งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมเมืองของไทยในอนาคต ปี 2030

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมเมืองของไทยในอนาคต ปี 2030"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมเมืองของไทยในอนาคต ปี 2030
Future of Thai Society 2030

2 การคาดประมาณแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุไทย พ. ศ
การคาดประมาณแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุไทย พ.ศ จำนวน/ พ.ศ. 2533 2538 2543 2548 2553 2558 2563 จำนวน (ล้านคน) 4.034 4.816 5.733 6.617 7.639 9.104 10.776 %ประชากร 7.2 8.1 9.22 10.2 11.47 13.2 15.3 ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามเกณฑ์ UN ภาวะประชากรสูงอายุ : ประชากรอายุ > 65 ปี มีสัดส่วน > 7 % ดังนั้น ไทยจะเข้าสู่ภาวะประชากรสูงอายุประมาณปี

3 ผู้สูงอายุไทยมีจำนวน 7,020,000 คน คิดเป็น 11%
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ผู้สูงอายุไทยมีจำนวน 7,020,000 คน คิดเป็น 11% อายุคาดเฉลี่ยแรกเกิด ชาย 69.9 ปี หญิง 77.6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 เป็นต้นไป ประชากรผู้สูงอายุจะมากกว่าวัยเด็ก พ.ศ.2573 ประชากรผู้สูงอายุจะมากกว่าวัยเด็ก 2 เท่า ตั้งแต่ปีพ.ศ จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่าปีละ 1 ล้านคนทุกปี ข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2550

4 2. National Health Policy, Laws and Regulations
Thai Older Persons Act 2003 : National Commission on the Elderly : Elderly Fund Commission National Commission on Thai Older persons Elderly Fund Commission

5 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546
สิทธิผู้สูงอายุ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11

6 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 1. Medical and Public Health Services

7 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 2. Education, Religious and Relevant informations

8 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 3. Job Promotion & Training

9 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 4. Network for Self development Support and community participation

10 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 5. Public Amenities and Public Services

11 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 6. Public transportation

12 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 7. Entrance Fee for Public Places

13 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 8. Protection from abuse And Neglected

14 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 9. Legal and Family affairs Consultation

15 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 10. Save shelter , Foods and apparel

16 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 11. Elderly Monthly allowance

17 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 12. Funeral rite support

18 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11)
Thai Older Persons Act 2003 (พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ ปีพ.ศ.2546 มาตรา 11) 13. Others as mentions Later by ‘National Commission on Older Persons’

19 3. Current Health situation of Thai Elderly
Classification of Thai Elderly 1. By Age Group : Young Old Year 60 % : Medium Old year 31 % : Oldest Old year 9 % 2. By Dependency : Independence : Partial dependence Home bound : Total dependence - Bed bound - Neglected , abandoned Poverty

20 Bangkok 2030 กรุงเทพมหานคร ในอีก 19 ปี ข้างหน้า (พ.ศ.2573)

21 4G’s Gray City Google City Green City Geographical สู่ยุค 3G’s Gray

22 4G’s GRAY city -Nuclear family -Public space for elderly -Virtual access for elderly -Social enterprise

23 4G’s Green city -Zero-Carbon House -Private-mass transportation -Social Network Technology -Carbon footprint -Green space -Eco-industry -Carbon accounting -Car shareing & Car club -Eco-label / tax rebate

24 4G’s city -Virtual learning -Working credit -Avatar as personal identity -Medical innovations -Self-lerning & Virtual lerning

25 4G’s Geographical Asian Economic community (AEC) Services - Human Resources - Technology

26 พร้อมเคล็ดลับที่จะช่วยยืดอายุ ออกไปได้อีก 100 ปี
มารู้จักกับแหล่งอายุยืนของโลก “บลูโซน” พร้อมเคล็ดลับที่จะช่วยยืดอายุ ออกไปได้อีก 100 ปี

27 คำจำกัดความของคำว่า “บลู โซน”(Blue Zone)
“บลูโซน”  เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดก็ตามในโลก  ที่มีสัดส่วนของประชากรที่มีคนอายยืนนาน  คนกลุ่มนี้ยังเป็นคนชราที่มีสุขภาพดี  มีกำลังแข็งแรง  และมีชีวิตชีวา  ในช่วงอายุ ๘๐ ปีขึ้นไป  จนสามารถฉลองอายุครบรอบหนึ่งศตวรรษ หรือ ๑๐๐ ปีได้

