งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา ระบบส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง การตรวจซ่อมเพลากลางรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา ระบบส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง การตรวจซ่อมเพลากลางรถยนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา ระบบส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง การตรวจซ่อมเพลากลางรถยนต์

2 กลุ่ม กำลังรถยนต์ นาย ณัฐพงศ์ รุ่งเรือง เลขที่ 14 ยย. 2/2
นาย ณัฐพงศ์ รุ่งเรือง เลขที่ 14 ยย. 2/2 นาย ชนะชล มีรินทร์ เลขที่ 18 ยย. 2/2 นาย ธีธัช ภู่เกษมวัฒนา เลขที่ 26 ยย. 2/2 นาย พลวัต หาพิกุล เลขที่ 27 ยย. 2/2

3 ใบงานที่ 1 ชื่อหน่วยงาน ชื่อรายงานการสอน
วิชา ระบบส่งกำลังรถยนต์ ใบงานที่ 1 เพลากลางและข้อต่อเพลงกลาง ชื่อหน่วยงาน การตรวจซ่อมเพลงกลางรถยนต์ ชื่อรายงานการสอน

4 จุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้
เพื่อให้รู้ถึงการถอดประกอบและตรวจซ่อมเพลากลางของรถยนต์ได้ถูกวิธี

5 อุปกรณ์ / เครื่องมือและวัสดุ
1. ขาตั้ง ( แสตน ) ไว้สำหรับรองเพลากลาง 2 ขา 5. กระดานเลื่อน 2. ชุดประแจแหวนเบอร์ 12,13,14 6. ไขควงแบน 3. ชุดบล็อก เบอร์ 12,13,14 7. ค้อนเหล็ก 4. จาระบี 8. ไฟฉาย

6 ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ

7 1. ถอดข้อต่อเพลากลางด้านท้ายออก
1.1. ด้านที่ติดกับเพลาเฟืองท้าย มีน๊อตเบอร์ 13 จำนวน 6ตัว

8 2. นำแสตนมารองเพลากลางด้ายท้าย
2.1. นำแสตน 2 ตัวมารองรับเพลากลางเพื่อป้องกันเพลาหล่นลงมา

9 3. ถอดข้อต่อเพลากลางด้านหัวออก
3.1. ด้านที่ติดกับกระปุกเกียร์ มีน๊อตเบอร์ 13 จำนวน 4ตัว

10 4.1. นำเพลากลางออกมาตรวจสอบสภาพ
4. ยกเพลากลางออก 4.1. นำเพลากลางออกมาตรวจสอบสภาพ

11 5. ถอดแหวนลูกปืนเพลงกลาง
5.1. นำไขควงปากแบนและค้อนเหล็กมาตอกแหวนยึดลูกปืนเพลงกลางออก 6. ถอดลูกปืนออก 6.1. ใช้คอนตีที่รอยต่อเพลากลางเพื่อถอดลูกปืนออกมาตรวจเช็ค 7. ตรวจเช็คสภาพและทาจาระบีที่ลูกปืน 7.1. ตรวจเช็คว่าลูกปืนมีสภาพปกติหรือไม่ และทาจาระบีที่ลูกปืน

12 6. ประกอบเข้าที่เดิม 6.1. ใส่ลูกปืนให้เข้าที่
6.2. ใส่แหวนยึดลูกปืนเพลงกลาง 6.3. ใส่เพลากลางโดยใส่ทางด้านที่ติดกับกระปุกเกียร์ก่อน 6.4. ใส่เพลงกลางทางด้านที่ติดกับเพลงเฟืองท้าย 6.5. ตรวจเช็คความเรียบร้อย คืนอุปกรณ์

13 ข้อควรระวัง 1. ระวังเพลงกลางหล่นมาทับ 2. ระวังแหวนและลูกปืนเข็มหลุดหาย
3. ระวังเกลียวน๊อตหวานหรือรูด 4. ระวังลูกปืนเข็มแตกหรือหัก

14 สมาชิกในกลุ่ม

15 นาย ณัฐพงศ์ รุ่งเรือง เลขที่ 14 ยย. 2/2
นาย ณัฐพงศ์ รุ่งเรือง เลขที่ 14 ยย. 2/2

16 นาย ชนะชล มีรินทร์ เลขที่ 18 ยย. 2/2
นาย ชนะชล มีรินทร์ เลขที่ 18 ยย. 2/2

17 นาย ธีธัช ภู่เกษมวัฒนา เลขที่ 26 ยย. 2/2
นาย ธีธัช ภู่เกษมวัฒนา เลขที่ 26 ยย. 2/2

18 นาย พลวัต หาพิกุล เลขที่ 27 ยย. 2/2
นาย พลวัต หาพิกุล เลขที่ 27 ยย. 2/2


ดาวน์โหลด ppt วิชา ระบบส่งกำลังรถยนต์ เรื่อง การตรวจซ่อมเพลากลางรถยนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google