งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกรายงานเอกสาร PDF

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกรายงานเอกสาร PDF"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกรายงานเอกสาร PDF

2 FPDF คืออะไร FPDF เป็นคลาสที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษา PHP สำหรับสร้างไฟล์ PDF แบบ ออนไลน์ ด้วยความง่าย และใช้เวลาในการศึกษาไม่นาน ทำให้คลาสตัวนี้เป็นที่ นิยมอย่างมาก ในแวดวงผู้เขียนเว็บแอพพลิเคชัน ด้วย PHP

3 การแสดงรายงานบนหน้าเว็บนั้น มีอุปสรรค์หลายอย่าง
ไม่สามารถกำหนดขนาดของหน้ากระดาษ ไม่สามารถกำหนดตำแหน่งแสดงผลบนหน้ากระดาษที่แน่นอน ไม่สะดวกในการจัดเก็บรายงาน เพราะต้องปริ้นต์ออกกระดาษ คำตอบคือ FPDF Export ข้อมูลออกเป็นไฟล์ .pdf ปริ้นข้อมูลให้ลงตรงตำแหน่งในกระดาษ ที่มีฟอร์มอยู่แล้ว

4 คุณสมบัติหลักๆของ FPDF :
สามารถกำหนดขนาดกระดาษ กั้นหน้า กั้นหลัง กั้นบน กั้นล่าง สามารถกำหนดหัวและท้ายกระดาษ แบ่งหน้าโดยอัตโนมัติ ขึ้นบรรทัดใหม่และจัดเรียงข้อความอัตโนมัติ สนับสนุนการใช้งานภาพกราฟิก (jpeg,png,gif) สามารถกำหนดสีข้อความ สนับสนุน hyperlink กำหนดฟ้อนต์ และขนาดได้ และที่สำคัญมากๆ สนับสนุน ภาษาไทย

5 การใช้งานเบื้องต้น Download class FPDF http://www.fpdf.org/
แตกซิปออก ไปไว้ที่ C:\AppServ\www สิ่งที่เราจะต้องใช้คือ ไฟล์ fpdf.php คลาสสำหรับสร้าง PDF โฟลเดอร์ font เราจะเก็บฟ้อนต์ที่ต้องการใช้งานในโฟลเดอร์นี้

6 การใช้งานเบื้องต้น : เริ่มเขียน code
1. include ไฟล์ fpdf.php เข้ามา require('fpdf.php'); 2. สร้าง instant FPDF $pdf=new FPDF(); 3. เพิ่มหน้ากระดาษ $pdf->AddPage(); 4. เพิ่มฟอนต์ที่ใช้ลงในเอกสาร $pdf -> AddFont('ArialB','B','ArialB.php'); 4. กำหนดฟอนต์ที่จะใช้ ซึ่ง ณ ตอนนี้จะใช้ฟอนต์ Arial $pdf->SetFont('ArialB','B',16); //กำหนดฟอนต์ Arial

7 การใช้งานเบื้องต้น : เริ่มเขียน code
5. พิมพ์ข้อความลงไปในเอกสาร $pdf->Text( 10 , 10 , 'Hello World!'); //พิมพ์คำว่า Hello World! ลงไปในตำแหน่ง //เยื้องจากขอบกระดาษด้านซ้าย 10 มม. //เยื้องจากขอบกระดาษด้านบน 10 มม. 6. Output $pdf->Output();

8 FPDF(orientation , unit , format)
การกำหนดขนาดกระดาษ FPDF(orientation , unit , format) orientation : กำหนดกระดาษแนวตั้งหรือแนวนอน P – แนวตั้ง (default) L – แนวนอน unit : หน่วยวัด ใช้เป็นหน่วยในการกำหนดพิกัดพิมพ์ข้อความลงบน pdf mm – มิลลิเมตร (default) cm – เซนติเมตร in – นิ้ว format : ขนาดกระดาษ A3, A4 (default), A5, Letter array(width,height) – กำหนดเอง โดยส่งอะเรย์ กว้างxสูง

9 AddPage(orientation , format)
การเพิ่มหน้ากระดาษ AddPage(orientation , format) orientation : กำหนดกระดาษแนวตั้งหรือแนวนอน P – แนวตั้ง (default) L – แนวนอน format : ขนาดกระดาษ A3, A4 (default), A5, Letter array(width,height) – กำหนดเอง โดยส่งอะเรย์ กว้างxสูง

10 การตั้งค่าหน้ากระดาษ
SetMargins(left, top, right) left : (ตัวเลข) กั้นหน้ากระดาษซ้าย top : (ตัวเลข) กั้นหน้ากระดาษด้านบน right : (ตัวเลข) กั้นหน้ากระดาษด้านขวา <?php require('fpdf.php');   $pdf=new FPDF(); $pdf->SetMargins( 50,30,10 ); $pdf->AddPage(); $pdf->SetFont('Arial','B',16); $pdf->Text( 10 , 10 , ‘Hello PDF'); $pdf->Output(); ?>

