งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื้อหาที่มีประโยชน์ Useful Content

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื้อหาที่มีประโยชน์ Useful Content"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ ของการออกแบบงานนำเสนอ (PowerPoint Presentation) อย่างมีประสิทธิภาพ

2 เนื้อหาที่มีประโยชน์ Useful Content
เนื้อหาถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานนำเสนอ ดังนั้นในการสร้างงานนำเสนอจึงควรจัดเตรียมเนื้อหา และข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้องและสมบูรณ์

3 มีลักษณะที่น่าสนใจ Visual Appeal
ลักษณะที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ตัดสินได้ยากเพราะเกี่ยวข้อง กับความชอบของแต่ละบุคคล แต่โดยพื้นฐานแล้วก็ควรจะคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น คุณภาพของกราฟิกที่ต้องสมบูรณ์ การใช้ชนิดตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา การใช้โทนสีที่เข้ากันอย่างสวยงาม

4 ความเรียบง่าย Simplicity
จำกัดองค์ประกอบเสริมที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ ให้เหลือแต่สิ่งที่จำเป็น เช่น มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้งานได้อย่างสะดวก ใช้ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มากจนเกินไป

5 ความสม่ำเสมอ Consistency
การใช้รูปแบบของสไลด์ รูปแบบของกราฟิก และโทนสีที่ใช้ควรมีความคล้ายคลึงกัน ตลอดทั้งงานนำเสนอ

6 ความเป็นเอกลักษณ์ Identity
คือ การใช้ชุดสี ชนิดตัวอักษร รูปภาพ และกราฟิก ที่สามารถสะท้อนหรือบ่งบอก ถึงลักษณะของเนื้อหาหรือจุดประสงค์ของงานนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt เนื้อหาที่มีประโยชน์ Useful Content

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google