งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E PAYMENT คุณ พร้อม หรือ ยัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E PAYMENT คุณ พร้อม หรือ ยัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E PAYMENT คุณ พร้อม หรือ ยัง

2 การเตรียมตัวเข้าสู่ระบบ
มีความพร้อมในการทำงานระบบ E-PAPER LESS มีความพร้อมในระบบการสื่อสารภายในองค์กร มีความพร้อมในการติดต่อกับธนาคารผ่าน VAN มีความพร้อมของกับลูกค้า

3 ความพร้อมในระบบ PAPER LESS
ติดตั้ง SOFTWARE ระบบ PAPER LESS สามารถผ่านพิธีการในระบบ ได้ มีความชำนาญในการใส่ข้อมูลเพื่อเดินพิธีการ อย่างถูกต้อง มีความรู้ในระบบพิกัดศุลกากร และสามารถตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ รู้ขั้นตอนในการทำงานต่อเนื่องหลังจากได้รับข้อมูลตรวจปล่อย รู้ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารและตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

4 ความพร้อมในการสื่อสารภายในองค์กร
มีระบบ IT ที่ดี สามารถที่จะส่งผ่าน VAN / BANK ในระบบ EBXML ได้อย่างไม่ติดขัด ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการประสานงานที่ดี ผู้ปฏิบัติงานพิธีการ / การเงิน / บริการลูกค้า ต้องสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ และ สามารถดำเนินการส่งผ่านเงินทางอีเล็คโทรนิคส์ได้อย่างสะดวก

5 ความพร้อมในการติดต่อธนาคาร / VAN
พิจารณาจาก การบริการของ VAN PROVIDER พิจารณาจาก ความสามารถในการติดต่อของ VAN กับ BANK พิจารณาจาก BANK ที่มีความสามารถในรับส่งข้อมูลระหว่าง VAN / CUSTOMS ในระบบ EBXML พิจารณาจาก ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

6 ความพร้อมของลูกค้า ความพร้อมในการจ่ายเงินของลูกค้า
หรือ ความพร้อมในการใช้ ระบบ PAPER LESS

7 ขั้นตอนของการส่งข้อมูล
AGENT customs account importer van terminal bank


ดาวน์โหลด ppt E PAYMENT คุณ พร้อม หรือ ยัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google