งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EVOLUT ION OF FROGS.. กบ เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ใน Order Anura ( กรีกโบราณหมายถึง “ ไม่มีหาง ”) ซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่ เก่าแก่ที่สุดของกบนั้นปรากฏอยู่ในยุค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EVOLUT ION OF FROGS.. กบ เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ใน Order Anura ( กรีกโบราณหมายถึง “ ไม่มีหาง ”) ซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่ เก่าแก่ที่สุดของกบนั้นปรากฏอยู่ในยุค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EVOLUT ION OF FROGS.

2 กบ เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ใน Order Anura ( กรีกโบราณหมายถึง “ ไม่มีหาง ”) ซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่ เก่าแก่ที่สุดของกบนั้นปรากฏอยู่ในยุค ก่อน ไทรแอสสิก (Triassic) บนเกาะ มาดากัสการ์ แต่จากวิวัฒนาการของ พวกมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วต้น กำเนิดของมันนั้นเกิดมาตั้งแต่หลังยุค เพอร์เมียน (Permian) เมื่อ 265 ล้านปีที่แล้ว กบมีการกระจายอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่เขตร้อนไปจนถึงเขตหนาวเย็น แต่จำนวนสายพันธุ์มากที่สุดพบที่ป่า ฝนเขตร้อน จากการบันทึกไว้มี มากกว่า 4,800 สายพันธุ์

3 Triadobatrachus เป็นสัตว์สูญพันธุ์จำพวก กบ รวมถึงอีกหนึ่งสายพันธุ์คือ Triadobatrachus massinoti มันเป็นกบที่เก่าแก่ที่สุดและเป็น ตัวอย่างสำคัญในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ มันอาศัยอยู่ในช่วงก่อนยุค ไทรแอ สสิก (Triassic) ประมาณ 250 ล้านปีมาแล้ว ในหมู่เกาะมาดากัสการ์ Triadobatrachus มีลำตัวยาว 10 cm. หรือ 3.9 นิ้ว และยังคงลักษณะดั้งเดิมไว้อยู่ เช่น มีกระดูกสันหลังทั้งหมด 14 ชิ้น ปัจจุบันมีเพียง 4- 9 ชิ้นเท่านั้น ส่วนอีก 6 ชิ้นเป็นกระดูกส่วนหาง สั้นๆ มันถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1937 ที่ Adrien Massinot ใกล้หมู่บ้านทางภาคเหนือของ Betsieka ใน มาดากัสการ์พบโครงกระดูกที่ สมบูรณ์เกือบทั้งหมด คาดว่ามันกลายเป็นฟอสซิล ทันทีหลังตายแล้ว เพราะกระดูกทั้งหมดวางอยู่ใน ตำแหน่งที่เป็นไปตามธรรมชาติของมัน มีแต่ เฉพาะส่วนที่ด้านหน้าของกะโหลกศีรษะและปลาย ของแขนขาหายไป

4

5 ด้านสรีรวิทยาของกบ 1. ตา มีลักษณะกลมโตและโปนขึ้นมา นอกจากจะทำให้กบมองได้ในที่มืดแล้ว ยัง สามารถมองได้รอบทิศโดยไม่ต้องหมุนตัว 2. หู มีลักษณะเป็นแผ่นกลมอยู่ถัดจากตา ไปทางด้านลำตัว กบไม่มีใบหูหรือหูส่วนนอก แต่หูของกบจะทำหน้าที่รับคลื่นเสียงจากอากาศ หรือน้ำแล้วสะท้อนเข้าหูส่วนใน 3. จมูก มีรูจมูก (Nares หรือ Nostrils) สองช่อง รูจมูกทะลุเข้าไปในช่องปาก รูจมูกที่ อยู่ข้างนอกเรียก (External nares) ส่วนรูที่เปิดเข้าไปในปากเรียก (Internal nares)

6

7 4. ปาก กบมีปากที่กว้างเวลาอ้าปาก ลิ้น กบมีลักษณะแตกต่างจากสัตว์อื่นคือมีส่วนโคนติด กับขากรรไกรล่างและส่วนปลายของลิ้นอยู่ภายใน ปาก เวลาจับแมลงจะตวัดส่วนปลายลิ้นออกมา 5. ขาและเท้า โครงสร้างของขาและเท้า ของกบแต่ละสายพันธุ์นั้นแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับ ที่อยู่อาศัย ว่าอยู่บนพื้น ในน้ำ ในต้นไม้หรือใน โพรง กบต้องเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะ อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน เพื่อการจับเหยื่อ หรือหนีนักล่า กบส่วนใหญ่จะมีพังพืดที่เท้าช่วย ในการว่ายน้ำ 6. ผิวหนัง ผิวของกบป้องกันโรคได้ ระบบ ทางเดินหายใจมีหน้าที่สามารถดูดซับน้ำและช่วย ควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย มันมีต่อมโดยเฉพาะ บนศีรษะ ซึ่งมักจะคายสารพิษที่น่ารังเกียจและ หลั่งออกมามักจะเหนียวและช่วยให้ผิวชุ่มชื้น, ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียและทำให้ลื่นสามารถ ที่จะหนีจากนักล่า.

8 FROG SKELETON

9

10 วัฏจักรชีวิต ของกบ (Life Cycle of Frogs.)

11

12 บรรณานุกรม  http://en.wikipedia.org/w iki/Frog

13 สมาชิกกลุ่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 1. นางสาวพรดิฐี เถื่อนโทสาร เลขที่ 17 ก. ( ตกแต่งงาน ) 2. นางสาวพรชิตา ยิ้มแย้ม เลขที่ 19 ก. ( ตกแต่งงาน ) 3. นางสาวนฤมล เชิดโคกสูง เลขที่ 19 ข. ( รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหา ) 4. นางสาวเบญจมาศ ทิมศรี เลขที่ 20 ข. ( ค้นหาข้อมูล ) 5. นางสาวภัทรวรรณ ยืนยง เลขที่ 21 ข. ( ค้นหาข้อมูล )


ดาวน์โหลด ppt EVOLUT ION OF FROGS.. กบ เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ใน Order Anura ( กรีกโบราณหมายถึง “ ไม่มีหาง ”) ซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่ เก่าแก่ที่สุดของกบนั้นปรากฏอยู่ในยุค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google