งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนที่ 2 การเมืองไทย Thai Politics ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัย นิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนที่ 2 การเมืองไทย Thai Politics ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัย นิวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนที่ 2 การเมืองไทย Thai Politics ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัย นิวัฒน์

2 ชื่อ นายวีระศักดิ์ จารุชัย นิวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ทำงานภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ การศึกษา - รัฐศาสตร์บัณฑิต ( การเมืองและการปกครอง ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ( การปกครอง ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 เนื้อหาหลัก 1. แนวความคิดทางการเมือง 2. สถาบันการเมือง 3. กระบวนการทางการเมือง

4 แนวความคิด = แนวความคิด = • ประชาธิปไตย

5 สถาบันการเมือง = สถาบันการเมือง = • รัฐธรรมนูญ • รัฐสภา • คณะรัฐมนตรี • ศาล

6 กระบวนการทาง การเมือง = • การเลือกตั้ง • พรรคการเมือง


ดาวน์โหลด ppt ส่วนที่ 2 การเมืองไทย Thai Politics ผศ. วีระศักดิ์ จารุชัย นิวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google