งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

General Purpose TV Interfacing Module โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092-9 นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092-9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "General Purpose TV Interfacing Module โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092-9 นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092-9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093-7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 General Purpose TV Interfacing Module โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092-9 นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092-9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093-7 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093-7

2 Out Line ที่มาและความสำคัญวัตถุประสงค์ของโครงการขอบเขตของโครงการระบบของเครื่องรับโทรทัศน์การสร้างสัญญาณวิดีโอการออกแบบและสร้างต้นแบบสรุป

3 ที่มาและความสำคัญ การส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องรับ โทรทัศน์ผ่านทาง การส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับเครื่องรับ โทรทัศน์ผ่านทาง RS 232 วัตถุประสงค์ของโครงการ ออกแบบและสร้างวงจรสำหรับสร้างสัญญาณ อนาล็อกด้วย Microcontroller เพื่อใช้เป็นสัญญาณ input เข้าช่อง video composite input ของ โทรทัศน์ ออกแบบและสร้างวงจรสำหรับสร้างสัญญาณ อนาล็อกด้วย Microcontroller เพื่อใช้เป็นสัญญาณ input เข้าช่อง video composite input ของ โทรทัศน์ ออกแบบ Font สำหรับการแสดงผล ออกแบบ Font สำหรับการแสดงผล ออกแบบระบบแสดงผลกราฟฟิกส์ เช่น จุด วงกลม สี่เหลี่ยม เส้นตรง ออกแบบระบบแสดงผลกราฟฟิกส์ เช่น จุด วงกลม สี่เหลี่ยม เส้นตรงขอบเขตของโครงการ เครื่องรับโทรทัศน์สามารถรับข้อมูลและแสดงผล ข้อมูลที่เป็น Text ได้ เครื่องรับโทรทัศน์สามารถรับข้อมูลและแสดงผล ข้อมูลที่เป็น Text ได้

4 ระบบของเครื่องรับโทรทัศน์ หลักการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์

5 ระบบของเครื่องรับโทรทัศน์ (cont.) มาตรฐานของเครื่องรับโทรทัศน์ มาตรฐานของเครื่องรับโทรทัศน์NTSC ประกอบด้วยระบบ 525 เส้นทางแนวนอน และ 60 เส้นทางแนวตั้ง ประกอบด้วยระบบ 525 เส้นทางแนวนอน และ 60 เส้นทางแนวตั้งSECAM ประกอบด้วยระบบ 625 เส้นทางแนวนอน และ 50 เส้นทางแนวตั้งซึ่งจะมีการส่งหลายย่าน ความถี่ ประกอบด้วยระบบ 625 เส้นทางแนวนอน และ 50 เส้นทางแนวตั้งซึ่งจะมีการส่งหลายย่าน ความถี่PAL ประกอบด้วยระบบ 625 เส้นทางแนวนอน และ 50 เส้นทางแนวตั้งมีการแยกแบนด์วิท ระหว่างสัญญาณภาพและเสียง ประกอบด้วยระบบ 625 เส้นทางแนวนอน และ 50 เส้นทางแนวตั้งมีการแยกแบนด์วิท ระหว่างสัญญาณภาพและเสียง

6 ระบบของเครื่องรับโทรทัศน์ (cont.) รูปแบบของสัญญาณวีดีโอการเกิดภาพของจอภาพ

7 การสร้างสัญญาณวิดีโอ การสร้างสัญญาณ ภาพแบบมีการ ซ้อนทับ วงจรสำหรับสร้าง Horizontal sync pulse

8 การสร้างสัญญาณวิดีโอ (cont.) วงจรสำหรับสร้างสัญญาณแสดงผลสีดำสัญญาณวิดีโอแสดงผลสีดำ

9 วงจรสำหรับสร้างสัญญาณแสดงผลสีขาวสัญญาณวิดีโอแสดงผลสีขาว

10 การสร้างสัญญาณ Vertical sync pulse

11 การออกแบบและสร้างต้นแบบ เป้าหมายของการออกแบบส่วนควบคุมการ แสดงผล เพื่อควบคุมการสร้างสัญญาณวิดีโอให้ เครื่องรับโทรทัศน์สามารถแสดงผลได้ตามที่ กำหนด โดยในขั้นต้นนั้นจะกำหนดให้ เครื่องรับโทรทัศน์สามารถแสดงผลเป็น หน้าจอสีขาวได้ และสามารถแสดงผลเป็น หน้าจอสีดำได้ เพื่อควบคุมการสร้างสัญญาณวิดีโอให้ เครื่องรับโทรทัศน์สามารถแสดงผลได้ตามที่ กำหนด โดยในขั้นต้นนั้นจะกำหนดให้ เครื่องรับโทรทัศน์สามารถแสดงผลเป็น หน้าจอสีขาวได้ และสามารถแสดงผลเป็น หน้าจอสีดำได้

12 การออกแบบส่วนควบคุมการ แสดงผล

13 สัญญาณวีดีโอที่ได้ภายหลังจาก ที่โปรแกรมทำงาน สัญญาณ วีดีโอสีดำ สัญญาณ วีดีโอสีขาว สัญญาณ Vertical sync pulse

14 สรุป

15


ดาวน์โหลด ppt General Purpose TV Interfacing Module โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092-9 นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส 483040092-9 นายโกศล แสนอุบล รหัส 483040093-7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google