งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานถอดประกอบ สายพานไทมิ่ง และเพลาลูกเบี้ยว ของเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานถอดประกอบ สายพานไทมิ่ง และเพลาลูกเบี้ยว ของเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานถอดประกอบ สายพานไทมิ่ง และเพลาลูกเบี้ยว ของเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน

2  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถอดประกอบสายพานไท มิ่งและเพลาลูกเบี้ยวของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนได้  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือประจำตัวช่าง ยนต์ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธี  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือพิเศษได้ อย่างถูกต้องและถูกวิธี  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียด ช่างยนต์ได้อย่างถูกต้อง

3 ชุดบล็อกตัวดูดมู๋ เล่ ไขควง

4 ขั้นตอนการถอด 1. เตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ให้ครบ 2. ถอดฝาครอบสายพานไทมิ่ง โดยการนำไขควงมา คายสกรู 3 ตัว

5

6

7 5.1 นำบล็อกเบอร์ 12 มาคลายโบทล์ 5.2 ถอดสายพาน

8 6.1 นำบล็อกเบอร์ 10 มาคลายโบทล์ ตรงฝาครอบ เป็นลักษณะวงกลมออกนอก

9 7.1 ประแจเบอร์ 12 คลาย น็อตที่ประกับล็อคเพลา ลูกเบี้ยว ทุกตัว

10 . ใส่เพลาลูกเบี้ยวและล็อกประกับล็อกเพลาะลูกเบี้ยว ด้วยน็อตเบอร์ 12

11

12

13 4.1 ใส่สายพาน และตัวดันสายพาน 4.2 นำสปริงมาจับกับปากกาแล้วนำลวดมาสอดตรงรู เพื่อดันสปริง

14

15 6.1 สวมมู่เล่ย์ให้เข้าล็อกและตรงมาร์ก จากนั้นให้ขัน สกรู เบอร์ 23 อัดให้แน่น

16

17 ผู้จัดทำ นาย วสันต์อินทรายุธ ยานยนต์ 3/1 เลขที่ 7 นาย ฐนิตร์สุ่มประดิษฐ์ ยานยนต์ 3/1 เลขที่ 8 นาย ธวัชชัยชมลิ่น ยานยนต์ 3/1 เลขที่ 12


ดาวน์โหลด ppt งานถอดประกอบ สายพานไทมิ่ง และเพลาลูกเบี้ยว ของเครื่องยนต์ แก๊สโซลีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google