งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประจำปี 2554 ลดขั้นตอนการนับส ต๊อก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประจำปี 2554 ลดขั้นตอนการนับส ต๊อก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประจำปี 2554 ลดขั้นตอนการนับส ต๊อก

2 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ ลดขั้นตอนการตรวจนับ  มีข้อผิดพลาดในการตรวจนับ  อุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ทันสมัยไม่คล่องตัว  ความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์  ค่าใช้จ่ายสูง

3 กระบวนการที่นำมาพัฒนา  1. การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้นับสินค้า 1.1 เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์

4 กระบวนการที่นำมาพัฒนา

5 1.2 ประกอบรถเข็นที่ใช้วางคอมพิวเตอร์

6 กระบวนการที่นำมาพัฒนา 1.3 เตรียมปลั๊ก สายไฟให้เพียงพอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และสำหรับต่อพ่วง

7 กระบวนการที่นำมาพัฒนา 1.4 เช่าเครื่องสแกนที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

8 กระบวนการที่นำมาพัฒนา  2. วิธีการนับ 2.1 ทำเลข Shelf เพื่อแสดงขอบเขตการนับ

9 กระบวนการที่นำมาพัฒนา 2.2 แบ่งกลุ่มในการนับกลุ่มละ 2 คน

10  ในส่วนคลังสินค้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไม่ถึง ใช้การเขียนใบตรวจนับ และนำมาคีย์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ กระบวนการที่นำมาพัฒนา

11

12  ปัญหาที่เกิดขึ้น - นับจำนวนผิด เขียนจำนวนผิด - คีย์เลข Shelf ผิด เลขสลับกัน คีย์จำนวนผิด - เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ลำบาก - สายไฟช๊อต

13

14 ผลลัพธ์ของการพัฒนา  1. การเตรียมอุปกรณ์ที่ ใช้นับสินค้ารูปแบบ ใหม่

15 ผลลัพธ์ของการพัฒนา  2. วิธีการนับ 2.1 ทำเลข Shelf เป็นบาร์โค้ด

16 ผลลัพธ์ของการพัฒนา 2.2 ใช้ 1 คน ในการสแกน บาร์โค้ดสินค้าทีละรายการ

17 ผลลัพท์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดค่าปัจจุบันเป้าหมายผลลัพท์ (ทำได้) คิดเป็น % เวลาใน การนับ (หน้าร้าน) 10 ช.ม.4 ช.ม.5 ช.ม50% ความ ผิดพลาด 1,900 รายการ <=950 รายการ 946 รายการ 50% กำลังคน (จ้างนิสิต) 50 คน25 คน< 25 คน50 %

18 จุดเปลี่ยน

19 •The end


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานโครงการพัฒนา คุณภาพงาน ประจำปี 2554 ลดขั้นตอนการนับส ต๊อก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google