งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

REQUIREMENT SPECIFICATION DOCUMENT. ระบบปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "REQUIREMENT SPECIFICATION DOCUMENT. ระบบปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 REQUIREMENT SPECIFICATION DOCUMENT

2 ระบบปัจจุบัน

3 การแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบ ใหม่ ระบบปัจจุบันระบบใหม่ ต้องตรวจสอบว่าเป็นลูกค้าบัตร เครดิตหรือไม่ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก ไม่สามารถติดตามสถานะสินค้าได้ มีข้อมูลสถานะสินค้าให้ลูกค้าดูได้ หากไม่มีสินค้าที่สั่ง จะต้องเก็บเป็น back order form เก็บข้อมูล back order form ให้ และหากมีสินค้าเข้ามา ก็จะมีการ เตือนการสั่งสินค้า หากต้องการยกเลิกรายการสินค้าที่ สั่งไปต้องติดต่อกับพนักงานรับสั่ง ซื้อสินค้า ยกเลิกรายการสินค้าที่สั่งซื้อได้ สั่งซื้อโดยเขียน order form ที่ทาง ธนาคารจัดส่งให้ สั่งซื้อผ่านทางระบบ internet พนักงานรับสั่งซื้อสินค้าสรุปยอด ต่างๆ ด้วยตนเอง ออกเป็นรายงานสรุปได้โดย อัตโนมัติ ส่ง catalog ผ่านทางระบบไปรษณีย์ catalog เป็นแบบ online สินค้าที่ใกล้หมดจะมีเพียงฝ่าย คลังสินค้าและจัดส่งสินค้าเท่านั้นที่ รู้ พนักงานรับสั่งซื้อสินค้าสามารถเช็ค ปริมาณสินค้าในคลังสินค้าได้

4 ความต้องการเชิงหน้าที่  ระบบสามารถรองรับการจัดการสินค้าค้างรับได้  ระบบสามารถรองรับการจัดการสารบัญสินค้าได้  ระบบสามารถรองรับการบันทึกกิจกรรมการบรรจุและ การขนส่งสินค้าโดยพนักงานจัดส่งสินค้าได้  ระบบสามารถรองรับการจัดการระบบสมาชิกของ ผู้ดูแลระบบได้  ระบบสามารถรองรับการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้  ระบบสามารถออกรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารได้

5 รายงานในระบบ ชื่อ รายงาน คำอธิบาย ความถี่ของการ ออกรายงาน ผู้ออก รายงาน ผู้อ่าน รายงาน ใบสั่งซื้อ สินค้า ส่งให้ผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้จัดส่งสินค้า มาตามจำนวนที่ ระบุ ทุกครั้งที่ต้องสั่งซื้อ สินค้าจากผู้ผลิต สินค้า เมื่อจำนวน สินค้าชนิดนั้นมีค่า น้อยกว่าค่าต่ำสุดที่ กำหนดไว้ พนักงานรับ สั่งซื้อสินค้า ผู้ผลิต สินค้า ใบส่งของ แปะลงบนกล่องใส่ สินค้าในขั้นตอน บรรจุสินค้า ทุกครั้งที่พนักงาน จัดส่งสินค้า เปลี่ยนแปลงสถานะ สินค้าจากสถานะรอ บรรจุเป็นสถานะ บรรจุ พนักงาน จัดส่งสินค้า พนักงาน จัดส่ง สินค้า และ ลูกค้า รายงาน สรุป เป็นรายงานที่ แสดงข้อมูล เกี่ยวกับยอดขาย ในรูปแบบของ ตารางและกราฟ เพื่อนำเสนอต่อ ผู้บริหาร รายเดือน รายไตร มาส และรายปี พนักงานรับ สั่งซื้อสินค้า ผู้บริหาร

6 ใบสั่งซื้อสินค้า ShopMania ใบสั่งซื้อสินค้าหมายเลข ที่อยู่ผู้ส่งที่อยู่ผู้รับ รหัสสินค้า ชื่อหรือ คำอธิบายสินค้า ราคาต่อ หน่วย จำนว น รวม ()() หมายเหตุ สำหรับผู้ส่ง ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง วันที่ สำหรับผู้รับ ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง วันที่

7 ใบสั่งซื้อสินค้า ShopMania ใบส่งของหมายเลข ที่อยู่ผู้ส่งที่อยู่ผู้รับ หมายเลข สมาชิก ชื่อ - นามสกุลวันที่ที่สั่งซื้อ รหัสสินค้ า ชื่อหรือ คำอธิบายสินค้า จำนวนแต้ม ต่อหน่วย ราคาต่อ หน่วย จำนว น จำนวนแต้ม รวม ราคารวม รวม ()() หมายเหตุสำหรับเจ้าหน้าที่ ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง วันที่

8 รายงานสรุป อันดั บ รหัสสิน ค้า ชื่อสินค้าจำนวนแต้ม 14T016 สิงคโปร์ ซุปเปอร์เซฟ 3 วัน 2 คืน 2,993,920 24T017 ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน 1,451,240 34L077 เครื่องวัดความดัน ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AJ1-1 1,007,750 44L078 เทอร์โมมิเตอร์ ไมโครไลฟ์ รุ่น MT-1611628,320 54T019 มหัศจรรย์มัลดีฟส์ 5 วัน 4 คืน 574,980

9 ระบบปัจจุบัน

10 Use Case  ระบบย่อยการจัดการสารบัญสินค้า (Catalog Subsystem)  ระบบย่อยการสั่งซื้อสินค้า (Order Subsystem)  ระบบย่อยการจัดส่งสินค้า (Delivery Subsystem)  ระบบย่อยการจัดการรายการสินค้าค้างรับ (Backorder Subsystem)  ระบบย่อยการจัดการดูแลระบบสมาชิก (Member Subsystem)  ระบบย่อยการจัดทำรายงานสรุป (Report Subsystem)

11 ระบบย่อยการจัดการสารบัญสินค้า (Catalog Subsystem)

12 ระบบย่อยการสั่งซื้อสินค้า (Order Subsystem)

13 ระบบย่อยการจัดส่งสินค้า (Delivery Subsystem)

14 ระบบย่อยการจัดการรายการสินค้า ค้างรับ (Backorder Subsystem)

15 ระบบย่อยการจัดการดูแลระบบ สมาชิก (Member Subsystem)

16 ระบบย่อยการจัดทำรายงานสรุป (Report Subsystem)


ดาวน์โหลด ppt REQUIREMENT SPECIFICATION DOCUMENT. ระบบปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google