งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RF RT AGC BL BH BU VT AFT IF รับสัญญาณควบคุมจากไอซีไมโครคอมฯ ขยายสัญญาณ IF กำจัดสัญญาณรบกวน บล็อกไดอะแกรมภาคจูนเนอร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RF RT AGC BL BH BU VT AFT IF รับสัญญาณควบคุมจากไอซีไมโครคอมฯ ขยายสัญญาณ IF กำจัดสัญญาณรบกวน บล็อกไดอะแกรมภาคจูนเนอร์ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RF RT AGC BL BH BU VT AFT IF รับสัญญาณควบคุมจากไอซีไมโครคอมฯ ขยายสัญญาณ IF กำจัดสัญญาณรบกวน บล็อกไดอะแกรมภาคจูนเนอร์ 1

2 องค์ประกอบกระป๋องจูนเนอร์ 1. จุดต่อสัญญาณเข้า (RF INPUT) เป็นจุดต่อสายโคแอ็กเชี่ยล 75 โอห์ม จากสายอากาศ เพื่อนำสัญญาณ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องส่งเข้าสู่ ภาครับของเครื่องรับ ซึ่งสัญญาณ RF ที่ได้จะมีองค์ประกอบขอสัญญาณ หลายชนิดอยู่ด้วยกัน 2. ขาไฟเลี้ยงจูนเนอร์ (BM,BT) เป็นแรงดันในส่วนของกระป๋องจูน เนอร์ เพื่อให้จูนเนอร์ทำงานถ้าไม่มี แรงดันตรงจุดนี้ จูนเนอร์ก็ไม่ทำงาน

3 3. แรงดันไฟ AGC เป็นแรงดันไฟเพื่อควบคุมอัตราขยาย ของจรอาร์เอฟแอมปลิฟาย โดย อัตโนมัติคือ ถ้าเครื่องรับรับสัญญาณ เข้ามาน้อย แรงดันไฟ AGC จะไปบังคับ ให้จูนเนอร์ได้สัญญาณได้มากขึ้น แต่ ถ้าเครื่องรับรับสัญญาณเข้ามามาก แรงดันไฟ AGC จะไปบังคับให้จูนเนอร์ ได้สัญญาณได้น้อยลง 4. แรงดันไฟเลือกแบนด์ (BL,BH,BU Band Select) เนื่องจากย่านความถี่มี 3 ย่านใหญ่ๆคือ 1.VHF แบนด์ต่ำ (BL) 2.VHF แบนด์สูง (BH) 3.UHF (BU)

4 ซึ่งในการเลือกแบนด์แต่ละครั้ง จะต้อง มีแรงดันไฟเลือกแบนด์ 12 V เกิดขึ้น ทุกครั้งในการเลือกแบนด์แต่ละครั้ง โดยมีทรานซิสเตอร์ Q101,Q102,Q103 ทำ หน้าที่เป็นสวิตช์ตัดต่อไฟเลือกแบนด์ 12 V 5. แรงดันไฟจูน (Tuning Voltage:BT) เป็นแรงดันไฟเพื่อเข้าไปบังคับระบบการ จูนของกระป๋องจูนเนอร์ โดยแรงดันไฟ จูนเนอร์จะอยู่ในช่วง 0 – 30 V ซึ่งแต่ละ ช่องสถานีจะมีแรงดันไฟไม่เท่ากัน 6. แรงดันไฟ AFT (Automatic Fine Tumming) เป็นแรงดันไฟเพื่อให้โลคอลออสซิล เลเตอร์ ผลิตความถี่ได้อย่างถูกต้อง ตลอดเวลา

5 7. ขาเอาท์พุทสัญญาณไอเอฟ (IF OUTPUT) เป็นขาที่ส่งสัญญาณไอเอฟที่ได้จากจูนเนอร์ส่งไปยังวงจรวิดีโอต่อไป

6

7 กระป๋องจูนเนอร์จะเริ่มต้นทำงานได้ ต้องได้รับคำสั่งการทำงานจะไอซี ไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อให้จูนเนอร์เริ่ม กระบวนการจูนหาสถานีที่ต้องการเมื่อ ได้รับสัญญาณที่ต้องการแล้ว จะ เรียกว่าสัญญาณ IF แล้วส่งสัญญาณ IF ออกไปที่วงจรขยายสัญญาณ IF เพื่อเพิ่มความแรงของสัญญาณ และ ต้องมีการกำจัดสัญญาณรบกวน ก่อนที่จะถูกส่งไปยังภาคอื่นๆต่อไป


ดาวน์โหลด ppt RF RT AGC BL BH BU VT AFT IF รับสัญญาณควบคุมจากไอซีไมโครคอมฯ ขยายสัญญาณ IF กำจัดสัญญาณรบกวน บล็อกไดอะแกรมภาคจูนเนอร์ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google