งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ประเทศออสเตรเลีย นฤมล ย้อนใจทัน โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้จัดทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ประเทศออสเตรเลีย นฤมล ย้อนใจทัน โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้จัดทำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ประเทศออสเตรเลีย นฤมล ย้อนใจทัน โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้จัดทำ
บทเรียนช่วยสอน เรื่อง ประเทศออสเตรเลีย นฤมล ย้อนใจทัน โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้จัดทำ

2 ภูมิศาสตร์ ออสเตรเลียมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปร้อยละ 65 เป็นที่ราบสูง และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายที่แห้งแล้งและทุรกันดาร และมีขนาดทะเลทรายรวมกันใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากทะเลทรายสะฮาราในทวีปแอฟริกา ชาวออสเตรเลียเรียกดินแดน ที่แห้งแล้งและทุรกันดารนี้ว่า "เอาต์แบ็ก" ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกหลังเทือกเขาเกรตดิไวดิง ซึ่งแบ่งแยกชายฝั่งตะวันออกกับเขตเอาต์แบ็ก มีแม่น้ำสายสำคัญ ๆ อยู่ทางภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้ำดาร์ลิง แม่น้ำเมอร์เรย์ ส่วนตอนกลางของประเทศที่เรียกว่า "เขตเซนทรัลโลว์แลนด์" เป็นเขตแห้งแล้งที่สุด แม่น้ำลำธารต่าง ๆ อาจแห้งสนิทเป็นเวลาหลายปี เนื่องจาก ทวีป ออสเตรเลียมีสภาพเป็นเกาะทำให้ มีสิ่งมีชวิตที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง เนื่องจากสิ่งมีชีวิตพวกนี้ได้มีวิวัฒนาการเป็นอิสระจากสิ่งมีชีวิตบนแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้อง เช่น จิงโจ้

3 แผนที่ประเทศออสเตรเลีย
แหล่งที่มา

4

5 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ภูมิประเทศของออสเตรเลียเป็นที่โดดเด่นและแตกต่างกัน กลางและตะวันตก มีทะเลทรายกว้างใหญ่และทราย stony ในทางตะวันออกเป็นที่ราบกว้าง และที่ราบชายฝั่งแคบลาดด้านข้าง ของชายฝั่งออสเตรเลียคุณสมบัติหาดทรายกว้าง และเขียวชอุ่มพืชพันธุ์ เหล่านี้สนับสนุนโดยหลากหลายของ landforms ตั้งแต่ หน้าผาสูงชันของภูเขาตะวันตกฟ้าของซิดนีย์และหินภูเขาไฟกัดเซาะ ของเทือกเขาเหนือคุกทหารของเมืองบริสเบนเพื่อที่ราบแบนบนชายฝั่งตะวันตก ตอนใต้ของแอดิเลด

6 ประชากร ประเทศออสเตรเลียมีประชากรประมาณ​ 21​ ล้านคน ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจาก ชาวยุโรปที่มาตั้งรกรากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 หลังจากสงครามโลก ครั้งที่สองจนถึงปี​พ.ศ มีผู้อพยพใหม่เข้ามาถึง 5.9​ ล้านคน​ทำให้ประชากร เกือบสองในเจ็ดของออสเตรเลียเกิดในต่างประเทศ ประชากรพื้นเมืองของออสเตรเลีย ได้แก่ ชาวอะบอริจิน บนแผ่นดินหลักและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส​ ซึ่งมีทั้งหมด 410,003 คนในปีพ.ศ. 2544

7 ชาวอะบอริจิน ประชากรออสเตรเลีย

8 ศาสนา ออสเตรเลียไม่มีศาสนาประจำชาติ จากการสำรวจสำมะโนครัวในปีพ.ศ ประชากรประมาณ 12.6 ล้านคน (64%) ประกาศตัวเป็นคริสเตียน ในจำนวนนี้ ล้านคน (26%) เป็นโรมันคาทอลิก และ 3.7 ล้านคน (19%) เป็นแองกลิกัน ประชากร 3.7 ล้านคนถูกจัดอยู่ในกลุ่มไม่นับถือศาสนา ซึ่งรวมถึงแนวความเชื่อ แบบมนุษยนิยม อเทวนิยม (ลัทธิไม่เชื่อศาสนา) และ rationalism (ลัทธิถือเหตุผล) ประชากรเกือบหนึ่งล้านคน (5%) นับถือศาสนาอื่นๆ รวมถึงพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และศาสนาเชนอย่างไรก็ตาม มีประชากรเพียง 1.5 ล้านคน (7.5%) ที่เข้าโบสถ์เป็นประจำทุกสัปดาห์

9 วัฒนธรรม วัฒนธรรมของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะ แบบอังกฤษหรือ แองโกล-เคลติก แต่ก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งพัฒนามาจากสภาพแวดล้อมและชนพื้นเมือง ในระยะหลัง วัฒนธรรมของออสเตรเลีย ยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกัน

10 จิงโจ้สัตว์พื้นเมืองประเทศออสเตรเลีย

11 ธงชาติประเทศออสเตรเลีย

12 คำถามท้ายบท ให้เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง
1. ภูมิประเทศโดยทั่วไปร้อยละ 65 เป็น 2. ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณ 3. ทะเลทราย stony อยู่บริเวณใดของประเทศ 4. ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปออสเตรเลียอพยพมาจาก 5. วัฒนธรรมของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นแบบใด

13 เฉลย 1. ที่ราบสูง 2. ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศ 3. ตอนกลางของประเทศ
4. ทวีปยุโรป 5. ตะวันตก


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ประเทศออสเตรเลีย นฤมล ย้อนใจทัน โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้จัดทำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google