งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวเก็บประจุ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าและคายประจุไฟฟ้า (CAPACITOR) สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวเก็บประจุ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าและคายประจุไฟฟ้า (CAPACITOR) สัญลักษณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวเก็บประจุ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าและคายประจุไฟฟ้า (CAPACITOR) สัญลักษณ์

2 ตัวเก็บประจุจะประกอบด้วยสารตัวนำ 2 ชิ้น มาวางในลักษณะขนานใกล้ ๆ กัน แต่ไม่ได้ ต่อถึงกัน ระหว่างตัวนำทั้งสองจะถูกกั้นด้วย ฉนวนที่เรียกว่าไดอีเล็กตริก (Dielectric) ซึ่งไดอิเล็กตริกนี้อาจจะเป็นอากาศ ไมก้า พลาสติก เซรามิคหรือสารที่มีสภาพคล้าย ฉนวนอื่น ๆ สัญลักษ ณ์

3 หน่วยของตัวเก็บ ประจุเรียก ว่า F ( ฟารัส, ฟาราด ) ชนิดของตัวเก็บประจุ 1. ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่ (Fixed Capacitor) 2. ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ (Variable Capacitor) 3. ตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้ (select Capacitor)

4 1. ตัวเก็บประจุแบบค่าคงที่ (Fixed Capacitor) 1.1 ชนิดอิเล็กโตรไลต์ (Electrolyte Capacitor) เป็นที่นิยมใช้กันมากเพราะให้ค่าความ จุสูง มีขั้วบวกลบ เวลาใช้งานต้อง ติดตั้งให้ถูกขั้ว โครงสร้างภายใน คล้ายกับแบตเตอรี่ นิยมใช้กับงาน ความถี่ต่ำหรือใช้สำหรับไฟฟ้า กระแสตรง มีข้อเสียคือกระแสรั่วไหล และความผิดพลาดสูงมาก

5 1.2 ชนิดแทนทาลั่มอิเล็กโตรไลด์ (Tantalum Electrolyte Capacitor) มีความผิดพลาดน้อยใช้กับไฟฟ้า กระแสตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ค่า ความจุสูง ใช้แทนแบบอิเล็กโตรไลด์

6 1.3 ชนิดไบโพล่าร์ (Bipolar Capacitor) นิยมใช้กันมากในวงจรภาคจ่ายไฟฟ้า กระแสตรงเครื่องขยายเสียง เป็นตัว เก็บประจุจำพวกเดียวกับชนิดอิเล็ก โตรไลต์ แต่ไม่มีขั้วบวกลบ บางครั้ง เรียกสั้น ๆ ว่า ไบแคป

7 1.4 ชนิดเซรามิค (Ceramic Capacitor) เป็นตัวเก็บประจุที่มีค่าไม่เกิน 1 ไมโคร ฟารัด ( F) นิยมใช้กันทั่วไปเพราะมี ราคาถูก เหมาะสำหรับวงจรประเภท คัปปลิ้งความถี่วิทยุ ข้อเสียของตัวเก็บ ประจุชนิดเซรามิคคือมีการสูญเสียมาก

8 1.5 ชนิดไมล่าร์ (Mylar Capacitor) เป็นตัวเก็บประจุที่มีค่ามากกว่า 1 ไมโครฟารัด ( F) มีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดและการ รั่วไหลของกระแสน้อยกว่าชนิด เซรามิค เหมาะสำหรับวงจรกรอง ความถี่สูง เป็นตัวเก็บประจุที่มีค่ามากกว่า 1 ไมโครฟารัด ( F) มีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดและการ รั่วไหลของกระแสน้อยกว่าชนิด เซรามิค เหมาะสำหรับวงจรกรอง ความถี่สูง เป็นตัวเก็บประจุที่มีค่ามากกว่า 1 ไมโครฟารัด ( F) มีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดและการ รั่วไหลของกระแสน้อยกว่าชนิด เซรามิค เหมาะสำหรับวงจรกรอง ความถี่สูง เป็นตัวเก็บประจุที่มีค่ามากกว่า 1 ไมโครฟารัด ( F) มีเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดและการ รั่วไหลของกระแสน้อยกว่าชนิด เซรามิค เหมาะสำหรับวงจรกรอง ความถี่สูง

