งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Workshop : Handrail การสาธิตการออกแบบราวจับ โดยการใช้ แบบจำลองจากท่อพีวีซี อาจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการผังเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Workshop : Handrail การสาธิตการออกแบบราวจับ โดยการใช้ แบบจำลองจากท่อพีวีซี อาจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการผังเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Workshop : Handrail การสาธิตการออกแบบราวจับ โดยการใช้ แบบจำลองจากท่อพีวีซี อาจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 Workshop : Handrail วัดระยะความยาวของ ระยะทางที่ต้องการ

3 Workshop : Handrail วัดระยะ ความสูงของ ราวจับ คือ 0.90 เมตร วัดระยะความ สูงของราว จับ ระดับที่ 2 ตำกว่าระดับ แรก 0.10 – 0.15 เมตร

4 Workshop : Handrail ประกอบราวจับใน แนวนอน ติดตั้งขาราว จับใน ตำแหน่ง เริ่มต้น

5 Workshop : Handrail ติดตั้งขาราวจับตอนปลาย ( ระยะห่างระหว่างราวจับขึ้นอยู่กับความแข็งแรง ของวัสดุและ รูปแบบที่ออกแบบ )

6 Workshop : Handrail ติดตั้งปลายราวจับ ให้ยื่นออกจากจุสุดท้ายที่ติดตั้งขาราวจับ ระยะ 0.30 เมตร โดยให้ปลายราวจับ วกกลับเข้าหาขาราวจับ

7 Workshop : Handrail ติดตั้งปลายราวทั้งสองด้าน ให้เรียบร้อย

8 Workshop : Handrail ราวจับที่เสร็จสมบูรณ์ การสาธิตการออกแบบราวจับ โดยการใช้แบบจำลองจากท่อพีวีซี หมายเหตุ : วัสดุพีวีซึใช้เพื่อการสาธิตเท่านั้น ไม่เหมาะกับการนำไปใช้จริง


ดาวน์โหลด ppt Workshop : Handrail การสาธิตการออกแบบราวจับ โดยการใช้ แบบจำลองจากท่อพีวีซี อาจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการผังเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google