งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 3 ระบบหล่อลื่น และระบายความ ร้อน จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำคุณลักษณะน้ำมันเครื่อง จักรยานยนต์ได้ 2. อธิบายการหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 3 ระบบหล่อลื่น และระบายความ ร้อน จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำคุณลักษณะน้ำมันเครื่อง จักรยานยนต์ได้ 2. อธิบายการหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 3 ระบบหล่อลื่น และระบายความ ร้อน

3 จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำคุณลักษณะน้ำมันเครื่อง จักรยานยนต์ได้ 2. อธิบายการหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะได้ 3. อธิบายการหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะได้ 4. อธิบายการระบายความร้อน เครื่องยนต์จักรยานยนต์ได้ 5. อธิบายวงจรไฟเตือนความดัน น้ำมันเครื่องได้ 6. อธิบายวงจรไฟเตือน อุณหภูมิเครื่องยนต์ได้ ระบบหล่อลื่นและระบายความร้อน หนังสือหน้า หมายเลข 29/2 3/2

4 ถังน้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ ลักษณะหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะ หนังสือหน้า หมายเลข 30 3/3

5 1. น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ 2. น้ำมันเครื่อง 4 จังหวะ น้ำมันเครื่องยนต์ 2 จังหวะและ 4 จังหวะ หนังสือหน้า หมายเลข 31/1 3/4

6 1. ความฝืดสัมผัส เพลา แบริ่งกาบ 2. ความฝืดเชิงของไหล เพลา แบริ่งกาบ น้ำมันเครื่อง ความฝืดสัมผัสและเชิงของไหล หนังสือหน้า หมายเลข 31/2 3/5

7 ภาระ แบริ่งกาบ เพลา น้ำมันเครื่องเข้า ความดัน น้ำมันเครื่อง ความดันน้ำมันเครื่องในแบริ่ง หนังสือหน้า หมายเลข 31/3 3/6

8 1. หล่อลื่น เครื่องยนต์และกระปุก เกียร์ กรองน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน 2. วงจรหล่อลื่น เครื่องยนต์ ปั๊มน้ำมันเครื่องตะแกรงกรอง การหล่อลื่นเครื่องจักรยานยนต์ 4 จังหวะ หนังสือหน้า หมายเลข 32 3/7

9 ท่อไอดี ถังน้ำมัน 2T ไส้กรอง น้ำมัน 2T ปั๊มน้ำมัน ส่วนประกอบระบบหล่อลื่น เครื่องยนต์ 2 จังหวะ หนังสือหน้า หมายเลข 33 3/8

10 1. การบรรจุไอดี อากาศ เบนซิน ส่วนผสมไอดี 2. การผสมน้ำมัน นมหนู ลิ้นกันกลับ คาร์บูเรเตอร์ น้ำมันเกียร์ ซีล แผ่นนำ ซีล ลิ้นกันกลับ เพลาข้อเหวี่ยง ปั๊มน้ำมัน การหล่อลื่นเครื่องยนต์ 2 จังหวะ หนังสือหน้า หมายเลข 35 3/9

11 650…800 o ซ. 2000…2500 o ซ. 180…300 o ซ. 140…220 o ซ. 115…185 o ซ. 100…170 o ซ. 80…150 o ซ. อุณหภูมิเครื่องยนต์ หนังสือหน้า หมายเลข 37/1 3/10

12 1. ทิศทางลมระบายความร้อน ลมเย็น ลมร้อน 2. การระบายความร้อน ด้วยอากาศ ฝาสูบ ลมเย็น ลมร้อน การระบายความร้อนด้วยอากาศ ปะทะ หนังสือหน้า หมายเลข 37/2 3/11

13 เสื้อเกียร์ ท่อไอดี โซ่ขับ ฝาครอบอากาศเข้าจากด้านหน้า ใบพัด การระบายความร้อบแบบใช้พัดลม หนังสือหน้า หมายเลข 38 3/12

14 ท่อน้ำออกจากหม้อน้ำ ปั๊มน้ำ ฝาครอบห้อง แคร้ง ห้องแคร้ง เสื้อสูบ ฝาสูบ ท่อน้ำ เข้าหม้อน้ำ หม้อน้ำ ถังสำรองน้ำ หม้อน้ำ ฝาหม้อน้ำ ท่อน้ำไหลเข้า หม้อน้ำ ท่อน้ำออกจากหม้อน้ำ ห้องแคร้ง ปั๊มน้ำ การระบายความร้อนเครื่องยนต์ ด้วยน้ำ หนังสือหน้า หมายเลข 39 3/13

15 1. วงจรไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง ไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง ไฟเตือนเกียร์ว่าง สวิตช์กุญแจ สวิตช์สัญญาณ ระดับน้ำมันเครื่อง ฟิวส์ สวิตช์ลูกลอย สวิตช์ไฟ เกียร์ว่าง แบตเตอรี่ 2. วงจรไฟเตือน อุณหภูมิ น้ำหล่อเย็น เกจวัดอุณหภูมิน้ำ สวิตช์กุญแจ แบตเตอรี่ ตัวตรวจจับอุณภูมิน้ำ ไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องและ น้ำหล่อเย็น หนังสือหน้า หมายเลข 31/2 3/15

16 1. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จักรยานยนต์ 4 จังหวะควรใช้ น้ำมันคุณสมบัติอย่างไร บอกมา 3 ข้อ 1.1 …………………………………. 1.2 …………………………………. 1.3 …………………………………. 2. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์จักรยานยนต์ 2 จังหวะควรใช้ น้ำมันคุณสมบัติอย่างไร บอกมา 2 ข้อ 2.1 ………………………………………………...……. 2.2 ………………………………………………….………………...……. 3. วงจรการหล่อลื่นจักรยานยนต์ 4 จังหวะเป็นแบบใด 3.1 ………………………………………………...……. 3.2 ………………………………………………….………………...……. 4. ทำไมการหล่อลื่นจักรยานยนต์ต้องใช้ระบบ 2T หรือออ โต้ลู้บ …………………………………………………………………………………………………… …………………………………….………. 5. ทำไมต้องมีการไล่ลมระบบออโต้ลู้บและไล่ลมเมื่อใด 5.1 ………………………………………………...……. 5.2 ………………………………………………….………………...……. 6. ทำไมต้องมีระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์และระบาย ออกทำไม 6.1 ………………………………………………...……. 6.2 ………………………………………………….………………...……. 7. ข้อดีการระบายความร้อนด้วยพัดลมช่วย “ เจ็ทคูล ” คือ อะไรบอกมา 2 ข้อ 7.1 ………………………………………………...……. 7.2 ………………………………………………….………………...……. 8. จักรยานยนต์ขนาดใหญ่ทำไมจึงระบายความร้อนด้วยน้ำ บอกข้อดีมา 2 ข้อ 8.1 ………………………………………………...……. 8.2 ………………………………………………….………………...……. กิจกรรมที่ 3 หนังสือหน้า หมายเลข 42 3/16

17 ระบบหล่อลื่น และ ระบายความร้อน


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 3 ระบบหล่อลื่น และระบายความ ร้อน จุดมุ่งหมายของหน่วยเรียน 1. แนะนำคุณลักษณะน้ำมันเครื่อง จักรยานยนต์ได้ 2. อธิบายการหล่อลื่นเครื่องยนต์ 4 จังหวะได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google