักผลไม้สดของไทยส่งออกไปได้ เพียง บางชนิด ภายใต้ TAFTA ไทยได้ระบุสินค้าผลไม้ที่ ต้องการให้ออสเตรเลียเปิดตลาดและแก้ไข ปัญหา SPS ให้ลุล่วงภายใน 2 ปี ได้แก่ - มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ ทุเรียน สับปะรด มะม่วง ผัก ผลไม้

7 ไวน์ อัตราภาษีปัจจุบันของออสเตรเลีย อยู่ที่ 0%, 3%, 4%, 5% จะลดภาษีเหลือ 0% ทันที ในวันที่ 1 มกราคม 2548 สำหรับสินค้าทุกรายการในกลุ่มนี้

8 การส่งออกของไทยไป ออสเตรเลีย ตอนที่มูลค่าการส่งออกของไทยไป ออสเตรเลีย ในปีพ. ศ. 2546 ( ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ) 22 เครื่องดื่ม สุรา 1.25 2204 ไวน์ที่ทำจากองุ่นสด รวมถึงไวน์ที่เติมแอลกอฮอล์ เกรปมัสต์ 0.015 2205 เวอร์มุทและไวน์อื่นๆ ที่ทำจากองุ่นสด ปรุงกลิ่นรส ด้วยพืชหรือสารหอม -

9 ไวน์ การส่งออกของไทยไปออสเตรเลียยังมีมูลค่า น้อย และส่วนใหญ่จะส่งออกไปประเทศเพื่อน บ้าน เช่น กัมพูชา พม่า ลาว ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทยมีโอกาสขยายตลาดในออสเตรเลียได้ เมื่อภาษีนำเข้าของ ออสเตรเลียลดลงเหลือ 0% ทันที

10 อาหารทะเล แช่เย็น แช่แข็ง และ กระป๋อง อัตราภาษีปัจจุบันของออสเตรเลีย อยู่ที่ 0%, 4%, 5% ออสเตรเลียจะลดภาษีเหลือ 0% ทันที ในวันที่ 1 มกราคม 2548 สำหรับสินค้าทุกรายการในกลุ่มนี้ ยกเว้นปลาทูน่า สคิปแจ็ก และปลาโบนิโต ซึ่งจะลดภาษีจาก 5% เหลือ 2.5% ในปีแรก คงไว้ 2 ปี และลดลงเหลือ 0% ในปีพ. ศ. 2550 ออสเตรเลียกำหนดมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguards: SSG) สำหรับสินค้าปลาทูน่า สคิปแจ็ก และ ปลาโบนิโต และสามารถใช้มาตรการนี้จนถึงปีพ. ศ. 2551 ประเภทย่อยอัตราฐาน 254825492550 1604.145%2.5% 0%0%

11 การส่งออกของไทยไป ออสเตรเลีย ตอนที่มูลค่าการส่งออกของไทยไป ออสเตรเลีย ในปีพ. ศ. 2546 ( ล้านเหรียญ สหรัฐฯ ) 03 ปลา สัตว์น้ำ 49.78 16 ของปรุงแต่งจากเนื้อสัตว์ 107.07 1603 สิ่งสกัดและน้ำคั้น ที่ได้ จากเนื้อสัตว์ ปลา สัตว์น้ำ จำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือ จากสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง อื่นๆ 0.031 1604 ปลาที่ปรุงแต่งหรือทำไว้ ไม่ให้เสีย คาร์เวียร์ และของ ที่ใช้แทนคาเวียร์ที่ทำจากไข่ปลา 81.75 1605 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย โมลลุสก์ หรือจากสัตว์น้ำที่ไม่มี กระดูกสันหลังอื่นๆ ที่ปรุงแต่ง หรือทำไว้ไม่ให้เสีย 25.28

12 อาหารทะเล แช่เย็น แช่แข็ง และ กระป๋อง สินค้าปลาทูน่ากระป๋องของไทยเป็นสินค้าที่มี คุณภาพและศักยภาพมาก ในตลาดออสเตรเลีย ในปีพ. ศ. 2546 ไทยส่งออกปลาทูน่ากระป๋องไป ออสเตรเลียมีมูลค่าถึง 69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย ออสเตรเลียนำเข้าจากไทยมากเป็นอันดับ 1 การลดภาษีสินค้ารายการนี้ภายใต้ TAFTA จะทำ ให้ไทยสามารถ ครองตลาดออสเตรเลียได้มาก ขึ้น ส่วนสินค้าอาหารทะเลกระป๋องอื่นๆ เช่น กุ้ง ไทย ส่งออกไปออสเตรเลีย มูลค่าค่อนข้างมาก เช่นกัน ( ประมาณ 21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีพ. ศ. 2546) แม้ภาษีจะเป็น 0% อยู่แล้ว ไทยก็ควร หาทางขยายตลาดให้ มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การลดภาษีของ ออสเตรเลีย กลุ่ม 1 ผัก ผลไม้ ไวน์ อาหารทะเล แช่เย็น แช่ แข็ง และกระป๋อง TAFTA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google