งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปสาระสำคัญ จากหนังสือ มุมมองจาก ประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริ CEO : Shin Corporation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปสาระสำคัญ จากหนังสือ มุมมองจาก ประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริ CEO : Shin Corporation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปสาระสำคัญ จากหนังสือ มุมมองจาก ประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริ CEO : Shin Corporation

2 สิ่งที่ “CEO” ต้องมี 1. รู้จักธุรกิจอย่างดี ต้องบอกรายได้ รายจ่าย โครงสร้างของ ธุรกิจทั้งหมดได้ 2. มีความรู้ด้านการเงิน 3. สร้าง Teamwork ได้ ซึ่งคำว่า Teamwork หมายถึง “Team” กับ “Work” ไม่ใช่ “ พรรคพวก ” 4. มีความเร็ว “ ถ้าผมไม่ใส่สปีด 100 ข้างล่างจะได้ไม่ถึง 50 ถ้าผมสปีดแค่ 50 ข้างล่างก็จะได้แค่ 30” 5. ต้องมี EQ ( วุฒิภาวะทางอารมณ์ ) เพราะไม่มีทางได้ทุก อย่างเต็มร้อย อาจได้แค่ 50-60% 6. ต้อง “ คิด ” และ “ ตัดสินใจ ” “ ถ้ามีอะไรที่ต้องตัดสินใจ แล้ว ยังมีทางเลือกเดียว ผมจะยังไม่หยุดคิด เพราะทุกอย่างมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทางเสมอ ” องค์กรต้องมีคน 2 พันธุ์ คือ พวกชอบคิด และพวกชอบทำ และ องค์กรต้องให้ความสำคัญกับคน ทั้ง 2 ประเภทด้วยความเป็นธรรม เห็นคุณค่าเท่ากัน “ ผมจะชอบมากเวลาที่ลูกน้องเรียนรู้ได้เร็ว โดยเฉพาะการ เรียนรู้อะไรที่ไม่ได้อยู่ในสายงานของตัวเอง ความเร็วในการเรียนรู้ เป็น “ ตัววัด ” ที่สำคัญว่าคนนั้นจะ เติบโตในองค์กรได้หรือไม่ ” “ ผู้บริหารต้องตื่นกลัว ต้อง “ พารานอยด์ ” ถ้าไม่มีตรงนี้ เราจะ อยู่ใน Economy of Speed ลำบาก ” องค์กรที่มีความสุขกับการเติบโต จะไม่ค่อย Sensitive กับ ต้นทุน แต่ไม่เกิน 2 ปี จะถูกบีบด้วยต้นทุน แรงมาก

3 การเปลี่ยนแปลงในองค์กร ต้องเริ่มที่โครงสร้าง (Rock the boat) เพราะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ ถ้า ทำตามตำราด้วยการใช้วิธีเขียน Vision แล้วค่อยไปทำ รายละเอียดเพื่อกำหนดทิศทาง แล้ว ถ่ายทอดให้พนักงาน จะเปลี่ยนแปลงได้ช้า ถ้าไม่มีการวัดผล ก็จะไม่มีการจัดการ การทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องทำให้เกิด Dissatisfaction คือ ต้องไม่พอใจสิ่งใดนาน ๆ

4 “ เราอยากให้ Call Center ของ AIS เป็นอะไรที่โทรเข้า มาแล้ว เขาได้มากกว่าบริการที่เรามีอยู่ ได้มากกว่าสิ่งที่เขาคาดคิด ถ้าเราสร้าง Surprise ให้เขา ได้ ก็จะเกิดความประทับใจตามมา ” “ ถ้าท่านอยู่ในองค์กรใด และคิดว่าเราอยู่ได้โดยไม่ต้อง เปลี่ยนแปลง ผมขอเตือนว่าท่านกำลัง เชื้อเชิญคู่แข่งให้เข้ามา ” กลยุทธ์ที่ดีต้องเป็นสิ่งที่คู่แข่งไม่สามารถตามทันได้ ระยะเวลาอันสั้น ยกตัวอย่างการแข่งขันที่ใช้ กลยุทธ์ด้านราคา คู่แข่งจะตามทันได้ภายในวันเดียว แต่ถ้า ใช้ความพึงพอใจองลูกค้า คู่แข่งจะตาม ได้ยาก การใช้งบการตลาดแบบ Flexible Budget คือ จะไม่ดู ตัวเลขว่าเป็นเท่าไร แต่ดูว่าต้องไม่เกิน 5% ของยอดขาย เป็นต้น ในการแข่งขันทางธุรกิจ เราต้องสร้างเกมใหม่ ๆ ขึ้นมา เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่เมื่อ 10 ปีก่อนจะ ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำ จากนั้นก็เปลี่ยนมาบอกว่ามี เครือข่ายคลอบคลุมทั่วประเทศ จากนั้นจึง หันมาเน้นในเรื่องคุณภาพ เป็นบริการต้องดี ต้องยิ้มแย้ม แจ่มใส ไม่พูดถึงเรื่องเครือข่ายอีกแล้ว

