งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสาธิตการออกแบบราวจับ โดยการใช้แบบจำลองจากท่อพีวีซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสาธิตการออกแบบราวจับ โดยการใช้แบบจำลองจากท่อพีวีซี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสาธิตการออกแบบราวจับ โดยการใช้แบบจำลองจากท่อพีวีซี
Workshop : Handrail การสาธิตการออกแบบราวจับ โดยการใช้แบบจำลองจากท่อพีวีซี อาจารย์ชุมเขต แสวงเจริญ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศษสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 Workshop : Handrail วัดระยะความยาวของระยะทางที่ต้องการ

3 Workshop : Handrail วัดระยะความสูงของราวจับ ระดับที่ 2 ตำกว่าระดับแรก 0.10 – 0.15 เมตร วัดระยะความสูงของราวจับ คือ 0.90 เมตร

4 Workshop : Handrail ประกอบราวจับในแนวนอน
ติดตั้งขาราวจับในตำแหน่งเริ่มต้น

5 ติดตั้งขาราวจับตอนปลาย
Workshop : Handrail ติดตั้งขาราวจับตอนปลาย (ระยะห่างระหว่างราวจับขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุและ รูปแบบที่ออกแบบ)

6 Workshop : Handrail ติดตั้งปลายราวจับ
ให้ยื่นออกจากจุสุดท้ายที่ติดตั้งขาราวจับ ระยะ 0.30 เมตร โดยให้ปลายราวจับวกกลับเข้าหาขาราวจับ

7 ติดตั้งปลายราวทั้งสองด้านให้เรียบร้อย
Workshop : Handrail ติดตั้งปลายราวทั้งสองด้านให้เรียบร้อย

8 Workshop : Handrail ราวจับที่เสร็จสมบูรณ์
การสาธิตการออกแบบราวจับ โดยการใช้แบบจำลองจากท่อพีวีซี หมายเหตุ : วัสดุพีวีซึใช้เพื่อการสาธิตเท่านั้น ไม่เหมาะกับการนำไปใช้จริง


ดาวน์โหลด ppt การสาธิตการออกแบบราวจับ โดยการใช้แบบจำลองจากท่อพีวีซี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google