งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6. เครื่องกราดตรง (scanner) เป็นอุปกรณ์ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ที่มี หน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงภาพ ต้นฉบับ รูปถ่าย ตัวอักษรบน หน้ากระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6. เครื่องกราดตรง (scanner) เป็นอุปกรณ์ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ที่มี หน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงภาพ ต้นฉบับ รูปถ่าย ตัวอักษรบน หน้ากระดาษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 6. เครื่องกราดตรง (scanner) เป็นอุปกรณ์ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ที่มี หน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงภาพ ต้นฉบับ รูปถ่าย ตัวอักษรบน หน้ากระดาษ ภาพวาด ให้เป็น ข้อมูล

17 7. จอสัมผัส (touch screen) เป็นทั้งอุปกรณ์รับเข้า และส่งออก เมื่อกดหรือสัมผัส บนหน้าจอ เป็นการส่งข้อมูลไป ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ และ แสดงผลออกมาทางหน้าจออีก ที

18

19

20

21

22

23

24

25 วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่องทั่วไปมีดังนี้ 1. เปิด - ปิด เครื่องตามลำดับขั้นตอน ทุกครั้ง และไม่เปิด - ปิด บ่อยครั้ง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อแกรมการใช้งาน 2. ไม่นำอาหาร น้ำ หรือขนมหวาน วางบนตัวเครื่อง หรือใกล้กับแผงแป้น อักชระ 3. ไม่ควรเคลื่อนย้ายเครื่อง คอมพิวเตอร์ขณะที่เครื่องยังเปิดและใช้ งานอยู่ 4. ควรติดตั้งเครื่องจ่ายไฟสำรอง (UPS) ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ ช่วย แก้ปัญหาไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก หรือ ไฟฟ้ากระชากระหว่างกำลังทำงาน

26


ดาวน์โหลด ppt 6. เครื่องกราดตรง (scanner) เป็นอุปกรณ์ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ที่มี หน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงภาพ ต้นฉบับ รูปถ่าย ตัวอักษรบน หน้ากระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google