5 ทฤษฎีการทำธุรกิจ มีอยู่ 3 อย่าง คือ 1. ต้องเลือกระหว่าง Hi-end กับ Low-end อย่าทำ Low-end เพราะคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้า จะเป็น Hi-end 2. อย่าทำธุรกิจที่ In – between คือ การวางตำแหน่ง ของเรา ต้องไม่อยู่ตรงกลาง ไม่ต่ำไปเลย ก็ต้องสูงเลย 3. ต้องลดราคาวันที่มันกำลังโต ถ้าลดราคาวันที่มันไม่โต ก็คือตาย

6 “ ผมอยากเห็นคนได้ Bonus 1 เดือน กับ 8 เดือน ไม่ใช่มี แค่ 3 กับ 4 เดือน เพราะถ้ายังไม่มีน้อยสุด กับมากสุด แสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่สามารถแยกแยะ Good กับ Excellent ได้ ถ้าคุณแยกไม่ได้ และไม่เห็นความแตกต่าง อย่าหวังว่าเขาจะพยายามทำ จาก Good เป็น Excellent บริษัทก็จะเสีย เงิน Bonus ไปเปล่า ๆ “ “ ธรรมชาติของคน ถ้าได้ Bonus 1 เดือนก็มีความสุขแล้ว ถ้าคนที่ไม่ทำงานไม่ได้อะไรเลย แต่ถึงแม้ได้ Bonus 5 เดือน ก็จะไม่มีความสุขอยู่ดี ถ้าคน ไม่ทำงานได้ Bonus 4.5 เดือน ” การสร้าง Learning Organization มี 3 เรื่อง คือ 1. การพยายาม Encourage ทุกคนให้แสดงหรือเสนอ ความเห็น ลดการ Discourage ลง แม้ลูกน้องพูดอะไรที่ไม่เข้าทาง 2. ต้อง Openness ต้องใจกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็น แม้ตัดสินใจไปแล้ว ถ้ามีคนทักท้วง เห็นว่าไม่ดี ก็ต้องพร้อมแก้ไข 3. สนับสนุนการคิดสร้างสรรค์ “ เชื่อหรือไม่ว่า เรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ มักมาจากคนที่อยู่นอก สายงาน หรือ นอก Line” 4. ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ทำงาน (Empower)

7 “ ผมทำงานมา 25 – 26 ปี พบว่ายิ่งต้องอ่านหนังสือมาก ขึ้นเรื่อย ๆ อ่านมากกว่าที่เคยเรียนใน มหาวิทยาลัยทั้งหมด และเป็นการอ่านโดยไม่มีอาจารย์ สอนเลย ” “ ผมรู้สึกหงุดหงิดเวลาลูกน้องบ่นว่าบริษัทไม่เคยสอนเขา แสดงว่าเราต้องสอนก่อนจึงจะทำได้ ไม่ชอบเรียนรู้ด้วยตนเอง ” ปัจจัยที่ส่งเสริมให้คนเรียนรู้ 1. แรงผลักดันในตัวเอง 2. ต้องถูกวัดและตรวจสอบ 3. เมื่อถูกวัด ก็ต้องมีแรงจูงใจ ซึ่งไม่ใช่เรื่องเงินอย่าง เดียว แต่รวมถึงลาภ ยศ ขวัญกำลังใจ ถ้ายังลงโทษคนเลวไม่ได้ ต้องให้รางวัลคนดีไว้ก่อน ถ้าไม่ ลงโทษคนเลว และไม่ให้รางวัลคนดี ด้วย คนดีจะหนีจากองค์กร

8 ข้อคิดจาก Peter Senge การลดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสถานภาพทางการเงิน โดยไม่ยอมกระทั่งการลงทุน ไม่ยอมพัฒนา บุคลากร ก็ทำให้บริษัทเดินต่อไปไม่ได้ อย่างนี้ เรียกว่าสามารถ Financial Restructuring ได้ แต่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้


ดาวน์โหลด ppt สรุปสาระสำคัญ จากหนังสือ มุมมองจาก ประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริ CEO : Shin Corporation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google