งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

REQUIREMENT SPECIFICATION DOCUMENT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "REQUIREMENT SPECIFICATION DOCUMENT"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 REQUIREMENT SPECIFICATION DOCUMENT

2 ระบบปัจจุบัน

3 การแก้ไขปัญหาโดยใช้ระบบใหม่
ระบบปัจจุบัน ระบบใหม่ ต้องตรวจสอบว่าเป็นลูกค้าบัตรเครดิตหรือไม่ ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก ไม่สามารถติดตามสถานะสินค้าได้ มีข้อมูลสถานะสินค้าให้ลูกค้าดูได้ หากไม่มีสินค้าที่สั่ง จะต้องเก็บเป็น back order form เก็บข้อมูล back order form ให้ และหากมีสินค้าเข้ามา ก็จะมีการเตือนการสั่งสินค้า หากต้องการยกเลิกรายการสินค้าที่สั่งไปต้องติดต่อกับพนักงานรับสั่งซื้อสินค้า ยกเลิกรายการสินค้าที่สั่งซื้อได้ สั่งซื้อโดยเขียน order form ที่ทางธนาคารจัดส่งให้ สั่งซื้อผ่านทางระบบ internet พนักงานรับสั่งซื้อสินค้าสรุปยอดต่างๆ ด้วยตนเอง ออกเป็นรายงานสรุปได้โดยอัตโนมัติ ส่ง catalog ผ่านทางระบบไปรษณีย์ catalog เป็นแบบ online สินค้าที่ใกล้หมดจะมีเพียงฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าเท่านั้นที่รู้ พนักงานรับสั่งซื้อสินค้าสามารถเช็คปริมาณสินค้าในคลังสินค้าได้

4 ความต้องการเชิงหน้าที่
ระบบสามารถรองรับการจัดการสินค้าค้างรับได้ ระบบสามารถรองรับการจัดการสารบัญสินค้าได้ ระบบสามารถรองรับการบันทึกกิจกรรมการบรรจุและการขนส่งสินค้าโดย พนักงานจัดส่งสินค้าได้ ระบบสามารถรองรับการจัดการระบบสมาชิกของผู้ดูแลระบบได้ ระบบสามารถรองรับการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้ ระบบสามารถออกรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารได้

5 รายงานในระบบ ชื่อรายงาน คำอธิบาย ความถี่ของการออกรายงาน ผู้ออกรายงาน
ผู้อ่านรายงาน ใบสั่งซื้อสินค้า ส่งให้ผู้ผลิตสินค้า เพื่อให้จัดส่งสินค้ามาตามจำนวนที่ระบุ ทุกครั้งที่ต้องสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้า เมื่อจำนวนสินค้าชนิดนั้นมีค่าน้อยกว่าค่าต่ำสุดที่กำหนดไว้ พนักงานรับสั่งซื้อสินค้า ผู้ผลิตสินค้า ใบส่งของ แปะลงบนกล่องใส่สินค้าในขั้นตอนบรรจุสินค้า ทุกครั้งที่พนักงานจัดส่งสินค้าเปลี่ยนแปลงสถานะสินค้าจากสถานะรอบรรจุเป็นสถานะบรรจุ พนักงานจัดส่งสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า และลูกค้า รายงานสรุป เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายในรูปแบบของตารางและกราฟ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร รายเดือน รายไตรมาส และรายปี ผู้บริหาร

6 ชื่อหรือคำอธิบายสินค้า
ใบสั่งซื้อสินค้า ShopMania ใบสั่งซื้อสินค้า หมายเลข ที่อยู่ผู้ส่ง ที่อยู่ผู้รับ รหัสสินค้า ชื่อหรือคำอธิบายสินค้า ราคาต่อหน่วย จำนวน รวม ( ) หมายเหตุ สำหรับผู้ส่ง ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง วันที่ สำหรับผู้รับ

7 ชื่อหรือคำอธิบายสินค้า
ใบสั่งซื้อสินค้า ShopMania ใบส่งของ หมายเลข ที่อยู่ผู้ส่ง ที่อยู่ผู้รับ หมายเลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล วันที่ที่สั่งซื้อ รหัสสินค้า ชื่อหรือคำอธิบายสินค้า จำนวนแต้มต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวน จำนวนแต้มรวม ราคารวม รวม ( ) หมายเหตุ สำหรับเจ้าหน้าที่ ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง วันที่

8 รายงานสรุป อันดับ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนแต้ม 1 4T016
สิงคโปร์ ซุปเปอร์เซฟ 3 วัน 2 คืน 2,993,920 2 4T017 ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน 1,451,240 3 4L077 เครื่องวัดความดัน ไมโครไลฟ์ รุ่น BP 3AJ1-1 1,007,750 4 4L078 เทอร์โมมิเตอร์ ไมโครไลฟ์ รุ่น MT-1611 628,320 5 4T019 มหัศจรรย์มัลดีฟส์ 5 วัน 4 คืน 574,980

9 ระบบปัจจุบัน

10 Use Case ระบบย่อยการจัดการสารบัญสินค้า (Catalog Subsystem)
ระบบย่อยการสั่งซื้อสินค้า (Order Subsystem) ระบบย่อยการจัดส่งสินค้า (Delivery Subsystem) ระบบย่อยการจัดการรายการสินค้าค้างรับ (Backorder Subsystem) ระบบย่อยการจัดการดูแลระบบสมาชิก (Member Subsystem) ระบบย่อยการจัดทำรายงานสรุป (Report Subsystem)

11 ระบบย่อยการจัดการสารบัญสินค้า (Catalog Subsystem)

12 ระบบย่อยการสั่งซื้อสินค้า (Order Subsystem)

13 ระบบย่อยการจัดส่งสินค้า (Delivery Subsystem)

14 ระบบย่อยการจัดการรายการสินค้าค้างรับ (Backorder Subsystem)

15 ระบบย่อยการจัดการดูแลระบบสมาชิก (Member Subsystem)

16 ระบบย่อยการจัดทำรายงานสรุป (Report Subsystem)


ดาวน์โหลด ppt REQUIREMENT SPECIFICATION DOCUMENT

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google