งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์หลักของการ ใช้งานระบบ MES 1. จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ใน ฐานข้อมูล 2. สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องแต่ละชนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์หลักของการ ใช้งานระบบ MES 1. จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ใน ฐานข้อมูล 2. สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องแต่ละชนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์หลักของการ ใช้งานระบบ MES 1. จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ใน ฐานข้อมูล 2. สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องแต่ละชนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถบริหารและจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือได้ อย่างมีระบบ

3 ลักษณะการทำงานของระบบ MES 1. การทำงานเป็นแบบ Web Base 2. การเข้าใช้งานต้องกรอกชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านให้ถูกต้อง

4 1. เข้าทาง www.si.mahidol.ac.thwww.si.mahidol.ac.th วิธีการเข้าระบบ MES

5 2. พิมพ์ link http://10.7.145.190/smas/http://10.7.145.190/smas/ วิธีการเข้าระบบ MES

6 ตรวจสอบการใช้งาน MES 1 2 3

7 1. เพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 2. แก้ไข ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์ 3. การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ 4. การตรวจสอบสถานะ การใช้งานทั่วไปในระบบ MES ของ ห้องปฏิบัติการ

8 การเพิ่ม ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

9

10

11

12

13

14

15 การแก้ไข ทะเบียนอุปกรณ์ครุภัณฑ์

16

17

18 การแจ้งซ่อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์

19

20

21

22

23 การแจ้งซ่อม / สถานะใบแจ้งซ่อม อุปกรณ์ครุภัณฑ์

24 จบการนำเสนอ THE END


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์หลักของการ ใช้งานระบบ MES 1. จัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์แต่ละชนิดไว้ใน ฐานข้อมูล 2. สามารถตรวจสอบสถานะของเครื่องแต่ละชนิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google