งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรดา โรงเพาะ เห็ด โรงหล่อเทียน สมาชิก กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรดา โรงเพาะ เห็ด โรงหล่อเทียน สมาชิก กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรดา โรงเพาะ เห็ด โรงหล่อเทียน สมาชิก กลุ่ม

2

3 โรงเพาะเห็ด

4 การทดลองเพาะเลี้ยงเห็ด เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช๒๕๓๑ ตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับ การนำเศษวัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรมาใช้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดโดยในช่วงแรก มีการทดลองเพาะเลี้ยงเห็ด พื้นบ้านของประเทศไทย เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดนางรม ต่อมากรมส่งเสริม การเกษตรมีการส่งเสริมการ เพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ เนื่องจาก มีสรรพคุณในการบำรุงร่างกาย จึงปรับเปลี่ยนมาเพาะเลี้ยง เฉพาะเห็ดหลินจือ และยังมีการ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนำเห็ด หลินจือมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ อีกด้วย

5 วิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดหลินจือ จะเริ่มจากการนำเชื้อบริสุทธิ์ จาก เนื้อเยื่อบริเวณระหว่างหมวกดอกกับ โคนดอกมาเพาะเลี้ยงในอาหารวุ้น เมื่อเส้นใยเห็ดเดินจนเต็ม จะทำการ ขยายเชื้อลงบนเมล็ดข้าวฟ่าง เมื่อ เส้นใยเห็ดเดินจนเต็มเมล็ดข้าวฟ่าง จะนำเมล็ดข้าวฟ่างประมาณ ๑๐ - ๑๕ เม็ด มาต่อเชื้อลงในถุงอาหาร ซึ่ง ประกอบด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา รำ ละเอียด ปูนขาว ยิปซั่ม ดีเกลือและ น้ำตาลทรายแดง แล้วนำไปเรียงใน โรงบ่มเส้นใยจนมีการสร้างตุ่มดอก จะย้ายมายังโรงเปิดดอกเห็ด ซึ่งมีการ ควบคุมปริมาณความชื้น และจะทำ การเก็บดอกเห็ด เมื่อดอกเห็ดโต เต็มที่ มีสีน้ำตาลแดง ซึ่งรวม ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงเห็ด หลินจือ ทั้งหมดประมาณ ๓ เดือน โดยถุงอาหารหนึ่งถุงสามารถ เพาะเลี้ยงเห็ดได้เพียง ๒ ครั้ง

6 ตัวอย่างหัวเชื้อพันธ์เห็ด

7 โรงหล่อเทียน

8 โรงหล่อเทียนหลวง ทำ การผลิตเทียนหลายประเภท ได้แก่ เทียนพรรษาพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้พระอารามหลวง ในเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำ ทุกปี ซึ่งจะทำเพียงลวดลาย เดียว คือ ลายก้านแย่ง และจะมี การเติมสีฝุ่นสีแดงลงไปในขี้ผึ้ง สำหรับเทียนเล่มที่ใช้ในพระราช พิธีทั่วไปจะไม่มีการเติมสีลงไป ในขณะทำการเคี่ยวเทียน แล้ว นำขี้ผึ้งที่เคี่ยวมาเทใส่ในเครื่อง หล่อเทียนเล่ม นอกจากนี้ ยังมี การผลิตเทียนพรรษาและเทียน เล่มที่ระลึก สำหรับจำหน่ายแก่ บุคคลทั่วไปอีกด้วย

9 เพื่อผลิตเทียนหลวง สำหรับใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ แทนการฟั่นเทียนด้วยมือ ซึ่ง ต้องใช้เวลานาน และเพื่อเป็น การลดงบประมาณแผ่นดินใน การจัดซื้อเทียนตลอดจนเป็น การฝึกหัดบุคลากรของ โครงการส่วนพระองค์ สวน จิตรลดาให้มีความรู้ ความสามารถในด้านศิลปกรรม ของไทยนอกจากนี้ ยังเป็นการ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงผึ้ง ภายในประเทศอีกด้วย

10 ขั้นตอนการผลิตเทียน

11 ตัวอย่างแม่พิมพ์เทียนพรรษา พระราชทาน

12


ดาวน์โหลด ppt ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรดา โรงเพาะ เห็ด โรงหล่อเทียน สมาชิก กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google