งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (MES)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (MES)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (MES)

2 วัตถุประสงค์หลักของการใช้งานระบบ MES
จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ในฐานข้อมูล สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องแต่ละชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารและจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือได้อย่างมีระบบ

3 ลักษณะการทำงานของระบบ MES
1. การทำงานเป็นแบบ Web Base 2. การเข้าใช้งานต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้ถูกต้อง

4 วิธีการเข้าระบบ MES เข้าทาง

5 วิธีการเข้าระบบ MES 2. พิมพ์ link

6 ตรวจสอบการใช้งาน MES 2 1 3

7 การใช้งานทั่วไปในระบบ MES ของห้องปฏิบัติการ
1. เพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 2. แก้ไข ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 3. การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ 4. การตรวจสอบสถานะ

8 การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

9 การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

10 การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์
การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

11 การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์
การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

12 การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์
การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

13 การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

14 การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์
การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

15 การแก้ไข ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

16 การแก้ไข ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

17 การแก้ไข ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

18 การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์

19 การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์

20 การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์

21 การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์

22 การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์

23 การแจ้งซ่อม / สถานะใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์

24 จบการนำเสนอ THE END


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (MES)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google