9 1.6 ชนิดฟีดทรู (Feed-through Capacitor) ลักษณะโครงสร้างเป็นตัวถังทรงกลมมี ขาใช้งานหนึ่งหรือสองขา ใช้ในการ กรองความถี่รบกวนที่เกิดจาก เครื่องยนต์มักใช้ในวิทยุรถยนต์

10 1.7 ชนิดโพลีสไตรีน (Polystyrene Capacitor เป็นตัวเก็บประจุที่มีค่าน้อยระดับนาโนฟา รัด (nF) มีข้อดีคือให้ค่าการสูญเสียและ กระแสรั่วไหลน้อยมาก นิยมใช้ใน งานคัปปลิ้งความถี่วิทยุและวงจรจูนที่ ต้องการความละเอียดสูง จัดเป็นตัวเก็บ ประจุระดับเกรด A

11 1.8 ชนิดซิลเวอร์ไมก้า (Silver Mica Capacitor) เป็นตัวเก็บประจุที่มีค่า 10 พิโกฟารัด (pF) ถึง 10 นาโนฟารัด (nF) เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดน้อย นิยมใช้ กับวงจรความถี่สูง จัดเป็นตัวเก็บประจุ ระดับเกรด A

12 2. ตัวเก็บประจุแบบปรับค่าได้ (Variable Capacitor) ค่าการเก็บประจุจะเปลี่ยนแปลงไปตามการ เคลื่อนที่ของแกนหมุน โครงสร้างภายใน ประกอบด้วย แผ่นโลหะ 2 แผ่นหรือ มากกว่าวางใกล้กัน แผ่นหนึ่งจะอยู่กับที่ ส่วนอีกแผ่นหนึ่งจะเคลื่อนที่ได้ ไดอิเล็กตริก ที่ใช้มีหลายชนิดด้วยกันคือ อากาศ ไมก้า เซรามิค และพลาสติก เป็นต้น

13 ถ้านำตัวเก็บประจุไปต่อขนานกับตัวเก็บ ประจุตัวอื่นจะเรียกว่า ทริมเมอร์ แต่ถ้านำตัวเก็บประจุไปต่ออนุกรมจะเรียกว่า แพดเดอร์ 3. ตัวเก็บประจุแบบเลือกค่าได้ (Select Capacitor) คือตัวเก็บประจุในตัวถังเดียว แต่มีค่าให้เลือกใช้งานมากกว่าหนึ่งค่า

14 การอ่านค่าตัวเก็บประจุ 1. ค่าไม่ถึง 1 ให้อ่านตอบได้เลยหน่วยเป็นไมโครฟาราด 2. ค่าไม่เกินร้อยให้อ่านตอบได้เลยหน่วยเป็นพิโคฟาราด 3. ค่าเกิน 100 แต่ลงท้ายด้วยศูนย์ให้อ่านตอบได้เลยหน่วยพิโคฟาราด 4. ค่าเกิน 100 แต่เลขสุดท้ายไม่ลงท้าย ด้วยศูนย์ ให้แทนเลขสุดท้าย เป็นจำนวนศูนย์ ตอบเป็นพิโค ถ้าค่าที่ ได้เกินพันให้ทำเป็นไมโคร

15 อักษรที่บอกค่าผิดพลาดและอัตราทนแรงดันบนตัวเก็บประจุ

16 ตัวอย่างการอ่านค่าตัวเก็บประจุ 100 MFD40v W-germany B 103K KCK 2A503K 150 uF 100 V 100 MFD40v W-germany B 103K KCK 2A503K 150 uF 100 V

17 .02K60 1. 5 2. 100 = 5 PF = 100 PF 3. 0.5 4. 204 = 0.5 uF = 0.2 uF.02K60

18 5. 333 6. 103 7. 104 8. 0.22 9. 203 10. 22 = 0.033 uF = 0.01 uF = 0.1 uF = 0.22 uF = 0.02 uF = 22 uF

19


ดาวน์โหลด ppt ตัวเก็บประจุ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าและคายประจุไฟฟ้า (CAPACITOR) สัญลักษณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google