11 การเพิ่มฟอนต์ในเอกสาร
AddFont(family , style , file) family : กำหนดชื่อ style : ลักษณะของฟอนต์ empty string – ตัวอักษรปกติ B: ตัวหนา I: ตัวเอียง BI หรือ IB: ตัวหนาเอียง file : ไฟล์ฟอนต์

12 การกำหนดฟอนต์ที่ใช้ในเอกสาร
SetFont(family , style , size) family : ชื่อฟอนต์ที่ใช้คำสั่ง AddFont กำหนดไว้ style : ลักษณะของฟอนต์ empty string – ตัวอักษรปกติ B: ตัวหนา I: ตัวเอียง BI หรือ IB: ตัวหนาเอียง size : ขนาดฟอนต์ที่จะพิมพ์ลงในเอกสาร ***คำสั่ง AddFont กับ SetFont นั้นจะใช้งานควบคู่กัน

13 การกำหนดสีตัวอักษร SetTextColor(R,G,B); R : ค่าของสีแดง 0-255
เช่น ต้องการตัวอักษรสีน้ำเงิน SetTextColor(0,0,255);

14 การพิมพ์ข้อความ Text(x, y, txt) x : (ตัวเลข) พิกัดในแกน x แนวนอน y : (ตัวเลข) พิกัดในแกน y แนวตั้ง txt : (ตัวหนังสือ) ข้อความที่ต้องการพิมพ์ Write(h, txt , link) h : (ตัวเลข) ความสูงของบรรทัด txt : (ตัวหนังสือ) ข้อความที่ต้องการพิมพ์ link : (ตัวหนังสือ) url ของเว็บไซต์

15 Image(file, x , y , w , h , type ,link)
การแทรกรูปภาพ Image(file, x , y , w , h , type ,link) file : (บังคับ) pathของภาพที่ต้องการใส่เข้าไปในไฟล์ pdf x : (ออปชั่น) ตำแหน่งวางภาพในแกนแนวนอน y : (ออปชั่น) ตำแหน่งวางภาพในแกนแนวตั้ง w : (ออปชั่น) ความกว้างของรูปภาพ h : (ออปชั่น) ความสูงของรูปภาพ type : ชนิดของภาพ JPG, JPEG, PNG link : ป้อน URL ของเว็บไซต์ในกรณีต้องการให้คลิกที่ภาพแล้วเปิดหน้าเว็บ

16 ตัวอย่างการแทรกรูปภาพ
<?php require('fpdf.php'); $pdf=new PDF();   //สร้างหน้าเอกสาร $pdf->AddPage(); $pdf>Image('logo.png',10,12,30,0,'','http://www.select2web.com'); $pdf->Output(); ?>

17 การสร้างเอกสารเป็นไฟล์
Output(name, dest) name : กำหนดชื่อไฟล์ pdf dest : กำหนดประเภทของเป้าหมาย I: แสดงไฟล์ pdf ในเบราเซอร์ D: แสดงไดอะลอกบ้อกให้ยูสเซอร์เลือกว่าจะเปิดหรือจะบันทึกไฟล์ pdf ลงในเครื่อง F: บันทึกเป็นไฟล์ไว้บนเซิฟเวอร์ S: คืนค่าเป็น String

18 การออกรายงานภาษาไทย 2. ประกาศที่อยู่ font
1. Download Font แตกไฟล์นำไปไว้ที่ folder font 2. ประกาศที่อยู่ font define('FPDF_FONTPATH','../font/'); 3. เพิ่มฟอนต์ภาษาไทยเข้า โดยใช้คำสั่ง Addfont $pdf->AddFont('angsanaB',‘B','angsab.php'); 4. กำหนดฟอนต์ที่จะใช้ $pdf->SetFont('angsanaB',‘B',32); 5. พิมพ์ข้อความ $pdf->Text( 10 , 10 , ‘รักเมืองไทย’);

19 ตัวอย่างสร้างเอกสาร PDF
<? define('FPDF_FONTPATH','../font/'); require('../fpdf.php'); $pdf = new FPDF(); $pdf -> AddFont('Ansana','B','angsab.php'); $pdf -> SetFont('Ansana','B',32); $pdf -> SetTextColor(0,0,255); $pdf -> Image('pic.jpg', 20 , 100 , 50 , 50 ); $pdf -> AddPage(); $pdf -> Text(100,100,"สวัสดี"); $pdf -> AddPage('L'); $pdf -> Text(100,100,"ลาก่อน"); $pdf -> Output(); ?>


ดาวน์โหลด ppt การออกรายงานเอกสาร PDF

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google