งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมตัวเข้า สู่ระบบ • มีความพร้อมในการทำงานระบบ E-PAPER LESS • มีความพร้อมในระบบการสื่อสารภายในองค์กร • มีความพร้อมในการติดต่อกับธนาคารผ่าน VAN •

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมตัวเข้า สู่ระบบ • มีความพร้อมในการทำงานระบบ E-PAPER LESS • มีความพร้อมในระบบการสื่อสารภายในองค์กร • มีความพร้อมในการติดต่อกับธนาคารผ่าน VAN •"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเตรียมตัวเข้า สู่ระบบ • มีความพร้อมในการทำงานระบบ E-PAPER LESS • มีความพร้อมในระบบการสื่อสารภายในองค์กร • มีความพร้อมในการติดต่อกับธนาคารผ่าน VAN • มีความพร้อมของกับลูกค้า

3 ความพร้อมในระบบ PAPER LESS • ติดตั้ง SOFTWARE ระบบ PAPER LESS • สามารถผ่านพิธีการในระบบ ได้ • มีความชำนาญในการใส่ข้อมูลเพื่อเดินพิธีการ อย่างถูกต้อง • มีความรู้ในระบบพิกัดศุลกากร และสามารถ ตรวจสอบได้อย่างแม่นยำ • รู้ขั้นตอนในการทำงานต่อเนื่องหลังจากได้รับ ข้อมูลตรวจปล่อย • รู้ขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารและตรวจสอบ หลังการตรวจปล่อย

4 ความพร้อมในการสื่อสารภายใน องค์กร • มีระบบ IT ที่ดี สามารถที่จะส่งผ่าน VAN / BANK ในระบบ EBXML ได้อย่างไม่ติดขัด • ผู้ดูแลระบบ และ ผู้ปฏิบัติงาน ต้องมีการ ประสานงานที่ดี • ผู้ปฏิบัติงานพิธีการ / การเงิน / บริการลูกค้า ต้องสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจ และ สามารถดำเนินการส่งผ่านเงินทางอีเล็คโทร นิคส์ได้อย่างสะดวก

5 ความพร้อมในการติดต่อธนาคาร / VAN • พิจารณาจาก การบริการของ VAN PROVIDER • พิจารณาจาก ความสามารถในการติดต่อของ VAN กับ BANK • พิจารณาจาก BANK ที่มีความสามารถใน รับส่งข้อมูลระหว่าง VAN / CUSTOMS ใน ระบบ EBXML • พิจารณาจาก ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

6 ความพร้อมของลูกค้า

7 ขั้นตอนของการส่ง ข้อมูล AGENT van importer bank account customs terminal


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมตัวเข้า สู่ระบบ • มีความพร้อมในการทำงานระบบ E-PAPER LESS • มีความพร้อมในระบบการสื่อสารภายในองค์กร • มีความพร้อมในการติดต่อกับธนาคารผ่าน VAN •

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google