งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนช่วยสอน เรื่อง ประเทศ ออสเตรเลีย นฤมล ย้อนใจทัน โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนช่วยสอน เรื่อง ประเทศ ออสเตรเลีย นฤมล ย้อนใจทัน โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้จัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนช่วยสอน เรื่อง ประเทศ ออสเตรเลีย นฤมล ย้อนใจทัน โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้จัดทำ

2 ภูมิศาสตร์ ออสเตรเลียมีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปร้อยละ 65 เป็น ที่ราบสูง และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ทะเลทรายที่แห้งแล้งและทุรกันดาร และมีขนาด ทะเลทรายรวมกันใหญ่ เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก ทะเลทรายสะฮาราในทวีปแอฟริกา ชาวออสเตรเลียเรียก ดินแดน ที่แห้งแล้งและทุรกันดารนี้ว่า " เอาต์แบ็ก " ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่ง ด้านตะวันออกหลังเทือกเขาเกรตดิไวดิง ซึ่งแบ่งแยก ชายฝั่งตะวันออกกับเขตเอาต์แบ็ก มีแม่น้ำสายสำคัญ ๆ อยู่ทางภูมิภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้ำดาร์ลิง แม่น้ำเมอร์ เรย์ ส่วนตอนกลางของประเทศที่เรียกว่า " เขตเซ นทรัลโลว์แลนด์ " เป็นเขตแห้งแล้งที่สุด แม่น้ำลำธารต่าง ๆ อาจแห้งสนิทเป็นเวลาหลายปี เนื่องจาก ทวีป ออสเตรเลียมีสภาพเป็นเกาะทำให้ มีสิ่งมีชวิตที่มี ลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง เนื่องจากสิ่งมีชีวิตพวกนี้ได้ มีวิวัฒนาการเป็นอิสระจากสิ่งมีชีวิตบนแผ่นดินใหญ่ โดยเฉพาะสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้อง เช่น จิงโจ้

3 แผนที่ประเทศ ออสเตรเลีย แหล่งที่มา http://images.google.co.th/imglanding?q

4 http://www.abroad-tour.com/australia/australia.html

5 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ภูมิประเทศของออสเตรเลียเป็นที่โดดเด่นและ แตกต่างกัน กลางและตะวันตก มีทะเลทราย กว้างใหญ่และทราย stony ในทางตะวันออกเป็นที่ ราบกว้าง และที่ราบชายฝั่งแคบลาด ด้านข้าง ของชายฝั่งออสเตรเลียคุณสมบัติหาด ทรายกว้าง และเขียวชอุ่มพืชพันธุ์ เหล่านี้ สนับสนุนโดยหลากหลายของ landforms ตั้งแต่ หน้าผาสูงชันของภูเขาตะวันตกฟ้าของซิดนีย์และ หินภูเขาไฟกัดเซาะ ของเทือกเขาเหนือ คุกทหารของเมืองบริสเบนเพื่อที่ราบแบนบนชายฝั่ง ตะวันตก ตอนใต้ของแอดิเลด

6 ประชาก ร ประเทศออสเตรเลียมีประชากรประมาณ​ 21 ​ ล้าน คน ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจาก ชาวยุโรปที่มาตั้ง รกรากในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และ 20 หลังจาก สงครามโลก ครั้งที่สองจนถึงปี​พ. ศ. 2543 มีผู้ อพยพใหม่เข้ามาถึง 5.9 ​ ล้านคน​ทำให้ประชากร เกือบสองในเจ็ดของออสเตรเลียเกิดในต่างประเทศ ประชากรพื้นเมืองของออสเตรเลีย ได้แก่ ชาวอะ บอริจิน บนแผ่นดินหลักและชาวเกาะช่องแคบทอร์ เรส​ ซึ่งมีทั้งหมด 410,003 คนในปีพ. ศ. 2544

7 ชาวอะบอริจิน ประชากรออสเตรเลีย

8 ศาสนา ออสเตรเลียไม่มีศาสนาประจำชาติ จากการสำรวจ สำมะโนครัวในปีพ. ศ. 2549 ประชากรประมาณ 12.6 ล้านคน (64%) ประกาศตัวเป็นคริสเตียน ในจำนวนนี้ 5.1 ล้านคน (26%) เป็นโรมันคาทอลิก และ 3.7 ล้าน คน (19%) เป็นแองกลิกัน ประชากร 3.7 ล้านคนถูก จัดอยู่ในกลุ่มไม่นับถือศาสนา ซึ่งรวมถึงแนวความ เชื่อ แบบมนุษยนิยม อเทวนิยม ( ลัทธิไม่เชื่อ ศาสนา ) และ rationalism ( ลัทธิถือเหตุผล ) ประชากรเกือบหนึ่งล้านคน (5%) นับถือศาสนาอื่นๆ รวมถึงพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู และ ศาสนาเชนอย่างไรก็ตาม มีประชากรเพียง 1.5 ล้าน คน (7.5%) ที่เข้าโบสถ์เป็นประจำทุกสัปดาห์

9 วัฒนธร รม วัฒนธรรมของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นวัฒนธรรม ตะวันตก โดยเฉพาะ แบบอังกฤษหรือ แองโกล - เคลติก แต่ก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่ง พัฒนามาจากสภาพแวดล้อมและชนพื้นเมือง ในระยะ หลัง วัฒนธรรมของออสเตรเลีย ยัง ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกัน

10 จิงโจ้สัตว์พื้นเมือง ประเทศออสเตรเลีย

11 ธงชาติประเทศออสเตรเลีย

12 คำถาม ท้ายบท ให้เติมคำในช่องว่างให้ถูกต้อง 1. ภูมิประเทศโดยทั่วไปร้อยละ 65 เป็น.................................................................. 2. ประชากรออสเตรเลียส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณ............................................ 3. ทะเลทราย stony อยู่บริเวณใดของประเทศ..................................................... 4. ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปออสเตรเลียอพยพ มาจาก.................................. 5. วัฒนธรรมของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นแบบใด............................................

13 เฉล ย 1. ที่ราบสูง 2. ชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศ 3. ตอนกลางของประเทศ 4. ทวีปยุโรป 5. ตะวันตก


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนช่วยสอน เรื่อง ประเทศ ออสเตรเลีย นฤมล ย้อนใจทัน โรงเรียนอุดมดรุณี ผู้จัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google