งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบ ของการออกแบบ งานนำเสนอ (PowerPoint Presentation) อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบ ของการออกแบบ งานนำเสนอ (PowerPoint Presentation) อย่างมีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบ ของการออกแบบ งานนำเสนอ (PowerPoint Presentation) อย่างมีประสิทธิภาพ

2 เนื้อหาที่มี ประโยชน์ Useful Content เนื้อหาถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในงานนำเสนอ ดังนั้นในการสร้างงาน นำเสนอจึงควรจัดเตรียม เนื้อหา และข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ ถูกต้องและสมบูรณ์

3 มีลักษณะที่น่าสนใจ Visual Appeal ลักษณะที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ ตัดสินได้ยากเพราะเกี่ยวข้อง กับความชอบของแต่ละบุคคล แต่ โดยพื้นฐานแล้วก็ควรจะคำนึงถึง องค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น คุณภาพของกราฟิก ที่ต้องสมบูรณ์ การใช้ชนิดตัวอักษร ที่อ่านง่าย สบายตา การใช้โทนสีที่เข้ากัน อย่างสวยงาม

4 ความเรียบง่าย Simplicity มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ ซับซ้อน ใช้งานได้อย่างสะดวก ใช้ชนิดและสีของ ตัวอักษรไม่มากจนเกินไป จำกัดองค์ประกอบเสริมที่ เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ ให้เหลือแต่สิ่งที่จำเป็น เช่น

5 ความสม่ำเสมอ Consistency การใช้รูปแบบของสไลด์ รูปแบบของกราฟิก และโทนสีที่ใช้ควรมีความ คล้ายคลึงกัน ตลอดทั้งงานนำเสนอ

6 ความเป็นเอกลักษณ์ Identity คือ การใช้ชุดสี ชนิดตัวอักษร รูปภาพ และกราฟิก ที่สามารถสะท้อน หรือบ่งบอก ถึงลักษณะของเนื้อหาหรือ จุดประสงค์ของงานนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบ ของการออกแบบ งานนำเสนอ (PowerPoint Presentation) อย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google