งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ผศ. ดร. อาณัติ ลีมัคเดช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ผศ. ดร. อาณัติ ลีมัคเดช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ผศ. ดร. อาณัติ ลีมัคเดช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 Web services คืออะไร

3 Web services ต้องการอะไร มาตรฐานข้อมูล XML

4 XML คืออะไร XML = EXtensible Markup Language XML เป็นภาษา markup ในลักษณะเช่นเดียวกับ HTML XML ออกแบบเพื่ออธิบายข้อมูล XML tags ไม่มีนิยามมาให้ ผู้ใช้ต้องสร้าง tags ขึ้นมาเอง ( หรือขยายจาก tags ที่มีอยู่แล้ว ) ทำให้ มีความเป็นอิสระและยืดหยุ่นสูง XML อธิบายข้อมูลโดยใช้ XML Schema

5 มาตรฐาน XML ชื่อมาตรฐาน HL7 3.0 สาธารณสุข TravelXML 1.2 ท่องเที่ยว ebXMLE-business statXML NSO( ไทย ) assetXML MICT ( ไทย )

6 statXML

7 XML in Action! กรมสรรพากร

8 XML in Action! สำนักงานสถิติแห่งชาติ

9 XML in Action! กรมการค้าภายใน

10 e-GMS http://nicapp.nso.go.th/egms/

11 ข้อมูลหลัก

12 ข้อมูลที่จัดเก็บ/จัดทำ

13 Q&A


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนข้อมูล ผศ. ดร. อาณัติ ลีมัคเดช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google