งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2009- 27. อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ ร่วมประเมิน โครงการ อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2009- 27. อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ ร่วมประเมิน โครงการ อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2009- 27

2 อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ ร่วมประเมิน โครงการ อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ. ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ. ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์ นักศึกษา นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล รหัส 493040165-9 นางสาวพีรดา ปรีชากุล รหัส 493040167-5 นายพิศณุ ชัยจิตวณิชกุล รหัส 493040165-9 นางสาวพีรดา ปรีชากุล รหัส 493040167-5

3 ภาพรวมของ โครงการ การออกแบบ ส่วนที่ดำเนินการ แล้วแผนการ ดำเนินงาน ความก้าวหน้าของ โครงการ สิ่งที่จะดำเนินงาน ต่อไป

4 นำเอาเทคโนโลยีของวีโมทที่ได้รับความนิยมอย่าง มากในการเล่นเกม คอนโซลปัจจุบันมาใช้ในโครงการ เนื่องจากตัวควบคุมการเล่นวีดีโอเกมโดยทั่วไป มักจะควบคุมการเล่นเกมใน ลักษณะอยู่กับที่ ขณะที่วีโมทได้รับการพัฒนาเป็นรีโมตไร้สาย ส่ง ข้อมูลผ่านทางบลูทูธ มีเซนเซอร์ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว การพัฒนาโครงการ ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับแสงอินฟราเรดในวีโมท เพื่อนำมาใช้ในการติดตามตำแหน่งของปากกา อินฟราเรด โดยใช้การตรวจจับความร้อนแปลงค่าเป็นตำแหน่ง ที่วีโมทสามารถคำนวณได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ออกมาเป็นตำแหน่งของปากกา

5 แบบที่ 1 เหมาะกับการใช้งานใน การสอน ออกแบบการทำงานโดยรวม แบ่งออกเป็น 2 แบบ

6 แบบที่ 2 เหมาะกับงานนำเสนอ

7 ทดสอบเขียนโปรแกรมจำลองการทำงาน ของเมาส์ แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ แบบที่ 1 ใช้ความเร่งจาก 2 แกนของวีโมท เพื่อ ทำให้เมาส์เคลื่อนที่ แบบที่ 2 ใช้ CMOS image sensor กับ หลอดอินฟราเรด เพื่อทำให้เมาส์เคลื่อนที่

8 ออกแบบและสร้างปากกาอินฟราเรด

9 ตัวอย่างปากกาอินฟราเรดที่พัฒนา

10

11 เพิ่มฟังก์ชันในโปรแกรม 1. ฟังก์ชัน Calibrate 2. ฟังก์ชัน MouseMove Speed 3. ฟังก์ชัน PresentSetup 4. ฟังก์ชัน WiimoteCtrl 5. ฟังก์ชัน Gester 6. ฟังก์ชัน WiiTestGesture 7. ฟังก์ชัน TestQuality 1. ฟังก์ชัน Calibrate 2. ฟังก์ชัน MouseMove Speed 3. ฟังก์ชัน PresentSetup 4. ฟังก์ชัน WiimoteCtrl 5. ฟังก์ชัน Gester 6. ฟังก์ชัน WiiTestGesture 7. ฟังก์ชัน TestQuality

12 เพิ่มฟังก์ชันในโปรแกรม

13 ออกแบบการ Calibrate ฉากรับ ภาพ

14 เพิ่มฟังก์ชันในโปรแกรม

15

16 ออกแบบอินเตอร์เฟสในการตั้งค่าปุ่มต่างๆ ของวีโมท สำหรับใช้ในงานนำเสนอ

17 เพิ่มฟังก์ชันในโปรแกรม

18

19

20 ออกแบบเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อ ใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 1

21 ออกแบบเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อ ใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 1

22 ออกแบบเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อ ใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 2

23 ออกแบบเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อ ใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 2

24 ออกแบบเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อ ใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 3

25 ออกแบบเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อ ใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 3

26 ออกแบบเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อ ใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 4

27 ออกแบบเจสเตอร์สำหรับวีโมทเพื่อ ใช้ในงานนำเสนอ G e s t u r e 4

28 เพิ่มฟังก์ชันในโปรแกรม

29 ออกแบบการทดสอบการควบคุม เมาส์

30 Demo Program ที่ กำลังพัฒนา

31 ทำการสร้างโปรแกรมขึ้นมาใหม่จาก source code ที่มีอยู่ สร้าง sensor bar สำหรับติดที่ใต้ ฉากรับภาพ สร้างฟังก์ชันสำหรับการ calibrate ฉากรับภาพ

32


ดาวน์โหลด ppt COE2009- 27. อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อาจารย์ที่ ปรึกษา โครงการ อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ผู้ ร่วมประเมิน โครงการ อ. ดร. กิตติ์ เธียร ธโนปจัย อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google