งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัตว์ในกลุ่ม ไพรเมตมี วิวัฒนาการแยก ออกเป็นสองสาย ได้แก่ โพรซิเมียน (prosimian) ดัง แสดงด้วยเส้นสีฟ้า ซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มไพร เมตกลุ่มแรกๆที่ อาศัยอยู่บนต้นไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัตว์ในกลุ่ม ไพรเมตมี วิวัฒนาการแยก ออกเป็นสองสาย ได้แก่ โพรซิเมียน (prosimian) ดัง แสดงด้วยเส้นสีฟ้า ซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มไพร เมตกลุ่มแรกๆที่ อาศัยอยู่บนต้นไม้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 สัตว์ในกลุ่ม ไพรเมตมี วิวัฒนาการแยก ออกเป็นสองสาย ได้แก่ โพรซิเมียน (prosimian) ดัง แสดงด้วยเส้นสีฟ้า ซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มไพร เมตกลุ่มแรกๆที่ อาศัยอยู่บนต้นไม้ ได้แก่ นางอายหรือ ลิงลม และลิงทาร์ซิ เออร์ (tarsier monkey) ไพรเม ตอีกสายหนึ่งคือ แอนโทรพอยด์ (anthropoid) ดัง แสดงด้วยเส้นสีเทา ได้แก่ ลิงมีหาง ลิง ไม่มีหางและมนุษย์

4

5

6 จากการศึกษาและ เปรียบเทียบจีโนมของ สิ่งมีชีวิต ทำให้ นักวิทยาศาสตร์สามารถ คำนวณหาระยะเวลา โดยประมาณที่สัตว์ใน กลุ่มไพรเมตมี วิวัฒนาการแยกออกจาก กัน ดังแสดงในภาพ

7 ในช่วงปลายสมัยไมโอซีนมีการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้สภาพ แวดล้อมในธรรมชาติเปลี่ยนแปลง ไป เช่น ป่าไม้ลดลงจนบางแห่ง กลายเป็นทุ่งหญ้า ทำให้ที่อยู่อาศัย และปริมาณอาหารเปลี่ยนแปลงไป เกิดการแก่งแย่งกันของสิ่งมีชีวิต ซึ่ง คาดว่าน่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในสายวิวัฒนาการ ของเอพไปสู่บรรพบุรุษของมนุษย์ที่ สามารถยืนตัวตรงได้ มีการลดขนาด เขี้ยวและขยายขนาดฟันกราม

8 บรรพบุรุษของมนุษย์เริ่มปรากฏครั้งแรกใน สมัยไมโอซีน ในราวประมาณ 4.3 ล้านปีก่อน บรรพบุรุษที่มีความคล้ายมนุษย์มากที่สุดคือ ออสทราโลพิเทคัส (Australopithecus) ในปี พ. ศ.2518 นักบรรพชีวินได้ค้นพบซาก ดึกดำบรรพ์ที่มีความสมบูรณ์ประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ในเอทิโอเปีย และได้ตั้งชื่อตามบริเวณ ที่พบคือ Afar Triangle ว่า Australopithecus afarensis คาดว่า A. afarensis มีชีวิตอยู่เมื่อ ประมาณ 2.9-3.9 ล้านปีก่อน จากหลักฐานของ ลักษณะรอยเท้าที่ปรากฏในเถ้าภูเขาไฟ จาก กระดูกกะโหลกศีรษะและกระดูกเชิงกรานทำให้ สันนิษฐานได้ว่า A. afarensis มีแขนยาวจึงน่า สามารถดำรงชีวิตบางส่วนอยู่บนต้นไม้และ สามารถเดินสองขาบนพื้นดินได้ดีแต่ก็ยังไม่ เหมือนมนุษย์ มีความจุสมองประมาณ 400-500 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีฟันเขี้ยวที่ลดรูปลง ปัจจุบัน เชื่อว่า A. afarensis เป็นบรรพบุรุษของออสท ราโลพิเทคัสสปีชีส์อื่นๆ และมนุษย์จีนัสโฮโมด้วย

