งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พิณอีสาน. ที่ตั้ง ที่อยู่ 176 ม. 19 ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พิณอีสาน. ที่ตั้ง ที่อยู่ 176 ม. 19 ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พิณอีสาน

2 ที่ตั้ง ที่อยู่ 176 ม. 19 ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น

3 ประวัติความเป็นมา เริ่มจากการพี่มด ( วร กร คลสุข ) ทำกีต้าร์ขาย จากนั้นจึงมีลูกค้าแนะนำ ให้ลองทำพิณ พี่มดจึงหัน มาทำพิณตั้งแต่นั้นมา โดยประยุกต์จากการ ทำกีต้าร์ ซึ่งไม้ที่ เลือกใช้คือ “ ไม้ กุง ” เพราะเสียงที่ได้นั้น เป็นเสียงกลาง

4 อุปกรณ์การทำ 1. เลื่อยฉลุ 2. เครื่องขัด 3. กระดาษทราย 4. กบไส 5. ไฟเวอร์เกีย ( ลูกหมู ) 6. ปากกาจับไม้ 7. กาวลาเท็ค, กาวร้อน 8. สี, เล็คเกอร์ เลื่อยฉลุ เครื่องขัด เกลา

5 พิณไฟฟ้า 1. ทำส่วนของคอก่อน โดยวัด ความกว้าง ความยาวจากนั้น ก็เกลา 2. ใส่ฟิงเกอร์บอดร์แล้วติด สเกล 21.5 นิ้ว ( สเกลเร้น ) 3. ใส่ดอท ( จุด ) 4. ทำบอดี้ โดยการเกลา เพื่อให้ได้รูปทรงตามที่ ต้องการแล้วทำการเจาะรูใส่ ลูกบิด 5. ขัดแล้วทำสีโดยใช้เวลา อย่างน้อย 3-5 วัน 6. ประกอบส่วนต่าง แล้วเก็บ ลายละเอียด ขั้นตอนการทำ

6 พิณโปร่ง การทำพิณโปร่งลักษณะค่อนข้าง คล้ายกันคือเริ่มจากส่วนคอก่อนแล้วจึง ไปทำส่วนของบอดี้ซึ่งช่างได้ประยุกต์มา จากกีต้าร์โปร่ง ส่วนของลำตัวนั้น ข้างใน จะมีตัว เรซิ้น ซึ่งเป็นตัวกำหนดว่าเสียงดี ไม่ดี นอกนั้นก็เหมือนพิณไฟฟ้า ตัวเรซิ้น

7 นอกจาก ข้างในจะมีเร ซิ้นแล้วลักษณะ ของลำตัวยัง หนากว่าพิณ ปกติมาก ช่าง บอกว่าในการ ทำแบบนี้จะทำ ให้เสียงที่ ออกมาเป็น อครูสติก มาก ขั้น

8 สำหรับการทำพิณนั้นเนื่องจากว่าพิณ เป็นเครื่องดนตรีของคนอีสานซึ่งถือว่าได้รับ ความนิยมมากและการทำพิณโปร่งที่นี้ก็ มีลัษณะเด่นที่ทำให้เสี่ยงที่อออกมาไพเราะ และเป็นอครูสติกมากยิ่งขึ้น ซึ่งกำลังเป็นที่ นิยมมากในปัจจุบัน แต่เพราะว่าเป็นเป็นสิ่งที่ ทำด้วยวัสดุธรรมชาตินั่นคือ ไม้ ช่างต้องสั่ง ไม้เป็นจำนวนมากในการทำพิณ ทำให้ ธรรมชาติเสียความสมดุลและอาจเกิดภัย ธรรมชาติตามมามากมาย

9


ดาวน์โหลด ppt พิณอีสาน. ที่ตั้ง ที่อยู่ 176 ม. 19 ต. ศิลา อ. เมือง จ. ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google