งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ” ใยบัวสีชมพู, สีม่วงแดง, สีเขียว อ่อนและเข้ม วัสดุ อุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ” ใยบัวสีชมพู, สีม่วงแดง, สีเขียว อ่อนและเข้ม วัสดุ อุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ”

3 ใยบัวสีชมพู, สีม่วงแดง, สีเขียว อ่อนและเข้ม วัสดุ อุปกรณ์

4 ใยบัวมัดย้อมสีชมพู, สีม่วง

5 ลวดสำเร็จสีขาว, สีเขียว เบอร์ 22 และลวดก้านดอก

6 สีน้ำมันสีขาว สีเหลืองเบอร์ 8, 9

7 ไม้บรรทัด กรรไกร ด้าย

8 พู่กันกลม และอุปกรณ์การเพ้นท์ สี

9 กระดาษเยื่อ ฟลอร่าเทป

10 ไม้เสียบลูกชิ้น

11 เตรียมลวดโครงกลีบดอกจำนวน 1 ดอก 36 ขั้นตอน การทำ

12 กลีบ ก. ลวดสีขาวยาว 12 นิ้ว จำนวน 6 เส้น

13 กลีบ ข. ลวดสีขาวยาว 12 นิ้ว จำนวน 6 เส้น

14 กลีบ ค. ลวดสีขาวยาว 12 นิ้ว จำนวน 6 เส้น

15 ตัดลวดโครงกลีบดอก ขนาดละ 3 กลีบ

16 กลีบ ก. วัดลวดกึ่งกลางจับลวดพัน กับไม้เสียบลูกชิ้นข้างละ 5 รอบ ดึงยืดออก

17 กลีบ ก. วัดปลายลวดข้างละ 1.5 นิ้ว วางซ้อนกันปิดให้แน่น

18 กลีบ ก. ดามกึ่งกลางเป็นเส้นคู่ยาว 2.5 นิ้ว ตัดกลับดอก

19 กลีบ ข. วัดลวดกึ่งกลางจับลวดพัน กับไม้เสียบลูกชิ้นข้างละ 5 รอบ ดึงยืดออก

20 กลีบ ข. วัดปลายลวดข้างละ 1.5 นิ้ว วางซ้อนกันปิดให้แน่น

21 กลีบ ข. ดามกึ่งกลางเป็นเส้นคู่ยาว 3 ½ นิ้ว ตัดกลับดอก

22 กลีบ ค. วัดลวดกึ่งกลางจับลวดพัน กับไม้เสียบลูกชิ้นข้างละ 5 รอบ ดึงยืดออก

23 กลีบ ค. วัดปลายลวดข้างละ 1.5 นิ้ว วางซ้อนกันปิดให้แน่น

24 กลีบ ค. ดามกึ่งกลางเป็นเส้นคู่ยาว 4 นิ้ว ตัดกลับดอก

25 หุ้มผ้าโครงกลีบดอก 2 ชั้น

26 กลีบ ก, ค หุ้มแบบเดียวกัน ใช้ผ้ามัด ย้อมสีชมพูหุ้มวางผ้าสีขาวอยู่ กึ่งกลางกลีบดอก

27 กลีบ ก, ข หุ้มผ้าสีม่วงมัดย้อมทับอีก ชั้นหนึ่งให้สีขาวอยู่กึ่งกลางลักษณะ ยาวรี หุ้มทุกกลีบ

28 กลีบ ค หุ้มผ้าสีพื้น 2 ชิ้น ชิ้นที่ 1 สี ชมพู ชิ้นที่ 2 สีม่วง

29 คัดโครงลวดกลีบเลี้ยงและใบ

30 ลวดสีเขียวยาว 12 นิ้ว จำนวน 5 เส้น

31 จับปลายลวดซ้อนกันข้างละ 1 นิ้ว

32 กลีบเลี้ยง 2 กลีบ หุ้มผ้าสีเขียวอ่อน 2 ชิ้น

33 ใบ 3 ใบ หุ้มผ้าสีเขียวอ่อน 1 ชิ้น สี เขียวเข้ม 1 ชิ้น

34 เพ้นท์สีกลีบ ก, ข นำกลีบ ก, ข เพ้นท์สีเหลือเบอร์ 8 และเบอร์ 9 กึ่งกลางกลีบดอก

35 ประกอบดอก นำกลีบ ก, ข ประกบ กันเป็นคู่ ๆ มัดให้แน่น

36 นำแต่ละคู่มามัดรวมกันให้แน่น ต่อ ก้านดอก

37 นำเศษผ้าสีม่วงมัดโคนดอก

38 นำกลีบ ค มาวางสับหว่างมัดให้แน่น

39 พันเศษผ้าสีม่วงพันโคนดอกให้ เรียบร้อย

40 พันเสริมกระดาษเยื่อก้านดอกให้ หนาขึ้น

41 พันฟลอร่าเทป ใส่กลีบเลี้ยง และใบ ตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt ครูจรัสศรี พัฒน์ทอง รายการ “ ดอกไม้กับ ใบไม้ ” ใยบัวสีชมพู, สีม่วงแดง, สีเขียว อ่อนและเข้ม วัสดุ อุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google