งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน
ประจำปี 2554 ลดขั้นตอนการนับสต๊อก

2 ที่มา/มูลเหตุจูงใจของโครงการ ลดขั้นตอนการตรวจนับ
มีข้อผิดพลาดในการตรวจนับ อุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ทันสมัยไม่คล่องตัว ความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายสูง

3 กระบวนการที่นำมาพัฒนา
1. การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้นับสินค้า 1.1 เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์

4 กระบวนการที่นำมาพัฒนา

5 กระบวนการที่นำมาพัฒนา
1.2 ประกอบรถเข็นที่ใช้วางคอมพิวเตอร์

6 กระบวนการที่นำมาพัฒนา
1.3 เตรียมปลั๊ก สายไฟให้เพียงพอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และสำหรับต่อพ่วง

7 กระบวนการที่นำมาพัฒนา
1.4 เช่าเครื่องสแกนที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

8 กระบวนการที่นำมาพัฒนา
2. วิธีการนับ 2.1 ทำเลข Shelf เพื่อแสดงขอบเขตการนับ

9 กระบวนการที่นำมาพัฒนา
2.2 แบ่งกลุ่มในการนับกลุ่มละ 2 คน

10 กระบวนการที่นำมาพัฒนา
ในส่วนคลังสินค้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไม่ถึง ใช้การเขียนใบตรวจนับ และนำมาคีย์เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

11

12 กระบวนการที่นำมาพัฒนา
ปัญหาที่เกิดขึ้น - นับจำนวนผิด เขียนจำนวนผิด - คีย์เลข Shelf ผิด เลขสลับกัน คีย์จำนวนผิด - เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ลำบาก - สายไฟช๊อต

13

14 ผลลัพธ์ของการพัฒนา 1. การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้นับสินค้ารูปแบบใหม่

15 ผลลัพธ์ของการพัฒนา 2. วิธีการนับ 2.1 ทำเลข Shelf เป็นบาร์โค้ด

16 ผลลัพธ์ของการพัฒนา 2.2 ใช้ 1 คน ในการสแกนบาร์โค้ดสินค้าทีละรายการ

17 ผลลัพท์ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้
ค่าปัจจุบัน เป้าหมาย ผลลัพท์ (ทำได้) คิดเป็น % เวลาในการนับ(หน้าร้าน) 10 ช.ม. 4 ช.ม. 5 ช.ม 50% ความผิดพลาด 1,900 รายการ <=950 รายการ 946 รายการ กำลังคน (จ้างนิสิต) 50 คน 25 คน < 25 คน 50 %

18 จุดเปลี่ยน X

19 The end


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google