งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 Web services คืออะไร

3 Web services ต้องการอะไร
มาตรฐานข้อมูล XML

4 XML คืออะไร XML = EXtensible Markup Language
XML เป็นภาษา markup ในลักษณะเช่นเดียวกับ HTML XML ออกแบบเพื่ออธิบายข้อมูล XML tags ไม่มีนิยามมาให้ ผู้ใช้ต้องสร้าง tags ขึ้นมาเอง (หรือขยายจาก tags ที่มีอยู่แล้ว) ทำให้มีความเป็นอิสระและยืดหยุ่นสูง XML อธิบายข้อมูลโดยใช้ XML Schema

5 มาตรฐาน XML ชื่อ มาตรฐาน HL7 3.0 สาธารณสุข TravelXML 1.2 ท่องเที่ยว
ebXML E-business statXML NSO(ไทย) assetXML MICT (ไทย)

6 statXML

7 XML in Action! กรมสรรพากร

8 XML in Action! สำนักงานสถิติแห่งชาติ

9 XML in Action! กรมการค้าภายใน

10 e-GMS

11 ข้อมูลหลัก

12 ข้อมูลที่จัดเก็บ/จัดทำ

13 Q&A


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google