งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมชาติ แสนธิเลิศ IC 555 เป็นไอซี ที่นิยมใช้กันมากในการนำ ไปสร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบต่างๆ เช่น สัญญาณ SquareWave สัญญาณพัลส์ เป็นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมชาติ แสนธิเลิศ IC 555 เป็นไอซี ที่นิยมใช้กันมากในการนำ ไปสร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบต่างๆ เช่น สัญญาณ SquareWave สัญญาณพัลส์ เป็นต้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมชาติ แสนธิเลิศ IC 555 เป็นไอซี ที่นิยมใช้กันมากในการนำ ไปสร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบต่างๆ เช่น สัญญาณ SquareWave สัญญาณพัลส์ เป็นต้น

2 สมชาติ แสนธิเลิศ ไอซีเบอร์ 555 เป็นอุปกรณ์วงจรรวมที่ มีอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิคส์อื่นๆ อยู่ภายใน และมีส่วนที่ต้องต่อภายนอกเพื่อควบคุม การทำ งาน และใช้งานเป็นลักษณะต่างๆ รูปร่างของจริงของ IC 555

3 สมชาติ แสนธิเลิศ ส่วนประกอบของไอซีเบอร์ 555

4 สมชาติ แสนธิเลิศ ขาใช้งานของไอซี 555 1. GND เป็นขาสำหรับต่อกราวด์ของแหล่งจ่ายไฟ

5 สมชาติ แสนธิเลิศ 2. TRIGGER เป็นขาสำหรับสัญญาณอินพุทที่กระตุ้นให้ไอซีทำงาน 3. OUTPUT เป็นขาสำหรับสัญญาณเอาท์พุทที่ออกจากตัวไอซี 4. RESET เป็นขารีเซ็ทของตัวไอซีใช้เพื่อหยุดการทำงานของไอซี

6 สมชาติ แสนธิเลิศ 5. CONTROL VOLTAGE เป็นขาควบคุมแรงดันของตัวไอซี 6. THRSSHOLD เป็นขาสำหรับเพิ่มเวลาการทำงานของไอซี 7. DISCHARGE สำหรับเชื่อมขาตัว C เมื่อ C คายประจุจะมีผลต่อช่วงเวลา ทำงานของไอซี

7 สมชาติ แสนธิเลิศ สรุปขาของไอซี 555

8 สมชาติ แสนธิเลิศ วงจรการทำงานของไอซี 555 มี 2 ชนิดคือ 1. วงจรโมโนสเตเบิล Monostable Multivibator คือวงจรที่สร้างสัญญาณพัลซ์ขึ้นมา 1 ลูก หลังจากมีการ ทริก ( กระตุ้น ) ให้วงจรเกิดสัญญาณ

9 สมชาติ แสนธิเลิศ รูปแสดงวงจร Monostable Multivibator

10 สมชาติ แสนธิเลิศ 2. วงจรอะสเตเบิล Astable Multivibrator คือวงจรสร้างสัญญาณ Square wave มีความถี่ที่สามารถ กำหนดได้ตามความต้องการ ด้วยค่าคา ปาซิสเตอร์ C และค่าความต้านทาน RA และ RB

11 สมชาติ แสนธิเลิศ รูปแสดงวงจร Astable Multivibator

12 สมชาติ แสนธิเลิศ งานที่มอบหมาย

13 สมชาติ แสนธิเลิศ

14

15


ดาวน์โหลด ppt สมชาติ แสนธิเลิศ IC 555 เป็นไอซี ที่นิยมใช้กันมากในการนำ ไปสร้างสัญญาณรูปคลื่นแบบต่างๆ เช่น สัญญาณ SquareWave สัญญาณพัลส์ เป็นต้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google