งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แปรรูปกระดาษ Paper Recycling กระดาษปนเปื้อน เศษกระดาษ ทิชชู่ ที่ส่งจำหน่ายไม่ได้ จะนำมาแปรรูปเป็น กระถางเพาะชำ นำไปเพาะชำต้นกล้า Flower pot แผ่นกระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แปรรูปกระดาษ Paper Recycling กระดาษปนเปื้อน เศษกระดาษ ทิชชู่ ที่ส่งจำหน่ายไม่ได้ จะนำมาแปรรูปเป็น กระถางเพาะชำ นำไปเพาะชำต้นกล้า Flower pot แผ่นกระดาษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แปรรูปกระดาษ Paper Recycling กระดาษปนเปื้อน เศษกระดาษ ทิชชู่ ที่ส่งจำหน่ายไม่ได้ จะนำมาแปรรูปเป็น กระถางเพาะชำ นำไปเพาะชำต้นกล้า Flower pot แผ่นกระดาษ นำไปใช้จัดนิทรรศการ ป้ายนิเทศ ซองเอกสาร และซองจดหมาย Plate Paper to signboard and paper case

2 แปรรูปกระดาษ Paper Recycling (2) ขั้นตอนการแปรรูป นำกระดาษใส่เครื่องบด ปล่อยเนื้อกระดาษลงใส่ภาชนะ ตักช้อนเอาแต่เนื้อกระดาษ

3 แปรรูปกระดาษ Paper Recycling (3) ขั้นตอนการแปรรูป(ต่อ) ผสมปูนขาว หรือกาบกล้วย หรือแป้งมัน ตามอัตราส่วน นำใส่แม่พิมพ์ เครื่องอัด หรือตะแกรงเหล็ก ขึ้นรูป และผึ่ง ให้แห้ง เป็นกระถางต้นไม้ หรือ แผ่นกระดาษรีไซเคิล

4 แปรรูปกระดาษ Paper Recycling (4) ขั้นตอนการแปรรูป(ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt แปรรูปกระดาษ Paper Recycling กระดาษปนเปื้อน เศษกระดาษ ทิชชู่ ที่ส่งจำหน่ายไม่ได้ จะนำมาแปรรูปเป็น กระถางเพาะชำ นำไปเพาะชำต้นกล้า Flower pot แผ่นกระดาษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google