9

10

11 ซากดึกดำบรรพ์กระดูกกะโหลกศีรษะของ Australopithecus

12 วิวัฒนาการของมนุษย์จีนัสโฮโม

13

14 ซากดึกดำ บรรพ์กระดูก กะโหลกศีรษะ ของ H. habilis

15 Homo erectus เป็นมนุษย์กลุ่มแรกที่อพยพ มาจากแอฟริกาไปยังเอเชียและยุโรป พบซาก ดึกดำบรรพ์โครงกระดูกมากในแถบเอเชียรวมทั้ง หมู่เกาะอินโดนีเชีย ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในหมู่ เกาะชวา และรู้จักกันในวงกว้างจะเรียกว่า มนุษย์ชวา (Java man) และที่พบในปักกิ่ง ซึ่ง เป็น สปีชีส์เดียวกัน เรียกว่า มนุษย์ปักกิ่ง (Beijing man หรือ Peking man) H. erectus มีอายุประมาณ 1.8 ล้านปีถึง 500,000 ปีที่ผ่านมา มีความจุสมองประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีความสูงประมาณ 1.6-1.8 เมตร ผู้ชายมีขนาดใหญ่กว่าผู้หญิง เดิน ตัวตรงเหมือนมนุษย์มากขึ้น สามารถประดิษฐ์ และใช้เครื่องมือที่เฉพาะงาน และเริ่มรู้จักใช้ไฟ คาดว่ามนุษย์กลุ่มนี้น่าจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มี สังคม วัฒนธรรมและภาษาเกิดขึ้น

16 H. erectus เป็นมนุษย์พวกแรกที่รู้จัก ใช้ไฟ

17 ซากดึกดำบรรพ์กระดูกกะโหลกศีรษะของ H. erectus

18 H. habilis และ H. erectus มีวิวัฒนาการมาจาก บรรพบุรุษร่วมกัน แต่มนุษย์ปัจจุบันนั้นมีวิวัฒนาการ มาจาก H. erectus

19

20 ภาพวาดลักษณะของกะโหลกศีรษะของมนุษย์ปัจจุบัน ( ซ้าย ) เปรียบเทียบกับมนุษย์นีแอนเดอร์ทัล ( ขวา )

21 กำเนิดของมนุษย์ปัจจุบันนั้นมาจาก ไหน ? สมมติฐานแรก เชื่อว่า มนุษย์ปัจจุบันที่อยู่ในต่าง ทวีปนั้นมีวิวัฒนาการมา จาก H. erectus ที่แพร่กระจาย จากแอฟริกาไปอยู่ตามที่ ต่างๆ เช่น ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย เมื่อ ประมาณเกือบสองล้านปีที่ ผ่านมา จากนั้นจึง วิวัฒนาการเป็นมนุษย์ ปัจจุบันที่อาศัยอยู่ตามแต่ ละที่ทั่วโลก และการที่ มนุษย์เชื้อชาติต่างๆไม่เกิด ความแตกต่างกันใน ระดับสปี ชีส์จนเกิดสปีชีส์ ใหม่เพราะมนุษย์ในแต่ละ ที่ยังคงมีการผสมผสาน ทางเผ่าพันธุ์มาโดยตลอด สมมติฐานที่สอง เชื่อว่า มนุษย์ปัจจุบันที่อยู่ในต่าง ทวีปนั้นมีวิวัฒนาการมาจาก H. erectus ในแอฟริกา จากนั้น H. erectus ได้ แพร่กระจายไปอยู่ตามที่ ต่างๆทั่วโลกแต่ในที่สุดก็สูญ พันธุ์ไปจนหมด เหลือเพียง กลุ่ม H. erectus ในแอฟริกา กลุ่มเดียวเท่านั้น จนกระทั่ง เมื่อ 100,000 ปีที่ผ่านมานี้ เอง H. erectus ในแอฟริกา กลุ่มที่มีสายวิวัฒนาการ ต่อเนื่องมานี้จึงแพร่กระจาย ออกไปยังสถานที่ต่างๆโดย ไม่มีการผสมผสานทาง เผ่าพันธุ์กับมนุษย์โบราณที่ อพยพมาก่อนหน้านั้น

22

23 สมมติฐานของกำเนิด มนุษย์ในปัจจุบัน

24


ดาวน์โหลด ppt สัตว์ในกลุ่ม ไพรเมตมี วิวัฒนาการแยก ออกเป็นสองสาย ได้แก่ โพรซิเมียน (prosimian) ดัง แสดงด้วยเส้นสีฟ้า ซึ่งเป็นสัตว์กลุ่มไพร เมตกลุ่มแรกๆที่ อาศัยอยู่บนต้นไม้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google