28 ทวีปยุโรป ในเมืองแถบภูเขาซาดีเนีย ประเทศอิตาลี

29 ทวีปยุโรป ในเมืองแถบภูเขาซาดีเนีย ประเทศอิตาลี
1 ชาวซาดีเนียเป็นผู้ที่รับประทานอาหาร  พืชผักเป็นหลัก  2 ดื่มนมแพะและไวน์แดง เป็นประจำ  3 การเดินเป็นการออกกำลังกายที่ทำอยู่ทุกวัน 4 ให้ความสำคัญกับครอบครัวและผู้อาวุโส  5 การร่วมสังสรรค์กับเพื่อน และ ครอบครัว ทำให้มีชีวิตที่ร่าเริงแจ่มใส

30 เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

31 เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น
1 ความอบอุ่นของแถบพื้นที่นี้ ทำให้ปลูกผักสดและสมุนไพรรั้วบ้าน  เพื่อนำมาเป็นอาหารได้ 2 การรับประทานผักสดแทนผักดอง  จึงช่วยลดปริมาณเกลือที่เป็น ต้นเหตุของโรคความดันโลหิตสูง  3 นำเนื้อหมูมาประกอบเป็นอาหาร เฉพาะการฉลองเทศกาลสำคัญเท่านั้น  ไม่ได้รับประทานเนื้อหมูเป็นประจำ 

32 แหลมนิโคยา ประเทศคอสตาริกา
1 รับประทานอาหารที่ประกอบจาก ถั่ว ข้าวโพด และ ไข่ไก่ 2 น้ำดื่มเป็นน้ำกระด้างจึง มีปริมาณแคลเซียมสูง 3 คนอายุร้อยปียังสามารถทำงาน ที่ใช้แรง เช่น ตัดฟืน ถางป่าได้ 4 คนที่นี่เป็นคนไม่เครียด พบว่ามีอัตราผู้มีอายุยืนนาน ในระดับสูง

33 ทวีปอเมริกา ในเมืองโลมาลินดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
1 เมืองนี้เป็นศูนย์รวมของคน ที่มีความเชื่อแบบเดียวกัน 2 มีการปฏิบัติตามคำสอนแบบ เดียวกันทำให้มีโอกาสได้คุณภาพ ชีวิตที่ดีเลิศ และ มีอายุยืนนาน อย่างมีคุณภาพ 3 ชุมชนแห่งนี้มีคนที่อายุ เกิน 100 ปีมากที่สุดของ สหรัฐอเมริกา 

34 ข้อแนะนำในการปฏิบัติของผู้สูงอายุ (4อ+3ส+1ย)
ข้อแนะนำในการปฏิบัติของผู้สูงอายุ (4อ+3ส+1ย) 4 อ - อาหาร - อารมณ์ - ออกกำลังกาย - อนามัย

35 ข้อแนะนำในการปฏิบัติของผู้สูงอายุ (4อ+3ส+1ย)
ข้อแนะนำในการปฏิบัติของผู้สูงอายุ (4อ+3ส+1ย) 3ส - สมอง - สิ่งแวดล้อม - สิทธิ

36 ข้อแนะนำในการปฏิบัติของผู้สูงอายุ (4อ+3ส+1ย)
ข้อแนะนำในการปฏิบัติของผู้สูงอายุ (4อ+3ส+1ย) 1ย - ยา

37 ย่ายิ้มอายุ 83 ปี บ้านท่าหนอง จังหวัดพิษณุโลก
ย่ายิ้มอายุ 83 ปี บ้านท่าหนอง จังหวัดพิษณุโลก นายเย็น แก้วมณี หรือปู่เย็น อายุ 108 ปี เฒ่าทรนง แห่งลุ่มน้ำเพชรบุรี

38 สุขภาพของท่าน อยู่ในมือของท่านเอง
สังคมวัยวุฒิ (Aging Soceity) สู่สังคมของทุกวัย

39 สุขภาพดีสมวัย ผู้สูงอายุไทย 2020
ขอขอบพระคุณ ผู้สูงวัย ห่างไข้ ไกลโรค


ดาวน์โหลด ppt สังคมเมืองของไทยในอนาคต ปี 2030

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google