งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดความสึกหรอของแบริ่ง และเพลาข้อเหวี่ยง สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ  การวัดด้วยการใช้พลาสติกเกจ  การวัดโดยการใช้ไมโครมิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดความสึกหรอของแบริ่ง และเพลาข้อเหวี่ยง สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ  การวัดด้วยการใช้พลาสติกเกจ  การวัดโดยการใช้ไมโครมิเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวัดความสึกหรอของแบริ่ง และเพลาข้อเหวี่ยง สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ  การวัดด้วยการใช้พลาสติกเกจ  การวัดโดยการใช้ไมโครมิเตอร์

3 พลาสติกเกจ ( plastigage ) ซองและสเกลวัด เส้นพลาสติกเกจ

4 ไมโครมิเตอร์ (Micromiter)

5 ถอดฝาครอบแบริ่งก้านสูบออก ลำดับการถอดน๊อต เพลาข้อเหวี่ยง

6 การสึกหรอ หรือการเสียหาย แบริ่ง ชาร์ป ความแตกต่างระหว่าง แบริ่งที่ เสียหายกับแบริ่ง ที่ดี ดีเสี ย รอยขีดข่วน

7 เช็ดน้ำมันจากแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยง ให้หมด ตัดพลาสติกเกจ ให้มี ความยาวเท่าๆกับความ กว้างของแบริ่ง

8 ถอดฝาครอบก้านสูบออกตรวจสอบ ดู พลาสติกเกจที่ถูกบีบ ตรวจสอบด้วย พลาสติกเกจ พลาสติ กเกจ สเกล วัด

9 พลาสติกเกจ แบนไม่สม่ำเสมอ อาจ เนื่องจากการเรียวของข้อเหวี่ยงหรือแบ ริ่ง ก่อนขัน เข้ากับ เพลาข้อ เหวี่ยง หลังขัน เข้ากับ เพลาข้อ เหวี่ยง

10 การใช้ ไมโครมิเตอร์ เป็นเครื่องมือ ในการตรวจสอบ การตรวจสอบด้วย สายตาดูรอยขีดข่วนและ รอยแหว่ง รอยขีดข่วนและ รอยแหว่ง ที่เพลาข้อเหวี่ยง

11 จุดที่ทำการวัด ทำการวัด 4 จุด การวัดโดยใช้ ไมโครมิเตอร์

12 การเจียร์ข้อเหวี่ยง

13 สรุป การวัดความสึกหรอของแบริ่งก้านสูบและเพลาข้อ เหวี่ยงก็สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ 1. การวัดด้วยการใช้พลาสติกเกจ 2. การวัดโดยการใช้ไมโครมิเตอร์ แต่ก่อนอื่นการตรวจเราสามารถตรวจดูด้วยสายตาโดย ดูรอยการขีดข่วนและการสึกหรอจากภายนอก เสียก่อนและเมื่อพบการสึกหรอมากกว่าค่าที่ กำหนดก็ต้องทำการเจียร์เพลาข้อเหวี่ยงใหม่


ดาวน์โหลด ppt การวัดความสึกหรอของแบริ่ง และเพลาข้อเหวี่ยง สามารถกระทำได้ 2 วิธี คือ  การวัดด้วยการใช้พลาสติกเกจ  การวัดโดยการใช้ไมโครมิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google